פרק שלושים ושמונה

ימי הפסח הראשונים

תיק חקירות הרה"ק ר' לוי יצחק

זה עתה צלצל הת' השליח מאנעס באראש מדניפרופטרובסק, וסיפר שאיש אחד שפגשו יש לו גישה לארכיוני המשטרה החשאית, והראה להם משם את תמונת הרלוי"צ - אבי כ"ק אדמו"ר שליט"א ואת החקירה ודרישה שלו במאסר. הוא אומר שיש לו עוד הרבה כת"י.

אמרנו לו שיקח מיד טיסה ויבא לכאן עם האדם הנ"ל, עם כל הכתבים שיכול להגיע אליהם, היום בלילה.

י"ג ניסן, בוקר

אתמול עבר עלינו רוב היום בהכנות הבית לפסח, והלילה בסידור ופירוק המטען של יין ומצות שהגיע מארה"ק.

בלילה בא הר"י [קוגן] חזרה ממדריד, וביחד נסענו לשדה התעופה, לקבלת האוכל שלנו לפסח, שנשלח מבית אהרונוב (ע"י משפחת הרב בערל קרסיק1) ולסידור ופירוק המטען.

קרוב לשעה 4 לפנות בוקר חזרנו לדירתינו.

*

היום לפנות בוקר דיברנו עם הרב"ש [קונין]. הוא כבר הגיע לרבי, וביקר בספריה, ומסר ד"ש מהבניה2.

אתמול דיבר הרי"י [אהרונוב] עם הרי"ל גרונר, שסיפר לו שהונליין דיבר שוב בסטייט דיפארטמענט, ואמר שא"א שזה יקרא השאלה כי הספרים שייכים לחב"ד. אך הם השיבו לו, שיש להם עו"ד שאומרים שהיתה כאן הלאמה; ואם לא תסכים חב"ד להשאלה נצחית, אזי לא יוכלו להמשיך בדיונים עם הממשל של ברית המועצות.

הוא דיווח הכל לרי"ל גרונר, שהסביר לו שאחרי דברי האיניורקוליג שלא היתה הלאמה, גם גובינקו במכתבו הפסיק להשתמש ברעיון זה.

הונליין הבטיח להמשיך להשתדל עם הסטייט דיפארטמענט.

לפני כניסת חג הפסח, לנינגרד

על מאורעות אתמול יש לקרוא במכתב שכתבתי אל כ"ק אדמו"ר שליט"א בערב, ומועתק בזה:

ב"ה י"ג ניסן, יום הילולא של הצ"צ, ה'תנש"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקר אצלי היום מר [לאניע] אודנופוזוב מיקטרינוסלב. הביא עבור כ"ק אדמו"ר שליט"א תמונת אביו הרה"ק ז"ל, שנלקחה במאסרו בתרצ"ט.

הוא עבר על ארכיון מסמכי המאסר, שבו יותר מאלף מסמכים, וכתב סקירה מהנ"ל, כמצו"ב.

בסיום הסקירה הוא כותב שלפני שנתיים, ב28- ביוני 1989, עברה ועדה מיוחדת על החומר, וטיהרו את אבי כ"ק אדמו"ר שליט"א מהאשמה שהטילו עליו.

הוא אומר שמחמת זאת יש רשות כעת למסור את הארכיון לרשות משפחת הנאסר, ומציע להגיש בקשה לק.ג.ב. שתחת הנהלתם נמצא הארכיון.

המסמכים הנזכרים בסקירה מראים את מס"נ, פיקחותו ועמידתו האיתנה בעת החקירות הנוראות במאסר. הם מאמתים הרבה פרטים מתולדותיו ששמענו עליהם בעבר ומוסיפים פרטים חדשים רבים בתולדותיו.

האם כדאי להתחיל להתעסק בפדיית הנ"ל?

שלום דובער בן איטא דבורה

נ.ב.

הוא נפגש עם התל' השלוחים בדניפרופטרובסק והם הפנו אותו אלי, ובאו יחד אתו היום בבוקר.

ע"כ המכתב.

אח"כ נסעתי אתו לצלם את התמונה ולא הצלחתי. לרבי שלחנו בפאקס מצילום רגיל.

אח"כ באתי אתו לדירתינו ונשאר ללון אצלנו. היום בבוקר נסע עם הרי"י [אהרונוב] לצלם ולא הצליחו, כי אמרו שזה יקח כמה ימים. והוחלט שהוא יעשה העתק טוב בדניפרופטרובסק ויבא למוסקבה שוב בחוה"מ פסח.

עריכת סדרים ציבוריים בלנינגרד

הר"י [קוגן] ואני החלטנו אתמול לנסוע לימים הראשונים של חה"פ ללנינגרד, לעזור בעריכת הסדרים הציבוריים.

