פרק ארבעים וחמשה

דיווחים והערכת המצב

דיווח מוואשינטון

יום ועש"ק, י"ב אייר, אחה"צ

החדשות של שני הימים האחרונים לא כ"כ מסודרים בתוכן:

בתחילה קיבלנו הודעה (סענדי מהסטייט דיפארטמענט אמר לבניו של הרב"ש [קונין]) כי הניחו את נושא הספרים לשיחות שבין בייקער לבעסמערטניק בקיסלאוואדצק אתמול בבוקר.

אח"כ קיבלנו הודעה כי ג'רי דיבר עם בוש בנושא, והוא אמר לו שכעת מתעסק בזה בייקער, ואם לא יצליח בזה, אזי יראה מה שהוא יכול לעשות בזה.

דיווח ריק דז'ייקאבס

אח"כ נפגשו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] (שלשום בלילה) עם ריק דז'ייקאבס, ואמר בין השאר שידבר עם וועליכוב (לדבריו הוא זה שסידר פגישה בין האמער לגורבאצ'וב ועוד. מעמדו דומה לזה של ליחאצ'וב. כבר ניסינו פעם לקבל ממנו מכתב תמיכה, אלא ש[…] היה בדרך1).

אתמול סיפר שדיבר אתו [עם וועליכוב] והוא השתמט מלדבר בזה. הוא גם סיפר ש[…] נהרג (היו לו כנראה קשרים חזקים עם הפשע המאורגן).

דיווח העו"ד פיזר

הר"י פרוס דיבר בארוכה עם פיזר, ותוכן הדברים, שהוא דיבר עם מקורות מוסמכים, והודיעו לו ברור שהם נוטים יותר למסור את האוסף לידי ספריית הקונגרס בוואשינגטון. יש להם הסכמה לזה מהקונגרס היהודי העולמי, ומעוד. הם חושבים שכך משתלם להם יותר מאשר להחזירו לחב"ד.

הוא, פיזר, הסביר להם שאסור לעשות מזה ענין של בין ממשלות, ויכול להיות מזה סקאנדאל.

יש לו פגישה נוספת בימים הקרובים, ואז תהיה לו ידיעה ברורה יותר מהנעשה.

בקשר לפניה לעתונות אמר, שאינו יודע אם זה יועיל. אך בכל אופן צריך להדגיש שלא הולאם האוסף ואין ההחזרה תקדים להחזרת כל האוצרות המולאמים.

אח"כ דיברו עם מאקסוול ואמר: אני יכול לפגוש אתכם בעוד כמה ימים.

פרסום הנושא בעתונות

בקשר לעתונות עצמה, בינתיים הודפס רק בדזשערוסאלעם פוסט ובכפר חב"ד. אמנם נכתבו מאמרים ע"י כתבי כמה עתונות.

היום בבוקר נסענו לספריה כדי שצלמי הלאסאנג'לס טיימס יצלמו אותנו. הם רצו לצלם אותנו בפנים הספריה, אך לא הרשו. פקידי הספריה אמרו שהם לא רוצים את הסקאנדאל הזה.

אח"כ טלפן מר טולסטיקוב לכתב של הלאסאנג'לס טיימס ואמר, שהוא מקוה שהתוצאות של הועדה יהיו טובות, ולכן מבקש שלא יכתבו אודות זה.

דיווח השגריר לוין

אח"כ נסענו לשגרירות הישראלית ושוחחנו עם השגריר לוין.

הוא היה במצב רוח ירוד. הוא אומר שדיבר ובירר עד תום, ונראה לו שגובינקו עומד בתוקף שלא להחזיר, וכי המצב המדיני כעת לא מרשה איניציאטיוו כזה של החזרת ספרים.

הוא סיפר איך שאתמול ביקש גורבאצ'וב להתפטר ולא קיבלו את התפטרותו.

הוא סיפר איך שנדלפה ידיעה אודות בואו של בעסמערטניק לארה"ק, ועדיין לא ידוע אם זה נכון.

המשך הלימודים בישיבה

אני התחלתי ללמוד בישיבה. ביום השישי הישיבה פתוחה רק זמן מועט לפני הצהרים, ואני לומד אתם אחה"צ ובערב, ולכן היה לי זמן פנוי היום לנסיעות הנ"ל.

