פרק שלושים וששה

ימי כנס השלוחים

איגוד קהלות חב"ד ברוסיה

יום ב', ג' ניסן, בוקר

אתמול עבר עלינו כל היום בדומיה חרישית בענין הספרים. יום ראשון הכל סגור. וירוניקה בלנינגרד, בייקער ופמליתו טסים לארה"ב ולנו אין דרך לקבל אינפורמציה נוספת.

אני נסעתי לביהכנ"ס במארינא רושצא, שם עזרתי לרד"ב לאזאר בכתיבת תוכנית כנס השלוחים.

גם דיבר אתי בקשר לאיגוד קהלות חב"ד ברוסיה, אם כדאי להכריז עליו בעת הכנס ולאשרו במשרדי הממשלה.

הוחלט שיטלפן להרי"י [אהרונוב] לבקש אסיפה בנושא הזה, בין חברי אגו"ח, ועד אנ"ש ופעילי עזרת אחים.

האסיפה נקראה למשרד האמער. היא התחילה בערך בשעה 9 והשתתפו בה 4 חברי המשלחת, הרד"ב לאזאר, הרמ"ח לוין, הר"ז קורבסקי, הר"א קאמישוב והר"א שענציס.

5 האחרונים ביארו את הכרח יסוד האיגוד מיד עתה, כי:

א) ה"ווסירא" (ששונה שמו ל"ווצירנא", כדי שיוכלו להכלל בו גם ארגונים לא דתיים), שמר פידרובסקי עומד בראשו, משתדל לקבל אישור רשמי מהממשלה, אשר הם מייצגים את הדת, ומעתה אין רשות לשום קהלה להפתח, להביא נציגים ומזון וספרים וכו' - כ"א ע"י אישור מהארגון הנ"ל, כך שכל פעילות חב"ד תהי' תלויה רק בהם. הדרך היחידה שנישאר עצמאיים היא כאשר נאשר את האיגוד הנ"ל - לפני שהם יירשמו כמייצגים היחידים של דת ישראל בכל רוסיה.

ב) כדי לייסד איגוד כזה צריך שיהיו כאן נציגים מהקהלות, וזה שייך רק כעת בעת הכנס.

ג) יש עוד כמה סיבות שאם תידחה פתיחת האיגוד כעת יהיה מאד קשה לפתחו אח"כ.

הסיבה היחידה לשלילה, כי אולי פידרובסקי ינקום על פעולה זו, ויפריע לפעילות חב"ד ברוסיה. ואולי יש עוד סיבות לשלילה, שלא ידועים לחברים הנ"ל.

הוחלט שהם ירשמו את הסיבות לחיוב ולשלילה בכתב ויתנו לנו.

אנחנו לא מתחייבים להחליט בנושא, וגם עצם האספה היתה בלתי רשמית, כי איננו רוצים להסיח דעתינו ממטרת שליחותינו לנושאים אחרים.

בכל אופן היתה דעת כולם נוטה לחיוב רישום איגוד כזה במשרדי הממשלה ומיד.

*

בהיותינו במשרד האמער, סיפר לנו הר"י [קוגן] (ששהה במשך היום במשרד אגו"ח), שאיש הק.ג.ב. שבבנין ההוא (שסיפר לו פעם פרטים חסויים בקשר לגובינקו, כמסופר לעיל), צלצל לו לשם, והודיע לו (שהוא מחפש אותו כבר כמה ימים, שרוצה לספר לו), שהתקבלה ההחלטה להחזיר לנו את הספרים.

כאשר חזרנו לדירתינו צלצלו בני הרב"ש [קונין] וסיפרו, שניגשו ביחד לקבלת דולרים, וביקשו ברכה עבור המשלחת, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ברכה והצלחה אין וואשינגטון, זאל זיין אין א גאנצן אופן, כולם ביחד, בשורות טובות מתוך שמחה וטוב לבב. א כשר'ן און א פריילעכן פסח.

התקוה היא חזקה שהיום הוא היום שבו תינתן ההוראה הרשמית בכתב לספריה, להחזיר לנו את הספרים.

יום ב', ג' ניסן, ערב

כל היום היינו במתח, אך בשו"ט בענין הספרים עדיין לא התקבלו.

