פרק ארבעים וארבעה

תעמולה בעתונות

אתמול ביקרו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] אצל גברת אליזאבעט שוגרען, כתבת בלוסאנג'לס טיימס, שעורכת כתבה בנושא הספרים.

בשעה שהיה הרב"ש [קונין] בלוסאנג'לס פנה אליו גימפל, ואמר שיש בצרפת עו"ד מפורסם בשם פיזאר, שעוסק הרבה עם הרוסים, וכדאי לערב אותו בנושא הספרים.

במשך השבועות האחרונים התעניינו אודותיו ואתמול ביקשו ממנו שיכניס את עצמו לנושא. הר"י פרוס דיבר אתו ושלח לו את כל הניירות הקשורים לנושא.

היום דיבר אתו הרב"ש [קונין] בטלפון, והוא מאד התעורר לנושא. הבטיח להתמסר לעסוק בזה מיד.

אתמול התפרסם מאמר בנ.י. טיימס אודות הרד"ב לאזאר ועל חב"ד ברוסיה ועל הספרים. המאמר נכתב ע"י פרענסיס קליינס, והוכן לאחר שסטאס הפגיש אותנו עם הצלמת אוואקיאן, שהיא ארגנה את הכתבה. במאמר לא נזכרת המשלחת, וכתוב בה שהרד"ב לאזאר מתעסק בענין הספרים.

גורבאצ'וב עומד ליפול

יום א', ז' אייר, ערב

זה עתה חזרתי מביקור אצל סטאס. נסענו יחד עם הרד"ב לאזאר כדי לארגן באצטדיון שלו את חגיגת ל"ג בעומר.

התחלתי לעסוק בזה ביום ג' שעבר. קישרתי אז את הרד"ב עם סטאס, ואמר שיתן את האצטדיון שלו בגורקי פארק בכבוד רב.

ביום רביעי בבוקר הוא נסע ליומיים וביום שישי קבעו להפגש היום. נסענו לשם הרב"ש [קונין], הר"י [קוגן] הרד"ב ואני.

בתחילה דיברנו על הספרים. לדעתו עומד גורבאצ'וב ופמליתו ליפול בעוד כחודשיים1. וכיון שעד עתה לא החזירו את הספרים, אין לקוות שיחזירו כעת. לדעתו כדאי לחכות עד שיפול, ולסדר את החזרת הספרים ע"י יעלצין.

הוא אומר שדיבר לאחרונה בחלונות הגבוהים וראה שאינם מוכנים להחזיר עתה. הוא מסתפק אם כעת יואיל לחץ ממשלת ארה"ב או בעתונים.

בכל אופן הוא בעד המשך ההשתדלות לשכנע את גובינקו, שלטובתו כדאי שיחזיר את הספרים, והוא גם מציע לשאול כעת אצל יעלצין מה כדאי לעשות. אם להמשיך להאבק, או לחכות עד שהוא יהיה בכחו להחזיר לנו את הספרים.

אח"כ עברנו לנושא האצטדיון, שיש בו כעשרת אלפי מקומות ישיבה. הרד"ב מסופק אם יצליח להביא קהל גדול כזה. מ"מ הוחלט לקבל את הרעיון ולנסות ללכת על גדול ולקוות שיהיה בהצלחה.

הם קבעו פגישה למחר בבוקר בין סטאס לרד"ב לאזאר לדון בתוכנית.

*

ביום השישי נשארתי כל היום בדירה. הר"י [קוגן] היה במשרד ונפגש עם כמה כתבי עתונות לשוחח בענין הספרים.

בשבת היה הר"י [קוגן] בבית של אחד שפגשו בשבת שעברה בדרך מביהכנ"ס של פוליאקוב, והוא מתקרב ליהדות. הם באו ביחד לביהכנ"ס לתפלה ולהתוועדות.

בבוקר הלכנו כולנו לביהכנ"ס לתפלה ולהתוועדות. אח"כ חזרו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] לדירה לסעודת שבת, ואילו אני הלכתי לסעודת שבת לבית הרד"ב, יחד עם שני הת' השלוחים. אחד מהם - הר"י גודלדשמיד - חוזר ביום ד' ל770-, והיתה זו כעין מסיבת פרידה, ושוחחנו בנושאים שונים.

*

במוצאי ש"ק נסענו, הרב"ש [קונין] הר"י [קוגן] ואני, למר געלמן. הוא היה בחודש האחרון בארה"ב, וחזר ביום שישי.