נסענו אתמול ברכבת לילה. יצאנו בשעה 1, ולפני כן היינו עסוקים בהכנות לפסח, ניקוי הדירה, בדיקת חמץ ובישול. הרי"י [אהרונוב] והר"י [קוגן] היו טרודים בזה כל היום, ואני התעסקתי קודם עם מר אודנופוזוב, ואח"כ עזרתי בהכנות לפסח.

הרב"ש [קונין] נמצא בנ.י. ולחה"פ נסע ללאסאנג'לס.

*

הרבי בשיחת י"ג ניסן דיבר אודות הצ"צ - בעל ההילולא, ואמר בין השאר, שהצ"צ ישב בליובאוויטש ועשה סדרים בפטרבורג (רמז לכ"ק אדמו"ר שליט"א היושב בנ.י. ועושה סדרים בקרמלין. ויה"ר שיסדר שיחזירו במהרה את הספרים וכו').

הרב"ש [קונין] כתב מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א בבקשת ברכה להחזרת הספרים באופן ד"לכתחלה אריבער", והשיב לו כ"ק אדמו"ר שליט"א:

להנ"ל אזכירו על הציון - כלשונו לכתחלה אריבער ועד לגאולה בפשטות.

אזכיר על הציון.

*

כשהגענו היום בבוקר ללנינגרד, הגיע באותה רכבת גם משלוח היין, מצות וצרכי פסח ללנינגרד.

ר' דוד קוגן קיבל אותנו בתחנה ולקחנו את הכל לביהכנ"ס.

אחרי התפלה ועריכת הסיום (למדתי היום מסכת אבות) טבלתי את הכלים החדשים ונסענו לבית הר"ד קוגן לבשל לשבת ויו"ט (הוא טרוד בניהול עניני ביהכנ"ס, וזוגתו טרודה עם אמה החולה, לרפו"ש).

בישלנו את האוכל בכלים חדשים, על טהרת חה"פ, כנהוג בביתינו. ויה"ר שיהא חה"פ כשר ושמח, ונשמע בו בשו"ט גם בנושא שליחותינו להחזרת הספרים.

ב' דחוה"מ פסח, בוקר

חג הפסח עבר עלינו בלנינגרד בסיפוק רב. ניהלתי את הסדרים והר"י [קוגן] תרגם, וגם נאם בעצמו.

היו כמה סדרים בביהכנ"ס הגדול, א' נוהל ע"י שמי"ר, א' ע"י הסוכנות וא' על ידי קבוצת אנ"ש בלנינגרד, שם השתתפנו. בכל אחד מהסדרים השתתפו קרוב למאה איש.

גם במשך שני הימים הייתי עסוק בפעילות, נאומים בביהכנ"ס (אותם תרגם לרוסית סענער לוקשין), קרה"ת, תפלה לפני העמוד, מענה לשאלות פרטיות, ושיחות במצב הכללי של הקהלה וביהכנ"ס.

היה שם גם ר' בצלאל שיף ומשפחתו (כדי לנהל את הסדר שערך שמי"ר). הוא הרבה לשוחח אתי ועם נציג שמי"ר ר' מיכאל קוריץ, בעניני מצב הפעילות בלנינגרד.

במוצאי החג חזרנו למוסקבה ברכבת לילה.

תיק רבי לוי יצחק

מיד כשהגענו התחלתי להתעסק בענין הספרים; אך לפני כן מספר פרטים:

א) דברתי עם הבית וסיפרו לי, שבערב פסח הלך בני שניאור זלמן שי' לקחת מצות מהרבי. הרבי נתן לו חלק אחד עבורו, 3 חלקים עבור בני המשפחה, ואחד עבורי.

ב) על המכתב האמור בענין הארכיון בדניפרופטרובסק השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

כדאי להתחיל ביותר

(היינו שמחק את המילה "האם", הדגיש את "כדאי להתחיל", והוסיף את המילה "ביותר" והדגישה פעמיים).

בחג הפסח סיפר לי ר' בצלאל שיף, שהם עוסקים עם הנ"ל (ע"י ר' זאב וואגנער) כדי לקבל על ידו את הארכיון.

רציתי לדעת את הפרטים, ונפגשתי אתמול עם וואגנער, שסיפר לי שהם סיכמו אתו שיעשה צילומים מהארכיון וישלמו לו מה שזה יעלה. אמנם בדבר השגת הארכיון עצמו לא דיברו.

דיברנו אתו שאולי הוא יבוא היום לכאן, ויביא את התמונה ואת ההעתקים, ואז נשוחח בפרטיות.

לפועל אמר שיבוא מחר בבוקר ויביא אתו מה שיוכל.


1)) שבאו בדרכם לקיוב, לסדר שם "סדר" צבורי.

2)) כשנסעתי למוסקבה בחודש כסלו, הי' בנין הספריה כמעט גמור, אבל לא לגמרי, והשארתי את אחריות סיום הבניה על סגני ר' יצחק שי' וילהלם.