פרק חמישים וארבעה

כנס השלוחים של שלוחי אירופה

הנסיעה לליובאוויטש

ו', טו באב, בוקר

זה עתה חזרנו מהנסיעה לליובאוויטש, 4 אוטובוסים שבהם יותר ממאה שלוחים, ועוד אוטובוס שהגיע ממינסק עם תלמידי הישיבה שם.

הגענו לשם בערך בשעה 4 אחה"צ. הלכו לאהלים. ניגנו ניגוני רבותינו וכל ניגוני כ"ק אדמו"ר שליט"א. הר"מ קוטלרסקי פתח את הכנס, ואני אמרתי כמה מילים בקשר לספרים.

ליד הכניסה לאוהל מדבר בקשר לספרים. מימיני הרי"ל רסקין ומשמאלי הר"מ קוטלרסקי והר"פ וואגל

אח"כ נכנסו לאוהל, וקראו את הפ"נ הכללי. אמרו פרקים צ ומ"ב בתהלים. עשו סיום. אמרו דבר מלכות משיחת הש"ק אודות ההתוועדות בט"ו באב, וגם הרד"ב לאזאר אמר דברי ברכה בשם אנ"ש ברוסיה (הפ"נ נקרא ע"י הר"נ סודק. תהלים - הר"ש מטוסוב. סיום - הרי"י מטוסוב. דבר מלכות - הגר"מ גרליק).

אח"כ הלכו לחצר, אמרו פסוקים (תלמידי מינסק). התפללו מנחה. אמרו דברי ברכה (הרי"ב גורביץ, הר"ש איידלמן והר"ע חייקין), ואח"כ נתתי סקירה על החצר והבתים שבו, ועל המקוה שליד הנהר, שם נטלנו ידינו וסעדנו.

דיברתי אח"כ עם כמה, וכולם היו ברוח מרוממת מאד מהנסיעה.

בדרך חזרה נעצרנו ורקדנו ביחד ברחבה.

סוקר לפני השלוחים את תולדות החצר בליובאוויטש

חזרנו למוסקבה (מלון מולודוז'ניא) בשעה 4 לפנות בוקר.

אין החלטה בנושא הספרים

ישבתי לשוחח עם הרי"י [אהרונוב], ואמר שטשערנאיוב אמר שהיום לא תהיה החלטה, ואולי ביום שני, ואולי כשיבוא בוש למוסקבה וכו'.

היא הייתה מאד מאוכזבת מהדברים האלה.

ביקור השלוחים בקייטנה

יום ועש"ק לפני כניסת השבת

זה עתה חזרנו, כל השלוחים, מביקור בגן ישראל. היה שם מאד נחמד. נאמו כמה שלוחים שמדברים רוסית (גורביץ, פרידמן, גרליק). הר"מ קוטלרסקי אמר כמה מילים באנגלית. הר"י משולבין1 מסר ד"ש מהרבי; הרבי אמר לו אתמול למסור ד"ש שמח מה"ראלי" [כנס לילדים], ולקחת אתו את הוידאו. בסוף דיבר הילד משה פסח פינקל (באנגלית שוטפת) לרבי ששלח את השלוחים האלה.

*

בינתיים נסעו היום להרב שאיעוויטש ולמר פידרובסקי. הם כתבו מכתב מאד חם לגורבאצ'וב בענין הספרים.

הילד משה פסח פינקל מכריז: ספאסיבא רבי (תודה לרבי עבור כל מה שעושה עבורינו).
משמאלו הרד"ב לאזאר, מאחוריו אני עומד, ומימינו הר"מ קוטלרסקי

שבת עם השלוחים

ב', ח"י מנ"א, בוקר

אתמול היה יום עמוס, ולא הספקתי לכתוב. אתחיל עם השבת, ובקיצור:

בליל שבת הייתי עם הכנס באולם מולודוז'ניא. בסעודה נאמו הרז"ט אבלסקי והר"ה פעווזנער.

אחרי הסעודה היתה אסיפה בין מארגני הכנס ובין אגו"ח והרד"ב לאזאר, להכין את פרטי תוכנית הכנס.

בבוקר הלכו כולם בתהלוכה לבית הכנסת2, עם משמר כבוד של המיליציה.

