פרק ארבעים וששה

קשיים בהארכת הויזות

בשעה שאני נסעתי לוירוניקה נסע לאניע פטקין (הנהג שלנו) למשרד אוביר לפגוש את לאדא (העו"ד שוירוניקה שלחה אותה לסדר את הויזות שלנו) ולקחת ממנה את הויזות המוארכות.

לפועל השיבו באוביר שאינם יכולים להאריך יותר, ואף לא החזירו לה את הפספורטים עד אשר נשלם קנס על אשר לא הארכנו אותם בזמן, שכבר עבר שבוע מאז הסתיימה הויזה שלנו.

היא חזרה למשרד מונוסוניק, וישבה ביחד עם וירוניקה לחשוב מה לעשות. עמדנו בקשר טלפוני עם הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] בנושא.

בסוף הוחלט לשלם הקנס ולקבל חזרה את הפספורטים, ולהאריך את הויזות בדרכים שונות לאט לאט.

לפני ההחלטה טלפנה וירוניקה להתייעץ בנושא, עם יגורוב, איוואנוב, באבושקין וטולסטיקוב, ולמנהל אוביר. היא אמרה להם שזה לא יהיה נעים אם נהיה מוכרחים לחזור פתאום באמצע. אמנם הם לא מצאו פתרון המתאים, ולכן הוחלט כנ"ל.

נסעתי אתה שוב למשרד אוביר לסדר את הנ"ל, ובאה אתנו גם הכתבת הנ"ל.

לפני הנסיעה צלצלה וירוניקה לטולסטיקוב לאמר לו שהכתבת רוצה לשאול אותו כמה שאלות (ולהביא לו העתק מהמאמרים בלאסאנג'לס טיימס ובדזערוסאלעם פוסט), וגם אני אבוא אתה.

אחרי שהיינו במשרד אוביר נסענו לטולסטיקוב. כשבאנו למשרדו היה שם גם הצוות של CNN. הם ניסו לראיין את גובינקו עצמו, אך הוא השיב שאין לו זמן לראיון. בינתיים הסתפקו בראיון עם טולסטיקוב.

כשבאנו הם ביקשו להקליט גם אותי מדבר עם טולסטיקוב. שאלתי אותו (ברוסית) מדוע לא מרשים לנו להפגש עם הועדה? מדוע לא מרשים לנו לראות את הספרים? מדוע לא מרשים לנו לעזור לספרנים לזהות את אוסף ליובאוויטש? התשובה היתה בכללות שגם הוא אינו יודע הסיבה.

אח"כ נסענו לדירתינו, שם נתתי לה עוד חומר בקשר לנושא הספרים.

אם להגיש הנושא למשפט

בינתיים אמרה וירוניקה שהיא רוצה להתייעץ בקשר להארכת הויזות ועוד.

נסענו כולנו אליה למשרד מונוסוניק. בקשר לויזות הוחלט כנ"ל. ואח"כ אמרה שלדעתה הגיע הזמן להגיש את הנושא למשפט, מבלי לחכות להחלטת הועדה (שכחתי לכתוב שהיא דחתה את החלטתה לאחרי חגי הראשון במאי, כלומר ליום שני הבע"ל). והסכמנו לכך.

חזרנו לבית בשעה שמונה וחצי בערב, וכבר לא הספקתי ללכת היום לישיבה.

הר"י [קוגן] עדיין מסתובב בעיירות הפגועות באיזור טשערנאביל.

*

אחרי שחזרנו דיברתי עם הר"ש קמינצקי, וסיפר אשר לאניע בא אליו ודיברו בקשר לתצלומי ארכיון הרלוי"צ ש"ס ממאסרו.

בתחילה דרש לאניע מדאי הרבה. והשיב לו בשלילה. כעת הוא התרכך קצת, ויה"ר שיסתיימו הדיונים בכי טוב.

ל"ג בעומר, בוקר

אתמול הייתי בישיבה כרגיל, רק זאת, שבהפסקה של ארוחת ערב ראיין אותי כתב בקשר לביהכנ"ס של פוליאקוב.

בבוקר נסענו לראות את ביתו של אברהם חיים, אשר מתכונן לנסוע לארה"ב ורוצה למכור את ביתו שנמצא באיזור טוב מאד.

אתמול דיבר הר"י פרוס עם פיזר באריכות, ותוכן דברי פיזר:

א) הוא דיבר באריכות עם מאקסוול. מאקסוול מתכונן להגיע הנה בעוד כמה שבועות ואז מקוה לגמור את ענין הספרים לטוב.