ניתחנו את המצב, ולסיכום אמר שידבר עם גובינקו, עם ריז'וב, עם יאקובלב, עם טשערנאיוב ועם יאנאיוב. נראה כעת מה יהיו התוצאות מהשיחות האלו.

היום בבוקר הלכתי לביהכנ"ס להתפלל. אחרי התפלה היו שם כ7- ברי"מ. הראשון - בן שבע. ואחריו כבן 16, ואביו כבן חמישים.

היתה שם הצלמת מנ.י. טיימס והכתב של טיים מאגאזין. היא לקחה תמונות מהברי"מ (בעת אמירת הברכות), מהישיבה ועוד.

אח"כ בא לשם הרב פנחס גולדשמיד עם שני נגידים משויצריה. לקחתי אותם להראות להם את הברי"מ ועוד, ומאד התרשמו.

סקירה בכפר חב"ד

יום ב', ח' אייר, ערב

חזרתי זה עתה משדה התעופה. נסעתי לשם למצוא מישהו שיקח תמונות ללונדון. שם יקח הר"י פרוס את התמונות וימצא מי שיקח אותן לארה"ק, כדי שיגיעו בזמן להדפיסם בכפר חב"ד.

כל הענין התחיל ביום ה' שעבר, שהוחלט סוכ"ס לפרסם את כל סיפור הפעילות בענין הספרים ב"כפר חב"ד" וב"אלגעמיינער זשורנאל".

עד עתה נזהרנו מלכתוב ולפרסם עד"ז. אך כעת שמפרסמים את הפרטים בעיתונות הכללית, יש מקום לפרסם גם בעתונות שלנו.

שיחה עם געלמן וריז'וב

היום בבוקר היינו כולנו, יחד עם געלמן, אצל ריז'וב, וזהו תוכן השיחה (לפי מה שרשמתי בעת מעשה):

ריז'וב: לפני כחודשיים הזמינני יגורוב, ואמר לי בשם גורבאצ'וב שאיננו יכול לקחת על עצמו את האחריות להחזרת הספרים, ורוצה שגובינקו עם עוד אחד יחליטו להחזיר.

אני עניתי שכדאי לעשות ועדה מיוחדת שתיכלול 2 נציגים מקהלות היהדות, 2 נציגים מראשי האקדמאים, וא' מהם יהי' ליחאצ'וב, ושני נציגים ממשרד התרבות.

את זה אמרתי לו אז, ויותר לא שמעתי מה נעשה מאז. רק ראיתי המאמר בעתון נגד החזרת הספרים.

געלמן: גובינקו אמר שיש כעת ועדה שפועלת.

ריז'וב: אטלפן ואשאל (טלפן לגובינקו שלא היה במשרד. ואח"כ פנה לגעלמן ואמר) אני מסתפק אם במצב ההוה הממשלה יכולה להחליט בענין הספרים. אבל אולי כדאי שנלך כעת ביחד לממשלה, ובהפסקה, בשעה 12, נפגוש את גובינקו ונדבר אתו.

רב"ש: אולי כדאי להדגיש שאין חשיבות כספית גדולה לספרים, ורק עבורינו זה מאד חשוב.

ריז'וב: את זאת אני יודע.

אח"כ נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] לפתח את התמונות האמורות. הם פיתחו אותם מיד והביאו לדירה. משם נסעתי עם התמונות לשדה התעופה כנ"ל.

*

אתמול בלילה קיבל הר"י [קוגן] העתק מהמאמר שהכין הכתב שנפגש אתנו ביום ה' שעבר. הוא ביקש לעבור על המאמר ולתקן את הפרטים שאינם מדוייקים. הר"י [קוגן] קרא לפנינו את המאמר שנכתב בטוב טעם ודעת, ועושה רושם טוב מאד.

כשהרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו לפתח את התמונות, נסעתי עם הר"י [קוגן] למשרדינו לעבור על המאמר ולתקנו.

יום ג', ט' אייר, צהרים, במשרדינו

זה עתה חזרתי מביהכנ"ס הגדול בארחיפוב. הצלמת של הנ.י. טיימס ביקשה ממני ביום א' שאראה לה את ביה"ס שלנו בביהכנ"ס הגדול. היא לקחה עשרות תמונות מהכיתות.

