פרק ארבעים ושמונה

חזרה למוסקבה

ההוראה לחזור למוסקבה

יום ה' י' סיון בספריה ב770-

זה שבועיים שאנו נמצאים כאן1. במשך הזמן הזה התעסקתי בענינים השוטפים בספריה שנערמו במשך חצי השנה האחרונה, הן בבניה והן בעבודת הספרנים, ובמדה מסויימת הייתי מנותק מנושא הספרים שעסקו בו ווירוניקה (ובעלה ר' ישראל שהתגייר בשבוע שעבר) והרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב], ולכן לא כתבתי בתקופה זו יומן.

כעת נראה שאחרי השבת נחזור כולנו למוסקבה, והגיע הזמן להתחיל מחדש את כתיבת היומן.

אתמול בלילה כחצות הגיע לביתי הרב"ש [קונין] ומספר שהרי"ל גרונר סיפר לרבי דיווח מפעולותיה ודבריה שהיא חושבת לחזור אחרי הש"ק ומקווה שאנחנו ניסע אתה. הרבי ענה על כך:

מסתמא וועלן די יונגעלייט מסכים זיין צופארן2.

הרב"ש [קונין] כתב אתמול וביקש ברכה בענין הספרים, והרבי השיב לו:

והזמ"ג והענין להצלחה בהנ"ל כמדובר רבות והרי כבר אחר מתן תורה מחדש.
אזכיר על הציון.

לפני כשבוע כתבה וירוניקה בענין הספרים3, והרבי השיב לה:

המנורה נתקבלה.

ות"ח ת"ח עוד הפעם על פעילות שלה עד עתה, ומתוך שמחה. בטח תלך מחיל אל חיל.

אבל פתיחת ביבליתקה חדשה דחב"ד עתה ברוסיא - יכולה לעורר טענה אצל המנגדים שהוצאת ספרי חב"ד מרוסיא עתה - הרי ההיפך מתאים יותר - לבסס התחלתה ע"י ספרי חב"ד הנמצאים ברוסיא - וידחו זה עד לאחר פירסום.

במשך השבועיים האלה הייתי כל הזמן כאן.

הרב"ש [קונין] היה בשבוע שלפני חג השבועות בוואשינגטון. לחג השבועות נסע לביתו, ואחרי חג השבועות נמצא כאן.

הרי"י [אהרונוב] היה כאן בשבוע הראשון. לחג השבועות נסע לביתו, ובאור ליום ג' חזר לכאן.

היא הייתה כאן בשבוע שלפני חג השבועות. לימי חג השבועות ולפניהם ולאחריהם היתה בוואשינגטון, ואח"כ חזרה לכאן.

כעת כולנו כאן ומוכנים לנסוע חזרה אחרי השבת.

בחלוקת הדולרים

יום ב' י"ד סיון בוקר

מתכוננים לצאת חזרה לברית המועצות היום אחר הצהרים.

אתמול עברנו כולנו יחד בחלוקת הדולרים. אחרי שהרי"ל גרונר אמר שאנחנו נוסעים היום בשעה 4 אחרי הצהרים, היתה השיחה כך (רוב השיחה היתה ברוסית, ומתורגם כאן מרוסית):

הרבי (לרב"ש קונין): בשורות טובות הצלחה רבה.

דבורה רחל: אנו הולכים מחר. מקוה שהפעם נחזור עם הספרים.

הרבי: בשעה טובה. נסיעה טובה. הצלחה רבה יותר מקודם.

דבורה רחל: תודה רבה.

הרבי (לישראל4): מדבר כבר אידיש?

גרונר: עדיין לא.

הרבי: עדיין לא (והתחיל ברוסית): תודה, ובשעה טובה. כל העבודה ופעולותיך בעתיד יחד עם אשתך יביאו לך רק טוב ובשורות טובות. ובשורות טובות מכל יהודי רוסיה ומרוסיה, בשעה טובה.

ישראל: תודה.

דבורה רחל: העיקר שתהיה בריא.

ישראל: תהי' בריא.

הרבי: ביחד עם כל ישראל שמסביב לי, בשעה טובה.

דבורה רחל: כן. ברוך השם.

הרבי: בשורות טובות הצלחה רבה.

דבורה רחל: שמחים אנו לראותך ומקוים שנראה אותך פעמים רבות.

הרבי: זו היתה התחלה טובה, אבל זה רק התחלה.

דבורה רחל: אנו משתדלים להבין זאת כך.

הרבי: זו דרך טובה בשעה טובה.

הרבי (פנה אלי, והוסיף לשאול אותה): גם הוא עוזר לך? עוזר לך טוב?5

דבורה רחל: הוא?

הרבי: כן.

דבורה רחל: אולי יותר מאחרים.