ב) פיזר עצמו עוסק חזק בענין הספרים. הוא משער עתה שמאד יהיה קשה לגובינקו לבוא עם החלטה שלילית ע"י הועדה. פיזר משער שתהיה החלטה לא ברורה, ואחרי כמה שבועות יוכל לעשות החלטה חיובית.

ג) לא נראה לו אפשרות הליכה למשפט, כי זה ימשך שנתיים וכו'.

כשהודיעו את הפרטים אל כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיב ושאל:

מהי הבעיה, הרי הם עצמם (איניורקוליג) החליטו שזה שייך לנו!?

הר"י [קוגן] פגש אתמול עו"ד מקומי, והתייעץ אתו בקשר למשפט. הלה השיב שזה עסק מאד מסובך ונמשך, להתחיל משפט במדינה הזאת.

תהלוכת ל"ג בעומר

היום ל"ג בעומר מתכוננים לעשות פה כנס לילדים, נסיעה בספינה ל"אי" [בנהר מוסקבה], לבלות שם כמה שעות ולחזור. אני חושב לנסוע אתם. עוד מעט אני צריך לנסוע, כי בשעה 9 יוצאת הספינה לדרך.

יום א', כ"א אייר, בוקר

כבר סיפרתי קודם על כנס ותהלוכת ל"ג בעומד. השתתפו בו כ600-. יצאו בשלוש ספינות "קרוז". עברו את נהר מוסקבה ונעצרו באי, שבו שכרו מקום מיוחד למשחקים.

שהו שם מספר שעות. בתחילה ובסוף היתה תוכנית - פסוקים, נאום קצר והגרלה, ובאמצע היו משחקים. אח"כ חזרו בספינות. הנסיעה בספינות - כשעה וחצי כל צד.

תהלוכת ל"ג בעומר

ביום שישי היינו כל היום בדירה. אני עבדתי רוב היום על עידכון ס' "ספריית ליובאוויטש". הר"י [קוגן] חזר באור ליום שישי, וביום שישי נסע לפגישה עם וירוניקה.

כשעתיים לפני השבת באו מאיזשהו עתון ותוכנית טלביזיה לראיין אותנו.

השבת היתה כרגיל. הר"י [קוגן] הלך לביתו של פרופ' אחד, שכבר היה אצלו פעם, והוא מתקרב ליהדות. היו אצלו גם אורחים מארה"ק.

ענין הויזות שלנו עדיין לא סודר. אתמול בלילה סיפרה וירוניקה שמשרד אוביר בוטל. ניהול הויזות עובר לרפובליקות. היחסים שלנו עם משרד החוץ של הרפובליקה הוא טוב יותר. אך בינתיים נשאר סידור הויזות למשך שבועיים בידי אוביר, ויה"ר שיסתיים בהצלחה.

סיום עבודת הועדה המיוחדת

יום ב', כ"ב אייר, בוקר

קיווינו אתמול לחדשות, אך הן עדיין לא באו.

אמרו לנו שבחמישי למאי תהיה ההחלטה של הועדה, אך כששאלו אתמול, כשהר"י [קוגן] שאל מטולסטיקוב, השיב שאינו יודע. הוא שאל אצל פטרוב, והשיב שאינו יודע, אך הוא משער שכאשר תהיה החלטה יודיעו דרך וואשינגטון ולא ישיר אלינו.

וירוניקה צלצלה לכמה משרדים ובסוף הודיעו לה שהיום תהיה ההחלטה. יתן השי"ת שההחלטה תהי' היום וחיובית.

*

אני הייתי אתמול כל היום בישיבה. בבוקר עזרתי לרד"ב לאזאר לסדר תעודה למסיימות.

אח"כ דיברתי שעה ארוכה בטלפון עם הר"י [וילהלם] על העבודה בספריה.

אח"כ התכבדתי בסנדקאות לא' מששת הנימולים אתמול.

[בשבוע שעבר ביום א' היו 12. כל שבוע - יום ראשון מוקדש למוסקבה, ובשאר ימי השבוע נוסע המוהל לעיירות אחרות].

אח"כ נתתי השיעורים כרגיל - משעה 3:30 עד אחרי 8.

בלילה כשחזרתי לדירה היה לנו דיון:

לאחרונה מתגבר מאד כחו של ממשל יעלצין, כלומר ממשלת הרפובליקה הרוסית.

וירוניקה הציעה שיגישו את כל הניירות לשר החוץ של הרפובליקה הרוסית, כדי שיעלה את נושא הספרים בדיון הממשלה, שימליצו לממשלת בריה"מ להחזיר את הספרים.

אתמול נסעו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] לשר החוץ הנ"ל (שהוא תמיד עוזר לנו. במשרד הזה נתנו לנו את האקרעדיטיישן וסידרו לנו את הויזות וכו'), שישתדלו עבורינו בהשגת הויזות.