אח"כ נפגשתי שם עם גברת לעניא קוואש, שעבדה בספריית לענין, ולפני כמה חודשים נשלחה ע"י הספריה לשכנע אותי שהספרים אינם שלנו. היא השתתפה בפגישה שהיתה לנו אז עם פידרובסקי, כמסופר לעיל2.

כעת שאלה אותי על המצב בהוה, וספרתי לה שאיגומנובה לא מרשה שנעזור לספרנים לזהות את ספרי אוסף שניאורסאהן. היא מאד נדהמה ואמרה שתדבר עם איגומנובה, ותשאל למה ועל מה זה, ואח"כ תטלפן לנו להודיע את התוצאות3.

*

אתמול מאוחר בלילה קיבלנו בפאקס את המאמר שהכין הר"ד הלפרין עבור ה"כפר חב"ד". עברתי עליו והרביתי לתקן בו אי דיוקים, והמאמר המתוקן נשלח חזרה בפאקס, מתוך תקוה שהמאמר והתמונות ששלחנו יתקבלו ויוכנו מחר בבוקר.

כשאני נסעתי לביהכנ"ס הגדול, נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] למלון סבוי, לפגישה עם הכתב של הדזשערוסאלעם פוסט, להכין כתבה על הספרים. כבר היה להם ראיון אתו בשבוע שעבר בקשר לביהכנ"ס של פוליאקוב.

דא"ג, נמסר לנו אתמול, שההסתדרות שאליה שייכת החברה שנמצאת כעת בביהכנ"ס של פוליאקוב, הזמינה משפט, בטענה שאינם חייבים להחזיר לנו את ביהכנ"ס. ויה"ר שיסתיים הנושא בהצלחה ובהקדם.

שיחה עם טולסטיקוב

יום ד', י' אייר, אחה"צ

במשך היום האחרון היה עיקר תעסוקתינו - פגישות עם עתונאים שמכינים מאמרים אודות נושא הספרים. אני נוסע עם הר"י [קוגן] לפגישות והרי"י [אהרונוב] נוסע עם הרב"ש [קונין].

אתמול בערב נפגשנו עם כתבת ה"נאווא וורעמיא" [הזמן החדש], ובהמשך השיחה דובר על מר טולסטיקוב, ועל שאין מרשים לנו לעבוד יחד עם הספרנים לזהות את הספרים מאוסף שניאורסאהן.

הוחלט לצלצל לטולסטיקוב ולשאול אותו הסיבה. צלצלה לו והשיב שאינו רואה מניעה לכך, ושנבוא אליו למחרת בבוקר.

נסענו אליו היום ושוחחנו אתו כשעתיים והפרטים העיקריים של השיחה4:

שאלה: מה נשמע בקשר להחזרת הספרים:

תשובה: השיחה אתי לא תוסיף מאומה, יש בזה עמדה אידיולוגית פוליטית של הדרג העליון של הממשל. אין הכוונה לסגני שר התרבות ולא לשר התרבות עצמו ולא לפאבלוב - ראש הממשלה, אלא לנשיא עצמו.

שאלה: ומהו התוכן של העמדה הזאת?

תשובה: הנה יש לכם דוגמה מנסיעת הנשיא ליפאן, אנו זקוקים כ"כ ל22- מיליארד ואין אנו זקוקים לשני האיים הקטנים5, מ"מ אחרי כל הדיבורים לא הצליחו לבוא לשום הסכם בנידון. וכעין זה הוא גם בענין הספרים.

שאלה: לפועל הורו לספרנים לברר את הספרים שהם מאוסף שניאורסאהן, ואין להם שום ידיעה בסימני הספרים. ביקשנו שהספרן שלנו יכול לעזור להם, יחד עם הקטלוג שבידינו, לבדוק באופן יסודי, ומדוע לא מרשים לנו?

תשובה: איני יכול להבין זאת [הוא טלפן והלך למשרדו של באבושקין לברר את הנושא וחזר ואמר] סליחה! טעיתי! באבושקין אמר לי שאין הדבר תלוי בי או בו, כי יש החלטה מגבוה שלא להרשות לכם לראות את הספרים עד שתהיה החלטה סופית בנוגע לעתיד הספרים.