אחרי קריאת התורה נאמו הרד"ב לאזאר והרב"ש [קונין] ויצאו בריקוד לחצר.

אחרי התפלה היתה התוועדות רבתי בבית הכנסת. הנואם הראשי היה הר"ש מטוסוב, שסיפר איך שאסרו אותו בלימודו בבית הכנסת הזה.

אחרי כמה שעות של התוועדות חסידית התפללו מנחה וחזרו בתהלוכה למלון. נחו קצת וירדו לסעודה שלישית ולימוד פרקי אבות וניגונים וכו'. תפלת ערבית הבדלה ורישום המשתתפים בכנס.

ביקור באתרים מיוחדים במוסקבה

אתמול בבוקר, אחרי תפלה וארוחת בוקר, בשעה 9:30, יצאנו לתור את המקומות החשובים במרכז מוסקבה, ותמונות כלליות של השלוחים. אני הייתי המורה דרך.

תמונה כללית על מדרגות חצר הספריה

בתחילה נסענו לספריה, ותמונה כללית על מדרגות החצר.

תהלוכת השלוחים בעיר. בשורה הראשונה (מימין לשמאל): הר"ש מטוסוב, אני והרש"ב ליפשיץ

משם לתוך הקרמלין, ותמונה כללית על המדרגות. משם לכיכר האדומה ותמונה כללית. משם למוס-סאוויעט ומרחוק הראיתי את הבנין של המשרד שלנו.

משם לבית הכנסת של פוליאקוב, ותמונה כללית.

תמונה כללית של השלוחים בפתח ביהכנ"ס של פוליאקוב

שם חיכו לנו האוטובוסים, שהסיעו אותנו לאולם ההרצאות טימירעזקאיא.

בינתיים שמענו שבשבת בהתוועדות דיבר הרבי אודות כנס השלוחים ברוסיה, שהיו בליובאוויטש, ואשר נוסעים לאלמא-אטא, ואשר הם כעת בעיר הבירה. אח"כ נתן הוראה להתפלל באלמא-אטא, לא רק שחרית כ"א גם מנחה.

*

צלצלתי לדירה שלנו, וסיפר לי הר"י פרוס שכולם נסעו לפגישה עם סענדי בשגרירות.

נסעתי גם אני לשם. באתי קצת מאוחר, וישבנו עוד כחצי שעה. גם וירוניקה וישראל השתתפו בפגישה.

*

משם נסענו למלון קוסמוס, שם התחיל בשעה 7 בערב הבנקט של כנס השלוחים. הגיעו לשם גם אנשים חשובים ונציגי העתונות.

התוכנית היתה מאד יפה. התחיל הרב"ש [קונין] בפרק צ' שבתהלים. נאמו קוגן (מטעם אגו"ח), שמואל לו, יעקב [ווייסלבאך] מקישינוב, שאיעוויטש ופידרובסקי, ניהלו קוטלרסקי, ורמ"ח לוין ברוסית.

איחולים לנשיא בוש בבית השגריר

ה', כ"א מנ"א, בוקר

אתמול בערב חזרנו מאלמא-אטא במטוס טשארטער, ובזה הסתיים כנס השלוחים השלישי של שלוחי אירופה.

בשלשת הימים האחרונים הייתי טרוד ולא רשמתי, אשתדל להשלים כעת:

ביום ב' אחה"צ היו הדיונים באולם ההרצאות הנזכר ביום הקודם. הלכתי לשם עם הרי"י [אהרונוב], שנאם בשם אגו"ח, וסיפר על עבודת אגו"ח ברוסיה שהרבי דורש מאתנו.

בינתיים התחיל הדיון על פעולה מצד כנס השלוחים בענין החזרת הספרים.

הרי"י [אהרונוב] הציע שבבוקר של יום ג', בשעה שהנשיא בוש נוסע לשיחה עם גורבאצ'וב, יעמדו שם כל השלוחים, ויאחלו לו הצלחה. עיבדו את ההצעה הזאת במשך הלילה.

הכינו מכתב לנשיא בוש והודעה שנעמוד ליד היציאה מבית השגריר, ששם שוהה הנשיא, בשעה שיסע משם לגורבאצ'וב.