את הפספורטים והויזות מסרו ללאדא שתסדר אותם היום. אמנם כדי שתוכל להצליח ביקשו את תמיכת משרד החוץ הנ"ל.

הם אמרו שהדבר אינו תלוי בהם, אך הם יטלפנו היום למשרד אוביר ויבקשו שיאריכו לנו את הויזות.

יום ג, כ"ג אייר, בוקר

כל היום קיווינו אתמול שאולי סוכ"ס תהיה החלטה חיובית להחזרת הספרים.

הודיעו לנו שבשעה 3 אחה"צ תהיה אספה בין חברי הועדה ובין שר התרבות להחליט סופית בנידון.

בקשתינו ובקשת וירוניקה שירשו לנו ולה לפגוש את הועדה נענו בשלילה. גם את ריז'וב וגעלמן שהיו אמורים להשתתף בועידה לא הזמינו.

בסוף הודיעו שהאספה התקיימה מספר שעות, ובסופה הוחלט להאריך את הדיון של הועדה לעוד חודש ימים. עוד דחיה שנועדה לטשטש ולהקל על הלחץ שבא על הממשלה כאן מראשי מלוכות, מהסנטורים, מאישי מדע, ולאחרונה אף מהעתונות והטלביזיה. מתי תיגמר הסחבת המכוונת הזאת רק ה' יודע.

נסענו אתמול בלילה לגעלמן להתייעצות. הוא צלצל לריז'וב ושניהם התפלאו על אשר לא הזמינו אותם לישיבת הועדה, והחליטו שהיום בבוקר ינסה ריז'וב לברר את המצב.

לא מאריכים את הויזות שלנו

ובינתיים לא מאריכים את הויזות שלנו.

מרת סימה (שעזרה להרלוי"צ בשנות גלותו באלמא אטא) סיפרה לי אתמול, שהיא היתה במשרדי אוביר ודיברה עם המנכ"ל במוסקבה, שאמר לה אודותינו, שבאנו לרוסיה כאנשי דת, ואנחנו רוצים לקחת את הספרים מספריית לנין, ואנחנו עוד רוצים שיאריכו לנו את הויזות שלנו.

מי יודע א"כ אם הוא יסכים להאריך לנו את הויזות, גם אחרי כל ההשתדלויות ובקשת משרד החוץ של הרפובליקה הרוסית. יתן ה' שיסתיים הכל לטובה.

ביקור סגן השר ר' אליעזר מזרחי

אתמול בא לביקור פרטי סגן השר אליעזר מזרחי. הוא ישהה כאן עד מחר בצהרים.

לפני הצהרים הוא בא לביקור בביהכנ"ס במארינא רושצא. באתי לשם קודם והכנתי את הביקור, ואף סיפרתי לתלמידי הישיבה אודותיו.

הביקור ערך כשעה, שבמשך זמן זה הוא דיבר לפני תלמידי הישיבה. ביקר במקוה שנבנתה במס"נ.

אתו באו גם הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] (הר"י [קוגן] עסוק ימים אלו בארגון קבוצה נוספת מילדי טשערנאביל לארה"ק), ואח"כ לקחו אותו (ואת עוזרו שמעון כהן) לדירתינו לסעוד.

אח"כ נסעו אתו לפגישה אצל השגריר מר אריה לוין; שם דובר גם על הביקור הצפוי של שר החוץ בעסמערטניק בארה"ק ביום השישי. גם לוין נוסע לארה"ק לפגישה זו, והבטיח שישתדל להעלות את נושא הספרים. מנסים לראות שהשר דוד לוי ידבר אתו בזה1. מסדרים זאת דרך אליעזר מזרחי.

היום נסע מזרחי לליובאוויטש. סידרתי שהבחור דן יסע אתו. הם יצאו היום לפנות בוקר ויחזרו בלילה.

בלילה הלכנו, הרי"י [אהרונוב] ואני, למלון שמתאכסן בו (מולדוז'ניה, הסמוך לדירתינו) להכין את הנסיעה ולשוחח.

הלימודים בישיבה

הלימודים אצלי בישיבה היו אתמול כרגיל. סיימתי אתם את משניות ב"מ פ"א. כעת יחזרו כמה ימים ואח"כ תהי' בחינה. גם בחסידות, סיימתי אתם את שער היחוד והאמונה פ"ב. כעת יחזרו על שני הפרקים. גם למדתי אתמול חומש ושו"ע אדמו"ר הזקן כרגיל; רק זאת, שאתמול באתי מוקדם יותר להכין את הביקור הנ"ל.

אחרי שחזרתי לדירה הלכתי לביקור במלון, ואח"כ נסעתי לגעלמן כנ"ל.