אתמול הייתי בישיבה משעה 3 עד 9. התחלתי בזה שלשום בערב, בסדר החסידות, אחרי שיעקב גולדשמיד ושלמה וילהלם חזרו באותו יום לנ.י.

יום א', פסח שני, בוקר

אתמול בלילה נפגשנו עם וירוניקה (היא היתה שבועיים בסוצ'י וחזרה ביום ועש"ק אחה"צ) בבית אביה, משעה 10:30 עד 12:30.

דיברנו אתה על המשך הויזות שלנו. דיברנו גם על ביהכנ"ס, שעדיין נמשך ולא בא לפועל.

ביום ועש"ק קראו לזאב קורבסקי ואמרו לו שהמנהלת בבנין דורשת שיבטלו את הקהלה שלנו, כעונש על אשר נכנסו אז לביהכנ"ס לתפלה ולימוד ללא רשות. הוא הסביר להם את עמדתינו ואח"כ התנצלו לפניו. התקוה היא שמחר או מחרתיים יתקבל סוכ"ס האישור למסירת ביהכנ"ס אלינו.

אח"כ עברנו לנושא הספרים, והראינו לה את המאמרים שנדפסו כבר, שגרמו לה הנאה. ואמרה, שאם זה לא יעזור, כדאי, לדעתה, לפנות למשפט הרוסי (לא של ברית המועצות, כי זה שנמצא בפדרציה הרוסית יש יותר תקוה שיהיו נוטים לטובתינו; משא"כ בבריה"מ בודאי יהיו תחת השפעת החלטת הממשל).

*

השבת עברה עלינו כרגיל. בבוקר הלכנו לתפלה והתוועדות ואח"כ חזרנו לדירה לסעודת שבת.

לפני השבת הגיע לידינו הספר "דיספייט אל אדס", וקראנו בו זמן ניכר. בכללות עושה רושם טוב, אף שיש מה להעיר עליו כאן ושם.

יום ב', ט"ו אייר, בוקר

אנחנו מתכוננים ללכת למוס-סאוויעט לקבל את האישור החתום של מסירת ביהכנ"ס של פוליאקוב לחב"ד. קיבלנו ידיעה אתמול בערב ע"י זאב קורבסקי שהאישור כבר נחתם ויומסר לנו היום בבוקר בשעה 8:45. יה"ר שהפעם הזאת יהיה זה בפועל ממש.

אתמול לפני הצהרים עברתי על המסמכים והשלמתי לפיהם את הספר על הספריה.

אחה"צ אני נמצא כל יום בישיבה משעה 3 עד 9 בלילה. אורי קאמישוב נמצא בישיבה רק עד אחרי שעה 2 בצהרים. אחה"צ ובערב אני לבד בישיבה עם התלמידים. נותן שיעורים (משניות, שו"ע אדמו"ר הזקן, נביאים (יהושע) וחסידות), ומשיב לשאלות בזמן שבין השיעורים.

*

הר"י [קוגן] עדיין לא חזר מנסיעותיו לאסוף ילדי טשערנאביל לקבוצה הבאה, והרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] שהו משך זמן במערכת CNN שרוצים להכין כתבה עלינו. הם נתנו להם לבדיקה ולהעתקה את הוידאו שנלקחו מפגישותינו במשרד החוץ ובספריה בזמן הראשון לבואינו הנה. אולי ישלבו גם חלקים מהוידאו אודות ילדי טשערנאביל - שכעת ימלאו 5 שנים לטרגדיה.

*

שני אורחים באו אתמול למוסקבה:

א) ה"ר שלום דוכמן ואחיו. שהו פה יום אחד, ואח"כ נוסעים לליובאוויטש, נעויל ולנינגרד לביקור פרטי.

ב) הרב עזריאל חייקין. שוהה פה יום ואח"כ נוסע לאודיסה, בקשר לעבודת ה"ר ישעי' גיסר שם.

*

ברכות הרבי

כרגיל כותב הרב"ש [קונין] ביום שישי מכתב לרבי בבקשת ברכה להצלחה בשליחות. המענה התקבל אתמול:

וכדאי הוא ר"ש לסמוך עליו ובאופן של הוד שבהוד2.

