פרק חמשים ואחד

המשך הפעילות במוסקבה

אח"כ נסעתי כרגיל לישיבה. שם פגשתי את אמו של זאב מזיטאמיר1, ושוחחנו בארוכה שלשתינו על מצבו ותוכניותיו של זאב בישיבה.

אח"כ שוחחתי עם דוד סלאוין (שנשלח ע"י עזרת אחים לארגן את הקייטנות פה) ועם שענצעס בקשר לשמירת וחלוקת המזון שאנו מביאים מארה"ק. גם שוחחתי עם נחום תמרין בקשר לעבודתו ובקשר להדפסת שיחת השבוע ברוסית. גם שוחחתי עם סענדער לוקשין מלנינגרד אודות המצב בלנינגרד והבאת רב חב"די.

עוד שוחחתי עם הר"י אורי קמישוב, בקשר לסידור התלמידים במשך הקיץ, בשליחות המל"ח, במחנה קיץ של הילדים ובנסיעה לעזור לישיבות בשאר העיירות ברחבי רוסיה.

כל אלו כמובן בנוסף לשיעור שנתתי לתלמידים בישיבה.

*

המטוס שלקח את הילדים לארה"ק היה אמור להביא אתו בחזרה 10 טון אוכל כשר. כשהמטוס נחת בארה"ק, עמדו מוכנים המכוניות עם האוכל ליד המטוס. אמנם היו בעיות בניירת ולא הרשו להטעין את האוכל על המטוס.

כעת צריכים לחפש עצות איך להביא לכאן את האוכל הכשר הזה, שהוא נחוץ מאד להיות כאן בזמן התחלת מחנות הקיץ, בעוד שבוע וחצי, בי"ב תמוז.

*

דיברתי עם אשתי תחי' שהיא אמורה לבוא הנה יחד עם הילדים לתחלת המחנה קיץ2. עדיין לא התקבלו הויזות, אך מקוים שיתקבלו בימים הקרובים, ואז יבואו הנה לזמן המתאים - אם אני עדיין אהיה כאן; שהרי אנחנו חיים כעת בתקוה חזקה שבימים הקרובים יותר האישור הסופי לקבלת הספרים, ואזי נחזור יחד עם הספרים לרבי.

*

אתמול התקבלו ידיעות ע"י בניו של הרב"ש [קונין] (בנוסף למה שכבר שמענו לפני כמה ימים כאן, כנ"ל), ששמעו מסענדי במשרד החוץ האמריקאי, כי גובינקו שוכב בביה"ח, ושנראה מהמגעים הגבוהים שעניין הספרים עומד בשלבי אישור סופי.

גם שמענו שמאקסוול עומד להגיע לכאן בסוף השבוע הבע"ל, ואולי יבוא זה יחד עם מתן האישור הסופי.

*

זה שבועיים שוירוניקה עוסקת בהענקת מולטיפול ויזות3 לחברי המשלחת, שנוכל לצאת ולבוא בכל עת רצון.

אתמול הודיעה לנו שהיא סידרה את זה, וכי היום בבוקר ניסע לעשות תמונות דיוקן ולקבל הויזות. עוד מעט צריך לבוא הנה הנהג שלה שיקח אותנו לסדר את כל הנ"ל.

הדפסת שיחת-השבוע ברוסית

חזרתי זה עתה, יחד עם הרי"י [אהרונוב], מבית הכנסת הגדול, שם נאם הרב עדין אבן ישראל. הרי"י [אהרונוב] דיבר אתו, הוא אמר שאולי תהיה לו פגישה במשרד התרבות, והרי"י [אהרונוב] עורר אותו שידבר אתם בענין החזרת הספרים.

פגשתי שם את לעניא קואש, שעובדת בבית הכנסת הגדול ובספריה, והיא הבטיחה לי פעם4 להתעניין בענין הספרים בספריה, היא סיפרה לי היום ששאלה אודות הספרים ורגזו עליה ופיטרוה מעבודתה בספריה.

*

לפני הנסיעה לבית הכנסת הגדול נסענו למארינא רושצא, לשוחח עם נחום תמרין בקשר להדפסה שיחת-השבוע ברוסית ובקשר לעבודתו.

נראה שהדפסה איננו דבר קל כ"כ במוסקבא. הוא דיבר רק עם מתווך, שנתן לו מחיר מנופך. המתווך אינו רוצה שהוא ידבר עם המדפיס בעצמו, גם לא טוב שאנחנו ניפגש עם המתווך, כי כשידע שאנחנו אזרחי חו"ל יעלה המחיר. לכן אנחנו צריכים לתת את החומר לנחום, והוא יתן למתווך והמתווך למדפיס, ומי יודע אם ואיך יצא הדבר בדפוס.