יום ד', כ"ד אייר, בוקר

אתמול לא נפעל משהו ממשי. כל היום היה מוקדש לדיונים. בבוקר נסעו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] לגעלמן. הוא דיבר עם גובינקו, שהשיב לו אודות הועדה כפי שנרשם לעיל. דיברו אתו על המשך הפעלת הלחץ בכמה אופנים.

תוכניות המשך הפעילות

אח"כ חזרו לדירה וישבנו לאסיפה לדון בכל האופנים. ואח"כ נסענו לבית וירוניקה, ושם דנו ביחד בכל האופנים. היא אמרה שאולי כעת הגיע הזמן ללכת למשפט. ואף שיש בזה חסרון גדול, שהממשל כאן ישיב לכל הלוחצים שכעת אין הדבר תלוי בהם, כי הוא נמצא בבית המשפט, ושם ישאר הענין שנים. אעפי"כ, הרי ראינו שבשאר הדרכים לא הועיל עד עתה. בכל אופן לא באנו להחלטה חיובית בנושא.

גם דנו בקשר להפעלת ממשלת הרפובליקה הרוסית לטובתינו. היא אומרת שזה לא קשה, וצריך להשיג זאת, אך לא נראה לה שזה יועיל הרבה. דנו בעוד כמה פעולות, אך לא באו להחלטה ממשית.

חשבון הכספים

בינינו לבין עצמנו דנו במשך הנסיעה אליה וממנה, בקשר למצב הכספים הכללי; סכום ההוצאות הקשורות לשליחותינו התקרב לכ300- אלף דולר, הדעת נוטה לבקש זאת אצל המל"ח, שבלא"ה תופרע העבודה מחוסר אמצעים. הדיון היה אם לבקש כל ההוצאות מהמל"ח, או שזה ישאר על אחריות חב"ד בקאליפורניה ועל צאגו"ח בארה"ק, אלא שמבקשים הלוואה.

בינתיים מקוים לקבל היום את המשך הויזות שלנו, ואולי נקבל היום גם את ההחלטה לקבלת ביהכנ"ס של פוליאקוב2. אמרו לנו שמקוים שנקבל היום, אבל לפי הנסיון שיש לנו כאן, עדיין צריך לבקש רחמים רבים שזה אכן יקרה.

ההחלטה להחזיר לנו את ביהכנ"ס


1)) אח"כ קיבלנו סטינוגרמה מהשיחה שביניהם:

שר החוץ לוי: ודאי שמעת שהרבי מלובביץ, סבו הפקיד בספריה הלאומית ע"ש לנין כתבי קודש.

שר החוץ בעסמערטניק: אני בענינים.

שר החוץ לוי: הספרים הם למשפחתו כמו אגרת בשורה מעולם אחר. אם היה יכול לתת דחיפה זה היה נותן שמחה רבה מאד...

שר החוץ בעסמערטניק: ... בנושא הלובביץ אני עוסק כבר מספר חודשים. ביקרו אצלי רבנים מניו-יארק ומערים אמריקאיות אחרות. אגב, לא מזמן פגשתי באחד הרבנים הראשיים מירושלים במוסקבה. במסגרת האפשרות אנו מנסים לפתור הבעיה. יש קשיים, אך אני חושב שהיום המצב כבר שונה ממה שהיה לפני 5 חדשים. יש גישות מסויימות לפתרון הבעיה, כך שנמשיך לעסוק בנושא.

2)) ההחלטה בחותמת לושקוב נכתבה בכ"ג אייר (7 במאי), ותוכנה:

בהתאם לבקשת הקהלה היהודית הדתית המוסקבאית של חסידי ליובאוויטש (אגו"ח), להחזיר לידם את בנין ביהכ"נ פוליאקוב לשעבר, ברחוב באלשאיא בראנאיא 6, וכבר נעשה הרישום של הקהלה בעיריית מוסקבה, לקחנו בחשבון את העובדה שתחלת השימוש בבנין הזה היה לעניני דת, ואשר לכן החליטה עיריית מוסקבה:

1. למסור לקהלה היהודית הדתית המוסקבאית של חסידי ליובאוויטש (אגו"ח), את בנין ביהכנ"ס של פוליאקוב לשעבר, ברחוב בראנאיא 6, בגודל 877 מ"ר, לצרכיהם הדתיים. ואלו שנמצאים שם כעת צריכים לפנות את הבנין תוך 3 חדשים.

בסעיפים הבאים מדובר על החובות הכספיים הקשורים להעברת החברה שנמצאת שם כעת למקום החדש, ועוד. ומסיימים אשר הפיקוח על ביצוע כל האמור לעיל נמסר אל סגן ראש העיר מר מוזיקנסקי.