יום ב', אחה"צ

היינו היום במוס-סאוויעט. אתנו היה זאב [קורבסקי]. בתחילה נכנסנו לנתליה, והיא לקחה אותנו למוזיקנסקי.

הוא מאד לא הרגיש נוח בבואינו ואמר, לא כך עושים לבוא בלי הזמנת ראיון. אמנם לפועל קיבל אותנו. הוא הראה לנו את הניירות שחתומים בחלקם, אך עדיין חסרים חתימות, ואת זה יעשה בימים הקרובים. אח"כ היא אמרה לנו בחדרה שהיא תשתדל להשיג את החתימה החסרה היום.

משם נסענו למערכת CNN לתת להם עוד וידאו לכתבה שמכינים על הספרים.

אח"כ חזרנו לדירה, והר"י פרוס צלצל להודיע שדיבר עם פיזר. הוא עובד חזק בנושא הזה, ומבקש לא למסור דיווחים. הוא מאד מעודד, אך יקח עוד שבוע שבועיים. לדעתו עלינו להגדיל את הלחץ, אבל בהגבלה.

וירוניקה ביקשה שנחכה בדירה עד לטלפון שלה, שאולי יהיו לה חדשות, כי היא דיברה אתמול עם טשערנאיוב ועם תומרקין ואמרו לה שידברו אתה היום.

*

אתמול עבר בנו של הרב"ש [קונין] בדולרים. הרבי קרא לו חזרה ואמר לו: "הרי אתה קונין!". ונתן לו עוד דולר עבור האבא.

אתמול כתב הרי"י [אהרונוב] דיווח על הפעילות בארה"ק, וביקש ברכה גם עבור הספרים. הרבי הדגיש את "הספרים" וכתב:

אזכיר על הציון ולאח"כ בשו"ט ע"ד הבפועל ממש.

שיחות בייקער עם בעסמערטניק

יום ג', ט"ז אייר, לילה

היום היה לנו יום עמוס, ואני חושב שכדאי להתחיל את סקירתו בשיחה שהיתה לוירוניקה עם מר איוואנוב.

הוא סיפר לה שבייקער שוחח עם בעסמערטניק בענין הספרים בקיסלאוואדצק בים ה' שעבר, אח"כ דיבר בזה בעסמערטניק עם גורבאצ'וב.

האחרון השיב שאינו יכול להשיב עתה, כי קיימת כעת ועדה מיוחדת. לאחר שתסיים את עבודתה יוכל לקבוע עובדות.

היא גם דיברה עם יגורוב, הסגן הראשי של גורבאצ'וב, שאמר לה, שהוא טרוד לאחרונה הרבה בנושא הזה, בעיקר, במתן תשובות לסנטורים וכו' ששואלים בנושא הזה.

*

כעת ארשום על סדר היום:

בבוקר היתה וירוניקה אמורה לדבר עם גובינקו ולשמוע ממנו על עבודת הועדה שהיתה צריכה לסיים את עבודתה היום בצהרים.

לפועל לא היה במשרדו, וטולסטיקוב אמר לה שבנ.י. טיימס כתבו שמספיק אם יתנו רק צילומים.

עיינתי בנ.י. טיימס ושם רק כתוב בשם גובינקו שמוכן לתת צילומים. החלטנו לתת לה צילום, וגם צילומים מהמאמרים בלאסאנג'לס טיימס ובדזשערוסאלעם פוסט. נסעתי עם הרב"ש [קונין] לצלם את המאמרים ואח"כ נסעתי למוסרם לוירוניקה.

במשרדה היתה כתבת העתון קונטינענט, שרוצה לכתוב מאמר בדבר הספרים. וירוניקה ביקשה שאשאר להשיב לה על שאלותיה. היא נתנה לה סקירה כללית.


1)) כמסופר לעיל ביומן בדר"ח אייר.

2)) היינו שזכותו של הרשב"י בעל ההילולא בל"ג בעומר, הוד שבהוד, תעמוד לנו בהשתדלות לפדיית ספרי רבותינו.