בעצם דיברתי אתמול בזה עם עוד אחד בשם אפרים5, גרפיקאי שעוסק עם מדפיסים. הוא דיבר עם כמה, אך כולם אמרו לו שלא יוכלו להדפיס את הדף בפחות משבוע או שבועיים.

כבר לפני שבוע ביקשתי מדוד קרפוב6 שיברר אודות מדפיס שידפיס את שיחת השבוע, והוא לא מצא במוסקבה, כי אם בגורקי (נסיעת לילה ברכבת ממוסקבה), וזה בלתי אפשרי, כי אנחנו צריכים לדבר עם המדפיס עצמו, כדי שידע איך לעשות זאת, עם הצבעים וכו'.

כך יוצא שגם משימה כזאת כהדפסת דף במוסקבה היא משימה בלתי אפשרית.

ביום שישי הייתי עם הרי"י [אהרונוב] בחנות אלאגראפיקס, מקום מיוחד שמדפיס ומצלם רק בדולרים. שאלנו כמה יעלה הדפסת גליון אחד - 10.000 טפסים, והשיבו 1.200$, וזה מוגזם.

כך יושבים אנחנו כאן עם הגליונות המוכנים, שהוכנו בכפר חב"ד ונשלחו לנו, ואין דרך להדפיסם במוסקבה. וכך כל דבר קטן סבוך כאן בקשיים בלתי אנושיים.

יום ג' ו' תמוז, ערב

היום לא היה פעיל במיוחד.

בבוקר נסעתי עם הרי"י [אהרונוב] לאלאגראפיקס, לדון אודות הדפסת שיחת השבוע ברוסית. אחרי דיון ממושך נתנו לנו מחיר מוגזם של 2.500$ הודינו להם וחזרנו לבית. הרי"י [אהרונוב] חושב להדפיסם בארה"ק ולהביאם מוכנים.

אתמול בערב חזר הרד"ב לאזאר למוסקבה. נולדה לו בת, הוא חזר בינתיים לבדו, ואח"כ תצטרף אליו אשתו והילדים.

בלילה בא אלינו לשוחח. קודם שוחחנו על כנס השלוחים7 המיועד לימים י"ד-כ' מנ"א, ואח"כ שוחחנו על כללות עבודת אגו"ח, ועל התיאום עם עבודת עזרת אחים.

התעניינות הרבי בנושא הספרים

יום ד' ז' תמוז, ערב

הרי"י [אהרונוב] והר"י [קוגן] נסעו כעת לשדה התעופה, ללוות את אשת הר"י בחזרה לארה"ק, ולשחרר משדה התעופה כמה חבילות שנשלחו לנו.

הרי"ל גרונר סיפר היום שאתמול בלילה שאל אצלו הרבי שליט"א מה נשמע בענין הספרים.

הרב"ש [קונין] שמע מוירוניקה שדיברה עם משרדו של טשערנאיוב, ואמרו לה שטשערנאיוב נמצא בנאות דשא עם גורבאצ'וב ועובדים שם על עיבוד אישור החזרת הספרים.

יום ה' ח' תמוז, ערב

אתמול בלילה הודיעה וירוניקה שגורבאצ'וב אמר בשעה 1 בצהרים שהחליט סופית להחזיר את הספרים, והוא חושב לעשות זאת לפני העשירי ביולי [כח תמוז], לפני התחלת פגישת ה7-8 ב14- ביולי [ג' מנ"א].

הרי"י [אהרונוב] הודיע על כך מיד לרי"ל גרונר, שהשיב, שיודיע לכל אחד מחברי המשלחת, לשמור את הדבר בסוד.

היום הודיעו ממערכת הCNN שהכתבה אודותינו מוכנה להקרנה בכל יום.

מחר יש איזשהו טכס זכרון ליד הקרמלין, וירוניקה דרשה שגם אנחנו נהיה שם.

ביקור בשבת בקרמלין

מוצאי ש"ק חוקת י' תמוז

אתמול נסעתי עם הר"י [קוגן] למארינא רושצא לשבות שם, כדי שנהיה קרובים יותר להגיע בבוקר לטכס שליד הקרמלין. הרי"י [אהרונוב] התאכסן במלון והרב"ש [קונין] נשאר בדירה.

בין מנחה לקבלת שבת סיפרתי על י"ב תמוז, והתלמיד דן [הימן] תרגם לרוסית.