שאלה: נשלחתי לזהות את הספרים מאוסף שניאורסאהן, ולא מרשים לי. בדוקא הורו לספרנים לזהות את הספרים - מבלי ידיעה בנושא, וכל זאת כדי שיוכלו לומר אח"כ שבדקו, ואשר מתוך ה12- אלף ספרים יש רק מאות אחדים השייכים לאוסף שניאורסאהן, וזוהי כל המטרה שלא מרשים לי לעזור - כדי שיוכלו לסלף את מספר הספרים. מה א"כ עלי לעשות למנוע את הסילוף הזה?

תשובה: אין הדבר תלוי בי. צריך סבלנות עד שהועדה תגמור את עבודתה.

שאלה: אחרי שעבודת הועדה תיגמר ויפרסמו את הסילוף האמור יהיה מדאי מאוחר. ישאלוני מדוע לא מחיתי מיד. כעת שואלים אותי מהעתונות - האם חובתי להשיב את הדברים כהווייתן?

תשובה: זה שלא מרשים לכם זוהי עובדה. איני רואה שום סיבה מדוע לא תשיב להם כפי שהעובדה היא באמת.

שאלה: ביקשו את הקטלוג ע"י וואשינגטון, כיון שיודעים שאנחנו והקטלוג כאן! מדוע לא פונים אלינו?

תשובה: איני יודע [הר"י [קוגן] מסר לו מכתב בחתימת ארבעתינו, בו אנו דורשים שאת כל הבקשות יַפנו אלינו, ושאנו מבקשים לעזור לספרנים בזיהוי ולעזור בדיוניה]. אמסור את המכתב ליעדו.

שאלה: כעת נעבור לועדה. מחובות הועדה לשמוע את כל הצדדים. מדוע לא מרשים להם להפגש אתנו לשמוע מאתנו אודות נושא החזרת הספרים?

תשובה: דעתכם ידועה ואינם צריכים לשמוע זאת מאתכם.

שאלה: אם אמנם יש עמדה ממלכתית בנידון, מה א"כ היא עבודת הועדה?

תשובה: או לאשר את קביעת הממשל או להעיר עליו.

שאלה: מי קבע את הועדה?

תשובה: שר התרבות.

שאלה: מי יש בידו להחליט להרשות לנו לעזור לספרנים בזיהוי הספרים?

תשובה: שר התרבות.

שאלה: בבקשה למסור לו את בקשתינו, ואת הדרך בה אנו מפרשים את סיבת החלטתו והעובדה שחייבים אנו להסביר זאת גם לעתונות!

תשובה: בודאי אעשה זאת!

חזרה לישיבה

יום ד' [י' אייר] לילה

חזרתי כעת מהישיבה, שם למדתי עם הכתה חסידות (ד"ה כימי צאתך תשי"ב).

שני הת' השלוחים חזרו היום בבוקר לנ.י. והרד"ב לאזאר ביקשני לבוא ללמוד עם התלמידים בזמנים הפנויים שיש לי.

עד היום בצהרים הייתי עסוק בפגישות, וכעת הזמן הוא יותר פנוי.

הר"י [קוגן] נסע הערב לריגא האמיל ובריאנסק, בקשר להכנת קבוצה נוספת של ילדים נפגעי טשערנאביל לנסוע לכפר חב"ד, ואני חושב להתמסר כעת יותר לישיבה.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו לפגישה עם ריק דזשייקאבס. היו להם היום פגישות עם אסאשיאייטעד פרעס ועם לאסאנג'לס טיימס.


1)) למעשה נפל אחרי המהפכה שהיתה בחודש אלול, כפי שיסופר להלן.

2)) ביומן כ"ה טבת.

3)) למעשה שאלות אלו גרמו לפיטורה מעבודתה בספריה, כפי שיסופר להלן ביומן ב' תמוז.

4)) להלן ביומן ט"ז אייר מסופר, שבאתי אליו פעם נוספת יחד עם עתונאים ועם צוות הטלביזיה CNN, ושוב שאלתי את כל השאלות האלו, ברוסית, והוא השיב לערך כמו בפעם הזאת, והעתונאים רשמו והסריטו.

5)) כבר נזכר כמה פעמים אודות נסיעת גורבאצ'וב ואנשי הממשל לביקור ליפאן. המטרה היתה להשיג תמיכה כספית במצב הקשה של רוסיה. יפאן ביקשה תמורת זאת את שני האיים הקטנים ליד יפאן, שמאז ומתמיד שנויה ריבונותם במחלוקת בין רוסיה ליפאן.