פרק ארבעים ושבעה

מכריחים לחזור לארה"ב

יום ה', כ"ה אייר, ערב

יושבים אנו כעת במתח ומצפים למענה מהרבי למכתב שכתבנו היום:

שלשום בלילה הודיעו לנו באופן ברור שמרשים לנו להשאר כאן רק עד 15 במאי (יום ה' הבע"ל) ואז מוכרחים אנו לצאת מבריה"מ (מלבד הר"י קוגן שיש לו ויזה שנתית). יש אומרים שגם אם נישאר עוד כמה ימים לא יקרה כלום, בעבר נשארנו משך זמן בלי ויזה על אחריותה ואח"כ חידשה לנו הויזות, אך הפעם אומרת שבשום אופן א"א להשאר כעת בלי ויזה, כי זוהי החלטת הממשלה שנצא כעת מבריה"מ, ואם לא נצא זה ישפיע לרעה בענין הספרים, וגם על יחס הממשלה לעבודתה בהשגת ויזות. לכן, לדעתה, צריך לצאת מיד והיא תנסה להשיג עבורינו ויזות נוספות.

ביקשנו אצל ממשלת ארה"ב שתשפיע אליהם להרשות לנו להשאר כאן עד החלטה בענין החזרת הספרים, ואמרו שישתדלו וישיבו לנו מחר, אמנם מרת דבורה רחל אומרת שזה ודאי לא יעזור, ואחרי שישיבו להם בשלילה גם היא לא תוכל להשיג עבורינו ויזות.

אמנם מפחדים אנו, שאם נעזוב את בריה"מ הם לא ירשו לנו יותר להכנס לכאן, וכשלא נהיה כאן יופסק הלחץ על המלוכה כאן בענין הספרים. ולכן איננו יודעים מה לעשות.

*

כתיבת המכתב הזה בא אחרי שעות של דיונים חזקים בין חברי המשלחת ובינם לוירוניקה, אתמול בערב והיום בבוקר.

בצירוף לזה כתב הרב"ש [קונין] מכתב פרטי, בו מספר על פעולות הקונסוליה וממשלת ארה"ב.

גם כתבנו מכתב בקשר להוצאות הנסיעה, אל המזכירות:

הוצאות השליחות הזאת במשך ששת החדשים עלתה לנו קרוב לשלוש מאות אלף דולר. ההוצאות הולכות וגדלות ואין לנו מקור להוצאות אלו.

חשבנו שהשליחות תסתיים במשך זמן קטן, בהוצאות מוגבלות, אמנם לפועל נמשכה השליחות יותר מהמשוער, וההוצאות הלכו וגברו.

*

גם המכתב השני - למזכירות - נכתב אחרי דיונים ממושכים של חברי המשלחת.

המשך הפעלת הלחצים

בינתיים דיברו בני הרב"ש [קונין] עם מר עפשטיין ב"פארן אפעירס" בוואשינגטון, ואמר להם שבמקום לחשוב על הויזות צריך לעבוד כעת עם הסנטורים שדנים היום אודות ה"ביל" למשלוח חטה לבריה"מ, וצריך לצרף לזה בקשה להחזרת הספרים. הם (בניו) עוסקים בזה עתה בוואשינגטון.

גם התקבלה על ידם ידיעה שביום א' הבע"ל עומד בייקער להפגש עם בעסמערטניק, ואולי ידברו שוב בענין הספרים.

מחר עומד להיות בעסמערטניק בארה"ק, וגם שם חושבים לדבר אתו בזה. עוסק בזה סגן שר הבריאות אליעזר מזרחי, שדברנו אתו בזה אתמול ושלשום בעת ביקורו כאן, כמסופר לעיל.

סיום ביקורו של מזרחי

אתמול נסעתי אתו (ועם עוזרו שמעון כהן) לביקורים כאן במוסקבה. בתחילה לקחתי אותו לביהכנ"ס הגדול. הצגתי אותו לפני ילדי ביה"ס החב"די שם והוא אמר לפניהם דברי עידוד וברכה. ה"ר דוד קרפוב תרגם לרוסית.

אח"כ לקחתי אותו לקרמלין, לספריה (ששם נמצאים הספרים שלנו), לביהכנ"ס של פוליאקוב (שאומרים שיתנו לנו ביום ב' הבע"ל את האישור בכתב), ולמשרד אגו"ח.

אח"כ חזרנו למלון, לשם באתי עם הרי"י [אהרונוב] לשוחח אתם ולנסוע אתם לשדה התעופה. בינתיים דברנו משם עם הרי"ל גרונר בנושא שני המכתבים המועתקים לעיל.

*

היום היה הרב"ש [קונין] ב-CNN ואמרו לו שהם חושבים להעלות את ההקלטה ביום ב' הבע"ל.

אח"כ נסע הר"י [קוגן] לוירוניקה להרגיע אותה מכל הסיפור של הדיונים של הויזה שלנו, שהיא מאד מרוגשת ומאוכזבת.

היום בבוקר נסעתי אתו לביהכנ"ס לתפלת שחרית.

זה עתה קיבלנו מענה:

כמו עד עתה כעצתה דהנ"ל [של מרת דבורה רחל]. אזכיר על הציון.

חוזרים לארה"ב

יום ו' כו אייר בוקר, בשדה התעופה בגאנדער קנדה

אחרי קבלת המענה אתמול בערב שאלנוה מה לדעתה צריך לעשות. היא השיבה שהיא (ואנדריי) נוסעת אתנו מיד לארה"ב, שם נהיה כמה ימים, נפעיל לחץ בוואשינגטון, נשיג ויזות ונחזור למוסקבה.

מיד בבוקר בשעה 4 נסענו לשדה התעופה, קנינו כרטיסים באיירופלוט ויצאנו לדרך.

תחנת ביניים אחת היתה לנו בבעלפאסט אירלאנד [מבעלפאסט טלפנתי לזוגתי תי' להודיע שאנחנו בדרך]. תחנה שניה נמצאים כעת בגאנדער, בכניסה לקנדה. אח"כ נמשיך לנ.י. אשר לשם נגיע בעזהי"ת בשעה 2 אחה"צ.