בבוקר קמנו והלכנו לקרמלין. היו שם בטכס (מלבד אנשי משמר הכבוד) כ50- איש, כשליש מהם - אישי ציבור מהמוס-סאוויעט (כולל גם ראש העיר פאפוב), כשליש מהם - נציגי היהדות (מבית הכנסת הגדול, מאתנו ועוד), וכשליש - להבדיל אנשי כמורה.

הטכס עצמו ערך מספר דקות, ואח"כ איחלנו וברכנו את ראש העיר פאפוב, ואח"כ היתה לי שיחה ארוכה, רגשית ואישית, עם הרב פנחס גולדשמיד, בקשר לפעילות חב"ד בכלל ובפרט בקשר למבצע ילדי טשערנאביל.

הרי"י [אהרונוב] הגיעו עם גמר הטכס, וביחד הלכנו לבית הכנסת במארינא רושצא.

אחרי התפלה חזרתי לדירה.

אחרי צאת השבת צלצלה וירוניקה להודיע, שדיברה עם טשערנאיוב, ואמר לה שתצלצל ביום ג' בבוקר, ויקבעו פגישה לדבר בענין הספרים.

פגישה עם מאקסוול

י"ב תמוז, בוקר

אתמול בלילה היתה לנו פגישה של כשעה וחצי עם מר מאקסוול, פיזר ודזייקאבס. גם כתב שעובד עבור מאקסוול השתתף בפגישה. מצדינו היינו ארבעתינו, וירוניקה וישראל. היא התקיימה במלון אוקטוברסקאיא שבה מתאכסן מאקסוול.

מאקסוול הגיע אתמול בערב וביקש להפגש אתנו לשמוע מקרוב על הנעשה בשטח ולשאול חוות דעתינו מה יאמר לגורבאצ'וב אם וכאשר יפגשו.

פיזר סיפר שנפגש ביום הקודם עם מר זולוטוב (סגנו של שר התרבות). הם שוחחו בנושא, וזולוטוב אמר לו שזה כמה חדשים שהנושא שולל מאתו את המנוחה. הלחץ בנושא מראשי הממשלות וכו' העלה את הנושא באופן שכעת יכול להחליט בזה רק הנשיא גורבאצ'וב.

השיחה היתה מאד לבבית ופתוחה, ובסוף סיכם מאקסוול שפיזר יכין את הנושא מהבחינה החוקית והוא ישתדל לדרוש את גאולת הספרים בתחילה ע"י פרימאקוב ויאקובלב ואח"כ עד הנשיא בעצמו.

פגישת המשלחת עם מאקסוול

נפרדנו לשלום לערך בשעה 1:30 לפנות בוקר.

*

הרב"ש [קונין] שכר אתמול דירה נוספת, בין בית הכנסת במארינא רושצא לבין בית הכנסת של פוליאקוב, ועבר לגור אליה.

יב תמוז, ערב

היתה לנו היום בבוקר פגישה של כמה שעות עם הכתב הנזכר. סיפרנו לו את כל הפרטים אודות הספרים. הפגישה התקיימה במלון סאוואי.

אח"כ נסעתי עם הרב"ש [קונין] למלון ראסיה, כדי לפרוט את ה50-$ שהרבי נתן לנו על מנת לפרוט ולחלק בשלוש פעמים.

אח"כ חזרתי לדירה לסעוד ונסעתי למארינא רושצא. לקחתי משם 200 חוברות י"ב תמוז ברוסית.

הרב"ש [קונין] הודיע שהכתבה ב-CNN מוכנה, ותיראה בטלויזיה ביום ד' שעה 5 אחרי הצהרים.

י"ג תמוז, בוקר

אתמול בלילה היתה התוועדות בישיבה לכבוד י"ב תמוז. נאמתי בפניהם בענין לא אותי בלבד כו'. הר"ד קרפוב תרגם לרוסית.

ציפיות גדולות

י"ד תמוז, בוקר

יום של רוב ציפיות הוא היום הזה:

א) בשעות לפני הצהרים עומד להפגש מר מאקסוול עם גורבאצ'וב, ובדעתו לבקש עבור החזרת הספרים. מיד כשיחזור מהפגישה יטלפן אלינו לדווח.

ב) בשעות הצהרים עומדת להפגש וירוניקה עם טשערנאיוב ותומרקין, לסדר את הניירות להחזרת הספרים; עכ"פ כן מקוים.

ג) היום בבוקר נוסעים הר"ז קורבסקי והמ"ח לוין למוס-סאוויעט, למחלקת פריוואטיוואציה, לקבל את האורדער (מסמך בעלות) לאגו"ח על בית הכנסת של פוליאקוב. כך הודיעה נתליה לוירוניקה.