הרבי שואל אצל אירינה אודותי: גם הוא עוזר לך?

הרבי: יותר מאחרים? אבל לא יותר מאתך!

דבורה רחל: הוא יודע כל ספר ואני לא. הוא לימד אותי וכעת נראה כאילו ראיתי והחזקתי כל ספר.

הרבי: וכעת את צריכה ללמד אותו.

דבורה רחל: הוא מדבר רוסית.

הרבי: לא השפה הרוסית, אני מדבר אודות הספרים. בשעה טובה. בשורות טובות.

דבורה רחל: כולם מהאקדמיה המדעית קוראים לו פרופסור לוינסון6.

הרבי: בשעה טובה. את יודעת שהשם שלו ישראל7 גם זוהי התחלה טובה. כאשר המשיח יבוא לרוסיה קוראים לו גם כך. כך קוראים גם ארץ ישראל. ברכה והצלחה, בשורות טובות.

דבורה רחל: תודה. ואודות השם הוא שאל את הרבי.

הרבי: ברכה והצלחה. געבן אויף צדקה דארטן אויך [לתת לצדקה גם שם] (לכ"א מהנוסעים אמר): ברכה והצלחה.

לקראת הנסיעה

יום ג' ט"ו סיון ערב, מוסקבא

יצאנו מנ.י. אתמול בצהרים לפי שעון נ.י. והגענו למוסקבה היום בצהרים לפי שעון מוסקבה8.

ההכנות לנסיעה התחילו ביום א' בערב. אחרי קבלת הדולרים כתבה מכתב לרבי.

בלילה כתב הרבי, למסור לה ולכל אחד מאתנו:

אשרי חלקם ואשרי זכותם וכו' וכו'.

בארגון חב"ד ברוסיא - הרי התחילו בזה וימשיכו בכל הענינים שאין בהם מחלוקת - לאט לאט באופן דלמעט במחלוקת כפי האפשרי.

מצו"ב חמשים דולר לכאו"א שי' - להחליף באופן רשמי, ולחלק החילוף לצדקה ג' פעמים, בקשר לי"ב י"ג תמוז, חודש אלול, ותחלת שנה הבע"ל.

אזכיר על הציון.

אני כתבתי בנפרד שאני חוזר בשמחה9 וחושב להביא האשה והילדים למחנה קיץ של הילדים במוסקבא. הרבי השיב לי על כך:

כדאי, באם זוג' תי' תסכים ושתהי' שם אוירה חינוכית עבור הילדים10 שי'.

אזכיר עה"צ.

מלבד זאת הודיע הרבי בע"פ, ע"י הרי"ל גרונר, למרת דבורה רחל, שחב"ד ברוסיה, כמו חב"ד בכלל, צריכה להיות "אינדעפענדעט" (ארגון בלתי תלוי11).

לפני הנסיעה ביום ב' לשדה התעופה עמדנו ליד המכונית של הרבי בנסיעתו למקוה. הרבי נתן לכל אחד מאתנו מטבע ניקל לצדקה. אח"כ פנה אליה ואמר ברוסית שבכל מקום תמסרי ד"ש מאתנו. אח"כ פנה לישראל ואמר שהכוונה גם אליו.

עם הגיענו למוסקבה

כשהגענו למוסקבא בצהרי היום, חיכו לנו בשדה התעופה (מלבד בני בית דבורה רחל) גם אנשי הטלביזיה של C.N.N. הם עדיין לא הראו את מה שצילמו לפני כמה שבועות, וכנראה רוצים לעשות מזה כתבה אחת גדולה.

הנהג לאניע לקח אותנו לדירה. התפללנו וסעדנו ונסעתי לישיבה, שם נתתי שיעור בשלחן ערוך קרוב לשעתיים, וחזרתי לדירה.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו אז לביתם, עזרו לישראל בהנחת תפילין והחליטו שמחר ידברו בפרטיות יותר.

אח"כ חזרו לדירתינו עם ר' רפאל. הנחתי אתו תפילין, והראינו לו את הוידאו של חלוקת הדולרים.

אח"כ בא הר"י [קוגן]. ביום האחרון הוא היה בקיוב, להכנות אחרונות לארגן קבוצת ילדי טשערנאביל. מחרתיים צריך להתחיל עבורם מחנה, להכינם לנסיעה. בעוד שבועיים לערך יסעו לארה"ק.

כשהוא בא שוחחנו קצת, והחלטנו לעשות אסיפה מחר בבוקר, לדון בדרכי העבודה כאן בעתיד.

השלמת הדיווח מתקופת השהיה בנ.י.

בהתוועדות ש"ק ניגש הרב"ש [קונין] בחלוקת בקבוקי המשקה (עם ועד אגו"ח הכללי) וביקש ברכה עבור הר"י [קוגן]. הרבי הורה לתת לו בקבוק עבורו. כעת שישבנו אמרנו לחיים על משקה זה.