הר"י [קוגן] צלצל היום למשרד התרבות והתחילו שוב לדבר על ועדה שתחליט בענין הספרים.

דיברו עם אוברי מהשגרירות (קולינס נסע לארה"ב) שיברר את המצב. הוא דיבר עם באבושקין, וגם הוא אמר שמכינים ועדה (אוברי ביקש שלא להזכיר את שמו בתזכירים).

שוב התחילו להכין תזכיר לסנטורים ועוד, ונראה מה ילד יום.

*

בינתיים הגיעו היום התלמידים השלוחים מרוסטוב, לכנס השלוחים שיתחיל מחר בבוקר. ניצלתי את היום הזה לנסוע אתם לכמה מקומות.

לקחתי אותם (באוטובוס שכור) לספריה, שם אמרנו פרק תהלים לגאולת הספרים, וטיילנו מסביב לספריה.

אח"כ הלכתי אתם למשרד אגו"ח, לככר אדומה ולקרמלין. בכל מקום אמרנו תהלים וברכות לגאולת הספרים.

משם נסענו לביהכנ"ס הגדול (ששם נמצא גם ביה"ס של חב"ד, אלא שבאותה שעה כבר סויימו הלימודים של היום), ומשם נסענו למלון מולודוז'נע (קרוב לדירתינו) ששם מתאכסנים כל השלוחים ושם מתקיים עיקרו של הכנס.

התוועדתי שם קצת עם התלמידים השלוחים, וחזרתי לדירה.

*

נחזור לנושא הספרים. הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] נסעו לשוחח עם סטאס. הוא מאד שבור מהמצב הכללי. ובקשר לספרים אמר שינסה לברר את המצב לאשורו ע"י פרימאקוב, ויודיע אחר הצהרים.

כשחזרו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] ישבנו לדון בהמשך ההשתדלות, והוחלט שנחכה לשיחה עם וירוניקה, ונחכה לשמוע מחר מסטאס, ואז נפנה אל העיתונות בברית המועצות, ובמכתב נוסף לסנטורים.

[דא"ג, היום התקבלה בקשה ממשרד האמער, שעד שנקבל רשות מיוחדת, שלא נשתמש במשרד שלהם].

*

אח"כ דנו בקשר לאספה של אתמול בלילה. ובהקדים:

היום שאלו אותי הרד"ב לאזאר והר"מ סלונים, מהי החלטתינו. והשבתי שאיני יכול להשיב בשם הנהלת אגו"ח, ואיני בטוח אם תבוא החלטה מאגו"ח. הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] הודיעו לרד"ב שמחכים לסקירת המצב בכתב, כפי שהוחלט אתמול בלילה.

כנס השלוחים בברית המועצות

יום ד', ה' ניסן, בוקר

אתמול בבוקר התחיל כנס השלוחים ברחבי ברית המועצות.

השלחן הראשי בכנס השלוחים
מימין לשמאל, הרבנים: קרסיק, מושקוביץ, לוין, אבלסקי (נואם), סלונים, לאזאר, קורבסקי, ברוק

הר"י [קוגן] ואני השתתפנו כל היום בכנס. לפני ההפסקה של אחרי הצהרים נאמתי בענין ספרים שבבתי הכנסת ברחבי רוסיה, ובענין הרחבת ספריית אגו"ח בנ.י.1

בערב היה "בנקט" פתוח לקהל. השתתפו בו גם ארבעת חברי המשלחת, וכולם נאמו.

שיחה עם החסיד ר' רפאל ברוק, בעת כנס השלוחים

בנאומי הדגשתי את השינוי הגדול שבין התקופה שעליה כתבתי את הספר "תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית" ובין עתה שיושבים כאן בכנס השלוחים.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] היו טרודים כל היום בקשר טלפוני לאנגליה ולארה"ב, להגדיל את הלחץ של ממשלת ארה"ב והסנטורים שיחזירו את הספרים. הכינו מכתבים לסנטורים, לשלוחים (שעומדים להפגש עם הסנטורים היום, במסיבה לרגל יום החינוך) ועוד.

הקשר הטלפוני הזה המשיך גם אחרי חזרתם מה"בנקט", במשך רוב שעות הלילה.