ד) היום עומד להגיע לכאן לאניע מדניפרופטרובסק, עם איש הקשר שלו ואיש הק.ג.ב. להביא את כל התיק של מאסר הרלוי"צ - אבי כ"ק אדמו"ר שליט"א. כך הודיע פעמיים לאניע בטלפון בימים האחרונים.

י"ד תמוז, צהרים

זה עתה הודיע לה תומרקין כי מאקסוול נפגש היום עם גורבאצ'וב למשך 40 דקות, וטשערנאיוב קרא אליו בדחיפות את תומרקין להכין את הניירות להחזרת הספרים. בשעה 4 עומדים אנו להפגש עם תומרקין לשמוע בפרטיות על המצב.

קורבסקי נסע בבוקר עם הרמ"ח [לוין] לפריוואטיוואציה לקבל את האורדער בענין בית הכנסת של פוליאקוב. נתנו להם חבילת ניירות למלאות, ונסעו לבית למלאות את הניירות. באמצע צילצלו להם שבמקום לחזור אליהם, שיסעו מיד לבית הכנסת כדי לקבל מהמנהלת את אישור הכניסה לבית הכנסת.

אמנם לא היתה אצלה את מסמך ההחלטה, ושלחתי להם בפאקס. הוא נסע לשם והיא השיבה לו להד"ם. אמרתי לו לנסוע לנתליה ולספר לה את הכל.

יד תמוז, ערב

היתה לנו קודם פגישה עם וירונקה, שבה סיפרה לנו על תוכן השיחה בין מאקסוול לבין גורבאצ'וב בענין הספרים, כפי שנודע לה:

מאקסוול אמר לו (בתום שיחה בת 40 דקות, שעברה בהצלחה בענינים רבים): תן לי את הספרים.

השיב לו גורבאצ'וב: הספרים שייכים לחסידים ועומדים להחזירם להם ע"י השלוחים שלהם שנמצאים כאן. העוזרים שלי מכינים כעת את הניירות כדי להחזירם בהקדם. תמורת מה שאתה (מאקסוול) עושה עבורינו אפשר לקנות כמה ספריות כאלו. אך אסור לנו לעשות סחורה בחפצים קדושים אלה, כ"א להחזירם לבעליהם. לנו הרוסים אין הרבה, מה שנשאר לנו היא הבושה, ואת זה לא נמכור.

אח"כ הוסיפה וירוניקה, שכעת יש דיון בממשלה אם להחזיר את הספרים ע"י טכס חגיגי, או אולי כל הנושא הזה לא יוסיף להם כבוד, ולכן כדאי להחזירם בצינעה.

*

לפני כן, כמה דקות לפני השעה 6, הראו ב-CNN את פרשת הספרים. זה ארך 3.5 דקות. זה היה במדה מסויימת בצורה אובייקטיבית ופארעווע.

לפני כן היינו כולנו ליד הספריה לקחת מאתנו תמונות על רקע הספריה, עבור כתבה בעיתון אירופיאן, שהורה מאקסוול לעובד שלו לכתוב שם כתבה על הספרים.

אחרי הפגישה הנ"ל במלון סאוואי נסע הר"י [קוגן] לקייטנה, וירוניקה עם ישראל לבית אביה, הרב"ש [קונין] לדירתו ואני עם הרי"י [אהרונוב] ואשתו (שבאה לתקופה קצרה) לדירתינו.

בלילה עומדת אשתו לחזור לארה"ק, ואי"ה מחר, עם המטוס שלוקח ילדי טשערנאביל9, יסעו גם וירוניקה וישראל והרי"י [אהרונוב]. הם ישהו שם עד יום א' או ב', ויחזרו לכאן לסיים את החזרת הספרים.


1)) שסופר אודותיו לעיל ביומן ח' שבט וי"ח אדר.

2)) בהתאם למענה שקבלנו, כמסופר לעיל ביומן ט"ו סיון.

3)) ויזות מכופלות, שאפשר להכנס ולצאת אתם כמה פעמים במשך השנה.

4)) כמסופר לעיל ביומן י' אייר.

5)) באותה שעה היה בא לבקר, ואח"כ התקבל לתלמיד בישיבה מן המנין.

6)) כמסופר לעיל ביומן כ"ט סיון.

7)) של שלוחי אירופה, שהתקיים בשנה הזאת במוסקבה.

8)) פגישת ראשי 7 המדינות המובילות, לדון במצב הכלכלי בעולם.

9)) קבוצה קטנה, שנוספה לקבוצה שנסעה בר"ח תמוז.