בבוקר, בעת נסיעת האוטובוסים לשדה התעופה, בדרך לאלמא-אטא, נעצרנו ליד בית השגריר, כולם נעמדו בפינת הרחוב, חיכינו כשעה ויותר, עד אשר הנשיא עבר לידינו. הוא האיט את נסיעת המכונית לידינו ונפנף לשלום לכל אורך עמידתינו.

הוא המשיך בדרכו לגורבאצ'וב, שדיבר אתו בין השאר גם בענין הספרים [בוש גם נתן מכתב לגורבאצ'וב בענין הספרים, אך מענה עדיין לא התקבל].

הטיסה לאלמא-אטא

אנחנו עלינו לאוטובוסים והמשכנו דרכנו לשדה התעופה ובמטוס לאלמא-אטא, כארבע שעות טיסה.

במטוס לאלמא-אטא. בשורה הקדמית משמאל לימין: הרד"ב לאזאר, הרמ"מ ליפסקר ואני

מיד בבואינו לאלמא-אטא נסענו לאולם מיוחד, שם התקיימה חגיגה לכבוד בוא השלוחים ולקראת יום ההילולא כ' מנ"א. באו לשם כ200- יהודים מקומיים. נשאו נאומים הרד"ב לאזאר, קוטלרסקי, רסקין, יפה, ושנים מראשי הקהלה המקומיים.

הנעים בשירה הר"א ניסילעוויטש. הראו את הוידאו "לעמפלייטערס", והר"י גיסר הסביר ברוסית. כשדיברו באידיש תרגם יעקב [ווייסלבאך] מקישינוב.

אח"כ התפללו מעריב והלכו למלון ללון.

בבוקר של כ' מנ"א נסענו למקוה (בריכה פנימית ששכרו), ולבית הכנסת להתפלל, וחזרו לאולם במלון. שם התקיימו דיונים בקשר להחלטות הכנס.

משם נסעו לציון הרלוי"צ. אמרו כמה מלים הרבנים קוטלרסקי ואני (בענין הספרים) וקמינצקי (ברוסית), ואח"כ קרא הרי"ל רסקין את הפ"נ הכללי.

משם נסעו לשדה התעופה, ששם התאחרה טיסתינו מספר שעות, כי:

א) הרבי הורה שיתפללו באלמא-אטא גם מנחה, וחצות היום הוא שם בשעה 2 לערך.

ב) מסיבה טכנית שבת שדה התעופה עד שעה 3 לערך.

ג) רוח עזה התחילה ונשבה במשך שעתיים, עד שהיה מסוכן להמריא בשעת זאת.

התפללנו מנחה וישבנו להתוועד בחדר ההמתנה. שם סיפרתי על תיק המסמכים של מאסר הרלוי"צ שעומדים לקבל.

אח"כ נעל הר"מ קוטלרסקי את הכנס.

*

הרי"י [אהרונוב] והר"י פרוס נמצאים במשך היומיים האלה במלון ששם נמצאת המשלחת האמריקאית. הם והרב"ש [קונין] נפגשו עם השר בייקער ועוד, ואמרו להם שבוש ביקש את הספרים מאת גורבאצ'וב, ועדיין לא קיבל מענה, ומחכים כעת למענה חיובי.

שבת בקייטנה עם ר"ש העבער

יום א', כ"ד מנ"א, צהרים

לשבת נסעתי עם הר"ש העבער לקייטנה. השבת היתה אצלנו מליאה עונג וסיפוק.

8 פעמים במשך השבת נאמתי ואמרתי שיעורים לפני הילדים, לפני כל המחנה או חלקו או לפני הקבוצה שאני מתעסק אתה, והכל עבר בהצלחה. גם עם בני מאיר הספקתי ללמוד בשבת אחה"צ. קראתי בתורה ואף ישבנו להתוועדות בין המדריכים בסעודת היום של שבת.

היום בבוקר חזרתי למוסקבה יחד עם האוטובוס שבו הבאנו 10 ילדים לעריכת ברית מילה. הייתי סנדק אצל יוסף (סערגיי) - אחד מהתלמידים שלי הקבועים, ואח"כ חזרתי לדירה.


1)) הוא נשלח ע"י עזרת אחים לנהל את מחנה הקיץ בחרקוב. בדרך נעצר במוסקבה, ובא אתנו לקייטנה.

2)) מהלך של יותר משעה.