דיווחים מוואשינטון ומלונדון

ע"י מר עפשטיין (יו"ר הקאונסיל של הסנט בארה"ב) נודע (ע"י בניו של הרב"ש [קונין]) תוכן דיבורי השר בייקער עם בעסמערטניק:

אחרי שבעסמערטניק השיב לו שגובינקו לא רוצה להחזיר את הספרים, בטענות הלאמה ו"תקדים", השיב בייקער:

לא איכפת לנו באיזה דרך תחזירו, ולו יהא בהשאלה בלתי מוגבלת, אבל שיוחזר!

מר עפשטיין אמר, שאת תוכן דברי בייקער עם גורבאצ'וב עדיין לא ראה.

ובקשר לתוכנית לקומם את הסנטורים, בדרישה מדוע לא נענתה עדיין ממשלת בריה"מ לבקשת בייקער, השיב, שכדאי לחכות עד שיתקבל מענה רשמי מממשלת בריה"מ לבייקער. ובכל אופן יעיין בנושא וישיב מחר.

שיחה עם מר מאקסוול

כיון שהלחץ והבקשה מממשלת ארה"ב ואנגליה לא הועילו עדיין, אבל קירב בודאי את ההחלטה להחזיר את הספרים, השתדל הר"פ וואגל, והצליח לקשר בטלפון את הרב"ש [קונין] עם מר מאקסוול (שנמצא כעת בנ.י. לרגל קניית ה"דיילי ניוס").

הרב"ש [קונין] הסביר לו שכעת הכל כבר נעשה והוא היחיד שיכול לבצע את החזרת הספרים ע"י שיבוא וידבר בזה דברים ברורים עם גורבאצ'וב.

אחרי שיחה קצרה (שהזכיר בה גם את התוכנית לבקר אצל הרבי שליט"א), אמר שלוקח על עצמו את ביצוע הדבר, ולהתראות בקרוב במוסקבה. ויה"ר שיהא כל הנ"ל באופן של נסי נסים נעשו לו2.

יום ו', ז' ניסן, בוקר

אתמול לא כתבתי, שהייתי עסוק בקריאת הספר "ימי מלך" ח"ב וח"ג ועוד. וכעת אשתדל להשלים.

אתחיל עם הידיעות הכלליות בקשר לספרים:

וירוניקה הודיעה (ע"פ ידיעות מאיוואנוב) שהשר בייקער דן בנושא הספרים רק עם בעסמערטניק ולא עם גורבאצ'וב.

היא דיברה אתמול שוב עם טשערנאיוב ואמר שהוא עצמו קרא את מכתב רה"מ מייג'ור לגורבאצ'וב, והאחרון השיב שהוא עוסק בנושא, וכשתהיה לו ידיעה משר התרבות יודיע לו.

טשערנאיוב גם אמר, שהוא מתפלא שעדיין לא מרשים לנו לראות את הספרים, וישתדל להבטיח שירשו לנו לגשת מיד לספרים.

היא דיברה גם עם איוואנוב, ואמר שבעסמערטניק הודיע לגורבאצ'וב שהלחץ המדיני בנושא הספרים הולך ומתגבר, ושזה נעשה ענין בין לאומי.

גם אתמול דיבר בזה שר החוץ האנגלי דאגלאס הירד עם בעסמערטניק, בהמשך לשיחת ומכתב ראש הממשלה מייג'ור. פרטי השיחה לא ידועים ברור. את הידיעה הזאת הודיעו לרב"ש כשהיה בשגרירות האנגלית אתמול (לקבלת ויזה עבור וירוניקה לאנגליה - כדלקמן). השגריר ראה אותו וביקש להודיע לו כנ"ל, ע"י המזכירה קערין בראון.

וירוניקה נפגשה שלשום עם פטרוב, שאמר לה שעדיין עוסק בהכנת הניירות בקשר להחזרת הספרים, אמנם גובינקו הועיד ועדה לדון בנושא ולהגיע להחלטה לראשון במאי. בראש הועדה העמיד את וואליק (מנהל הספריה), וכעת נסע, הוא ויפימוביץ, לספרד לשבוע, ואחרי שיחזור משם מתכונן גובינקו לנסוע עם גורבאצ'וב ליפאן.