- במשך השבועיים שהיינו בארה"ב לא רשמתי, ומה שיש להזכיר לפחות בקצרה:

ביום א' שלפני חג השבועות נגשנו לדולרים. גם אז שאל הרבי אם אנו עוזרים לה, ואם אנו יודעים רוסית.

היא בכתה בדברה על הרבי, והרבי בירך ואיחל.

אח"כ ביקש הרב"ש [קונין] ברכה עבור הספרים, והרבי השיב שיהיה בכלים דתיקון.

אח"כ עברו בניו של הרב"ש [קונין], שהציגם שהם נוסעים לוואשינגטון בענין הספרים.

ביום הבא התעניין הרבי על התקדמות גיורו של ישראל. הגיור סודר ע"י הרב מרלאו [ע"ה], והברי"מ ע"י הרב שיין.

אח"כ הוא כתב לרבי וביקש שיבחר לו שם, והרבי השיב:

מז"ט, ובהוספה, שהיום ראש חודש קבלת התורה ע"י כל היהודים.

קדימה ישראל - שייך לקבלת תורת ישראל ומצות בני ישראל.

אזכיר על הציון.

מיד בהגיענו לארה"ב התחילו להתעסק בהכנת ויזות עבורינו חזרה. זה אורגן (אחרי שיחה שהיתה לה עם הקונסול בנ.י.) דרך השגרירות בסאן פראנציסקו.

הוא גם כתב לכאן [למוסקבה] שיזמינו אותנו כנציגות מיוחדת שבאה לדון בענין הספרים.

מוואשינגטון כתבו ע"י השגרירות מכתב רשמי בענין הספרים. גם קיבלו אישור רשמי עבורינו ועבורה, שאנחנו ורק אנחנו מציגים את הרבי בענין הספרים, ומסרו את זה באופן רשמי בשגרירות.

אלו ועוד נעשו במשך השבועיים, שאיני מזכיר אלא בקצרה, כדי שלא ייאבדו הפרטים לגמרי.

הר"י קוגן מתחיל להתעסק בשחיטה כשרה ליהודי רוסיה, בפיקוח רבני חב"ד
בתמונה מימין לשמאל: הרמ"מ פעווזנער, הרע"ז שרפשטיין, הר"י קוגן, לוין, הרד"י ליווי


1)) יחד אתנו הגיעה לנ.י. גם מרת דבורה רחל, שהשיגה עבורינו ויזות לחזור לרוסיה.

2)) פירשתי לעצמי כי הדברים אמורים כלפיי, שהרי הודעתי בבירור (ע"י המזכירות) את משאלתי להשאר כאן לע"ע.

3)) יחד עם מסירת תשורה - מנורה, וגם הציעה לייסד ספריית חב"ד ברוסיה.

4)) שעבר גיור לפני חג השבועות, כדלקמן.

5)) באותה שעה פירשתי את מטרת השאלה הזאת: הרבי ידע שאני ביקשתי להשאר כאן, והריני חוזר ע"פ הוראת הרבי, לכן רצה לעודד אותי בשאלה זאת, להדגיש שנסיעתי עם המשלחת נחוצה וחשובה.

6)) זה שמי הרשמי על הניירות שלי: דובער לוינסון.

7)) שקיבל אחרי הגיור - עפ"י הצעת הרבי, כדלקמן בסוף הפרק.

8)) במשך השנה הבאה היינו עסוקים בענין הספרים רק חלק מהזמן. עיקר זמנינו היה מסור להתעסק בארגון חב"ד ברוסיה.

ביומן רשמתי במשך השנה את כל מה שעבר עלינו, לא רק מה שקשור לנושא הספרים, ולא רק הדברים שיש להם תוכן כללי.

לא את כל היומן שרשמתי בשעתו העתקתי כאן, רק את הדברים שיש להם תוכן כללי; ובפרט, הפרטים הקשורים לנושא הספרים.

9)) כשראיתי בעת החלוקת הדולרים שהרבי משתדל לעודד אותי, אזרתי עוז וקבלתי עלי לנסוע בשמחה.

10)) שהיו אז בני 8-11.

בהתאם לזה החלטנו שהם ישארו כאן עד לסיום זמן הלימודים, בתחלת חודש תמוז, ואז יבואו למוסקבה להשתתף במחנה הקיץ.

שם פיקחה זוגתי תחי' על כשרות המטבח והילדים עזרו בחינוך ילדי הקייטנה ליהדות, כפי שיסופר להלן בהמשך היומן.

11)) כנראה בא זה כמענה לאחת ההצעות שלה, לייסד ארגון משותף עם חב"ד ברוסיה.