פרק ארבעים ואחד

הרב"ש קונין חוזר למוסקבה

יום ב' [כ"ד ניסן] צהרים

הרב"ש [קונין] טס כעת לכאן. הוא עומד להגיע בשעה 6 בערב. אתמול בדולרים נתן לו הרבי דולרים עבור כל אחד מאתנו. היה דיבור אודות ספריית לנין ואודות לנין. כשיביא את הסרט אוכל לרשום בפרטיות.

*

אתמול בערב ביקר הר"י [קוגן] אצל ראש ארגון הרפורמים כאן, מר קוגן (שמשתדל לקבל את ביהכנ"ס של פוליאקוב). הוא דיבר אתו כמה שעות, וקיבל ממנו דף פרסום שבו מסופר שהם מקיימים פגישות בביהכנ"ס הנ"ל כל שבוע. הם שוכרים את ביהכנ"ס מאת האנשים שנמצאים כעת בבנין.

*

הר"י [קוגן] הלך לעורך של קומסטומולסטווע פראוודא. ישב אתו שעתיים ושוחחו בכל הפרטים. הוא אמר שמכין מאמר בנושא הספרים, שישלח לכל העתונים והוא עצמו ידפיסו בהמשכים, וביום רביעי ידע בדיוק מי ידפיס וכו'.

לפנ"כ היה במשרד התרבות (לקחת משם חזרה את החוברת אודות מאסר אדמו"ר [ברוסית, שנתן להם פעם], כדי למסרו לעורך הנ"ל). הוא דיבר עם טולסטיקוב, שסיפר לו שבועדה המיוחדת יושבים מטעם הספריה המנהל מר וואליק והסגנית גברת איגומנובה.

דולר גם עבור לנין

יום ב' ערב

הרב"ש [קונין] בא זה עתה בשעטומו"צ. נסענו לשדה התעופה לקבלו, הרי"י [אהרונוב] אני ולאניא פאטקין (הנהג הצמוד שלנו).

מיד כשבאנו ראינו את הוידאו של חלוקת הדולרים, שהרבי נתן דולרים לצדקה גם עבורינו:

כ"ק אדמו"ר שליט"א: זאל זיין צוויי מאל, כפלים לתושיה! וויפל האסטו דארט חברים?

רב"ש: דריי.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: [נתן שני דולרים עבור כ"א מהשלושה, ואמר] ברכה והצלחה רבה.

רב"ש: ביקש ברכה שיקויימו ברכות כ"ק אדמו"ר שליט"א במילואן, לכתחלה אריבער, לרקוד עם הספרים בשבת אצל הרבי.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: יע! עס קאן זיך אלץ איספראווען וואס פריער, און קומען מיט משיח'ן צוזאמען. זאל זיין בשורות טובות [כן! הכל יכול להסתדר מה שיותר מוקדם, ולבוא יחד עם משיח. שיהיו בשורות טובות].

ווען פארט ער? [מתי הוא נוסע?]

רי"ל גרונר: היינט ביינאכט [היום בלילה].

כ"ק אדמו"ר שליט"א: זאלסט אפגעבן אויף צדקה נאך מיטאג דא [שתמסור לצדקה כאן אחרי הצהרים. אח"כ הראה על הדולרים הקודמים, ואמר] דאס זאלסטו אפגעבן דא און דארטן מיט אלע גוטע זאכן [את זה תמסור כאן ושם עם כל הדברים הטובים].

רב"ש: אני רוצה למסור את התהלים אשר "פלענטי אויסגעוויינט דארטן" [דמעות רבות שפכתי עליו שם], והוא מעוטף עם תמונת הספריה ששם הספרים אסורים.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: וואס איז דא אריינגעדרוקט לענינען אויכעט? לענינען אויכעט אריינגעדרוקט? [הודפס כאן גם לנין?]

רב"ש: דאס איז דער נאמען פון די לייברערי [זהו שם הספריה].

כ"ק אדמו"ר שליט"א: [הכניס התהלים לשקית, ואמר] כ'האב צו דיר קיין טענות ניט [אין לי טענות אליך. הפסיק, והוסיף] זאל מעלה זיין דעם צד פון לעומת זה. זאל זיין בשורות טובות [שיעלה את הצד שלעומת זה, שיהיו בשורות טובות. אח"כ נתן עוד דולר, ואמר] דאס פאר לענינען [זהו בשביל לנין. הפסיק, והוסיף] מ'זאגט אז ער האט געשטאמט פון אידן [אומרים שהוא מתייחס ליהודים].

רב"ש: [הענדל] דייטש אומר שהוא עצמו היה יהודי.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ער איז געווען א איד? נאך בעסער! [הוא היה יהודי? עוד יותר טוב! אח"כ נתן דולר לבנין של הרב"ש קונין, ואמר לכ"א] כפלים לתושיה.

קטלוג אוסף ספרי שניאורסאהן

יום ד', כו ניסן, בוקר

זה עתה סיימתי לדבר עם הר"נ גורארי'. הוא קיבל הודעה מהשגרירות הרוסית בארה"ב, שהתקבל מכתב שבו דורשים שיותן להם הקטלוג של אוסף שניאורסאהן, כדי לבדוק אם הספרים הם מאוסף הנ"ל1.

הוא ביקשני שאשיב ע"ז בכתב ואשלח לו בפאקס, והוא יענה להם לפי זה. וכך עשיתי.

תוכן המענה הוא, שאני כאן, הספרים כאן, המומחה שלהם כאן, הרשימה כאן2, וזה זמן רב שאני מבקש שירשו לי לראות את הספרים במחסן שבאיזור חימקי יחד עם המומחה שלהם כדי לבדוק, והם לא מרשים. שירשו כעת, ונבדוק לפי הסימנים שעל הספרים ולפי הרשימה. גם ביקשתי, שיהי' שם גם נציג שגרירות ארה"ב, כדי שיראה הכל, ולא יוכלו להמציא שקרים חדשים.

דרך אגב, הוא אומר שגם ה"ר שניאור קיבל מענה דומה מהשגרירות.


1)) בזה התחיל תהליך חדש מצדם, לאמר שהם צריכים לבדוק אם כל הספרים שבאוסף הם מאוסף שניאורסאהן, והם לא מוכנים לקבל את עזרתי בדבר.

ביומן של החדשים הבאים יסופר על כל האמתלאות שלהם בנושא הזה.

את התהליך הזה התחילו אחרי שגבר הלחץ מכל העולם להחזיר את הספרים, שוב לא יכלו לאמר שאינם רוצים להחזיר, והתחילו לאמר שהם צריכים לברר איזה ספרים הם שלנו, שרק אותם יחזירו.

הם ביררו את הספרים בעצמם במשך חדשי הקיץ, בלי השתתפותי (כדלקמן ביומן ג' אייר), ואת סקירת תוצאותיהם הגישו לבית המשפט בחודש תשרי תשנ"ב (כדלקמן ביומן מוצש"ק בראשית תשנ"ב).

2)) סוכ"ס ביקשו ממני את רשימת הספרים שנעשתה בליובאוויטש, כדלקמן ביומן ערב ר"ה תשנ"ב, וביומן כ' מ"ח תשנ"ב.