לאור כל הנ"ל חושבת וירוניקה שחשוב שגם מרת טאטשער תעלה את הנושא עם גורבאצ'וב, כי הם היו תמיד ביחסים טובים.

היא הציעה שהיא עצמה תיסע לאנגליה לדבר בזה עם טאטשער. לכן השתדלו אתמול בסידור הויזה עבורה. היו בביתה (אצל אביה) ובשגרירות האנגלית פעמיים.

אתמול התקיימה חגיגת יום החינוך, לקראת י"א ניסן בוואשינגטון. כמה סנטורים אמרו בנאומים שלהם שעבודת ה"לאבי" בענין הספרים היתה מוצלחת מאד, והבטיחו להמשיך להשתדל עד אשר יחזרו הספרים.

שלשום עיבדו הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] כמה תזכירים עם הר"י פרוס, לסנטורים, למאקסוול ועוד. בינתיים נשמע (ממקורות בלתי מוסמכים) שמאקסוול עומד להגיע הנה היום.

שאלת איגוד קהלות חב"ד ברוסיה

כבר סופר לעיל על שאלת איגוד קהלות חב"ד ברוסיה. החמשה שישבו אתנו כתבו לנו את השאלה, את הסברות לחיוב והחשש שיש בזה. שלשום קיבלנו מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

כעצת רוב עסקני חב"ד הבקיאים בכיו"ב.

אזכיר על הציון.

כשנתקבל המענה היה זה בעת הועידה האחרונה של כנס השלוחים. הלכנו לשם ארבעתינו. כ"א מאתנו אמר כמה דברי התעוררות לשלוחים (בועידה הזאת השתתפו רק השלוחים, ולא שאר האורחים), ואח"כ ישבנו עם הרד"ב לאזאר ועם הר"מ סלונים לדון בנושא.

הוחלט לפנות לעו"ד הבקיא בנושא, שיעיין וימליץ, ואח"כ יפנו לכמה עסקני חב"ד הבקיאים בכיו"ב.

עם ר' ברוך אבעלענדער

כעת אעבור לסדר היום שלי ביומיים האחרונים:

לכנס השלוחים בא גם הר"ב אבערלענדער השליח לבודאפעסט. הוא בא במיוחד לכנס, והביא אתו את ח"ב וח"ג של הספר "ימי מלך" שהופיע זה עתה.

הוא היה פה רק יומיים וחזר, ואני מאד רציתי לקרוא את הספרים, שודאי יועיל לי לעבודת העריכה שאני עסוק בה.

התמסרתי במשך יום שלם לקריאת שני הכרכים. בזה הייתי עסוק כל היום הרביעי (חוץ מהשעה שניגשנו לדון בדבר איגוד קהלות חב"ד כנ"ל), ובבוקרו של היום החמישי.

אח"כ נפגשתי עם הר"ב אבערלענדער, ונסעתי אתו לטייל ולשוחח. ביקרנו במשרד אגו"ח, בככר אדומה ובספריית לנין, ומשם נסענו לשדה התעופה, ללוותו ולעזור לו בסידורים שם.

חזרתי משם למארינא רושצא, וביקשוני ללמוד קצת עם התלמידים אודות הסדר של פסח3. הצעתי לערוך להם "סדר לדוגמה". נקבע הדבר לסדר החסידות של הלילה. ה"סדר לדוגמה" בישיבה התקיים משעה 7:30 עד 9 בלילה.

הארכת הויזות

הויזות שלנו כבר הסתיימו מזמן. בעת פגישתינו עם שר החוץ של רוסיה, דובר על הארכת הויזות. אמנם מסיבות טכניות נדחה הדבר לאתמול.

נסעתי לשם כך פעמיים למשרד החוץ של רוסיה. בפעם הראשונה כדי למסור את הדרכון והויזה לאנדריי, ובפעם השניה כדי לקבל את הויזות המוארכות (שלי, של הרב"ש [קונין] ושל הרי"י [אהרונוב]). אמנם אחרי צפיה שנמשכה כחצי שעה הודיעו לי, שלא יהיו מוכנים עד מחר, ונסעתי משם לעריכת ה"סדר לדוגמה" כנ"ל.

נסיעת וירוניקה ללונדון

מוצאי שבת הגדול

אתמול ביליתי את רוב היום בצפיה במשרד השגרירות הבריטית, לקבלת ויזות עבור וירוניקה ואנדריי לאנגליה. הם נסעו לשם אתמול בערב כדי להשתדל לשכנע את טאטשער, שיש לה קשרים טובים עם גורבאצ'וב, שתשפיע עליו בענין הספרים.

הרי"י [אהרונוב] עמד כל היום בקשר טלפוני לזרז את השגת הויזה הנ"ל.

הר"י [קוגן] נסע לשדה התעופה לשחרר את משלוח המזון לפסח שהתקבל מארה"ק.

הרב"ש [קונין] נסע בתחילה אתי לשגרירות הבריטית, אמנם אחרי שראינו שזה יקח זמן רב, הוא חזר ואני נשארתי לחכות.

אכזבת השגרירות האמריקאית

היתה לו אתמול בצהרים פגישה עם מר יולינס בשגרירות האמריקנית (מר קולינס נמצא כעת בארה"ב, וקבעו בשגרירות את יולינס שיפגש עם הרב"ש [קונין]).

מר יולינס אמר לו שהוא מודיע בשם הסטייט דיפארטמענט, כי מר בייקער העלה את נושא הספרים (לא רק עם בעסמערטניק, אלא) גם בשיחתו עם גורבאצ'וב.

הוא גם אמר שאתם רואים שהולכים לקראתכם, והראו לכם את הספרים.

ענה הרב"ש [קונין]: זאת היתה התקוה וההבטחה של אנשי משרד החוץ, אמנם אנשי משרד התרבות בשום אופן לא הרשו זאת, ולא הראו לנו.

מר יולינס השיב, שזוהי הפתעה בלתי נעימה לו. הוא קיבל הבטחה זו מטשערנאיוב וידבר אתו שוב.

בסוף הוא הבטיח שיש השתדלות גדולה מהסטייט דיפארטמענט לשכנע את הממשל כאן שיחזירו את הספרים, וכי ידבר בזה בפרטיות עם השגריר מאטלאק.

היום בלילה שוב דיבר אתו הרב"ש [קונין], ויולינס סיפר לו שיש למאטלאק פגישה עם טשערנאיוב ביום ב' הבע"ל, וידבר אתו גם בענין הספרים.

*

השבת עברה עלינו כרגיל. אתמול בלילה נשארנו בדירה. היום הלכנו לביהכנ"ס וחזרנו אחרי מנחה, שהיתה אחרי ההתוועדות.

יום א', ט' ניסן, בוקר

במשך הלילה היו כמה טלפונים לחו"ל, והעיקרית שביניהם, שיחה עם הר"נ גורארי', שאמר שיש לו ידיעות, שבי"א ניסן תהיה ההכרזה ע"י גורבאצ'וב, שלכבוד יום ההולדת של כ"ק אדמו"ר שליט"א מחזירים לו את הספרים. מי יתן והיה.


1)) נקודת הדברים שאמרתי היא, שאני נמצא כאן למטרת שליחות מיוחדת של גאולת אוסף ספרי רבותינו, ואיני רשאי להתעסק באוסף ספרים עתיקים שמתגלגלים בבתי כנסת שברחבי ברית המועצות. ואלו שרוצים לעסוק בזה, יכולים לעשות זאת על דעת עצמם.

2)) בהתאם לחודש ניסן שנכנסנו בו.

3)) חלק מתלמידי הישיבה התקרבו ליהדות במשך השנה שעברה, ועדיין לא ראו "סדר של פסח" בימיהם.

חלק מהם נשאר בישיבה לימי הפסח, וחלק נוסע לעזור לשלוחים בארגון סדרים פומביים.

לימוד בע"פ את דיני הסדר לא יהי' מובן כ"כ לתלמידים שמעולם לא ראו "סדר של פסח". לכן ערכתי להם "סדר לדוגמה", ובשעת העריכה ביארתי לפניהם את התוכן, ואת פרטי ההלכות הקשורות לכל פרט שאני עורך.

כעין זה עשיתי גם בשנה הבאה, כמסופר לקמן פרק עג, ביומן ג' ניסן תשנ"ב.