פרק חמישים וחמשה

החזרת תיק המאסר של רבי לוי יצחק נ"ע

אור ליום ד', כ"ז מנ"א, אחרי חצות

קיבלתי דרך הפאקס הזמנה ע"י הרב לויטס שאבוא לשמש בלנינגרד כראב"ד1. אני מחכה כעת להצעה נוספת ע"י עזרת אחים, ואז אשאל על כך אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א2.

ביום ב' בערב קיבלתי ידיעה כי הם מוכנים להחזיר לנו את תיק מאסר הרלוי"צ שניאורסאהן - אבי כ"ק אדמו"ר שליט"א.

סקירה על החזרת תיק המאסר של הרלוי"צ נ"ע
אבי כ"ק אדמו"ר שליט"א

אחרי רוב דיונים במשך החודשים האחרונים, צלצל אתמול בערב לאניע והודיע שזה עתה היה באספה במשרד ק.ג.ב. בקיוב, והסכימו לתת את התיק של מאסר הרלוי"ס שניאורסאהן, והוסיפו שהם מוכנים לתתו מיד; אמנם אולי כדאי למסור את התיק בטכס שלם ופרסום, וזה יוכל להיות בעוד שבוע.

היה לנו דיון קצר, והוחלט לנסוע מיד ולא לחכות.

נסעתי עם הר"י קוגן ברכבת לילה. הגענו לשם בשעה 11 בבוקר. נפגשנו עם לאניע ונסענו ביחד למשרד הק.ג.ב.

הם קיבלו אותנו יפה, אבל התפלאו שאין אנו רוצים לחכות לפרסום. הר"י [קוגן] הסביר שרוצים לקבל את התיק בתוך השבוע של היארצייט של בעל התיק, ואני סיפרתי שביום ההילולא באה משלחת של כמאה וחמישים מרבני ליובאוויטש לציון של בעל ההילולא, שם סיפרתי על התיק, והרבנים התפללו שהתיק יוחזר בהקדם.

בסוף השיבו שנחזור אליהם בשעה 3 אחר הצהרים, ואז יתנו לנו מענה.

אני נסעתי לישיבה בקיוב, שבניהול השליח הרב דובער קרסיק, ולמדתי קצת עם התלמידים. הר"י [קוגן] נסע לבית הרד"ב קרסיק. בשעה 3 היינו שוב במשרד הק.ג.ב.

כשהגענו לשם חיכו לנו גם סגן יו"ר הק.ג.ב. של כל אוקראינא, וגם עתונאי שהם הביאו, וביקשו מאתנו רשות שגם הוא יהיה נוכח בעת מסירת התיק.

הוא ישב עם מכונת הקלטה, וגם רשם את כל הדיבורים ואף שאל מצדו כמה שאלות.

כשהתיישבנו נשא סגן יו"ר הק.ג.ב. נאום ארוך ברוסית, ובין השאר אמר שכל המעשים האלה הקשורים למאסר נעשה ע"י זקנינו, ואין זה אשמתינו אנו, ורצונינו לתקן זאת, ולכן אנו מחזירים את התיק, להראות את הערצתינו לחב"ד, שהיא התנועה הכי גדולה.

נציגי הק.ג.ב. מראים לנו את מסמכי המאסר של הרלוי"צ נ"ע
מימין לשמאל: לאניע אודנופוזוב, הר"י קוגן, אני, נציגי הק.ג.ב.

הוא הוסיף שרצונם לפתוח לפנינו את התיקים של שאר מאסרי אנשי חב"ד שבתחום שיפוטם - אוקראינא. אמרתי שבאותו יום שנאסר הרלוי"צ שניאורסאהן ביקטרינוסלב, נאסרו 4 מראשי חב"ד בעיר הסמוכה חרקוב, הם הרבנים: פעווזנער, גורקאוו (זקני), פינסון ויבדל"ח גורביץ. הם רשמו את השמות והבטיחו לחפש את התיקים.

הר"י [קוגן] הוסיף: אע"פ שלנינגרד אינה בתחום השיפוט שלכם, אולי יש לכם דרך לעזור בהשגת התיק של מאסר האדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. הם רשמו את הפרטים ואמרו שיתעניינו בזה.

אח"כ אמרתי שהעובדה שדנו מחדש במאסרו של הרלוי"צ שניאורסאהן, ופסקו שהוא נקי ונשלח לגלות בחנם, מוכיחה על גישה הוגנת לחופש הדת ברוסיה, שאמנם רואים בשנים האחרונות, ושהודות לכך נפתחו ע"י חב"ד מוסדות חנוך בעיירות רבות ברחבי רוסיה.

ומה שעומד כעת על הפרק בקיוב, היא החזרת בית הכנסת של ברודצקי לחב"ד3. מסרנו את השם והטלפון של השליח בקיוב - הרד"ב קרסיק, ובקשנו שיעזרו בנושא החזרת בית הכנסת, ויעמדו בקשר אתו גם בקשר לפתיחת תיקי מאסרי אנשי חב"ד, כנ"ל.

אחרי הנאומים הוא מסר לנו את התיק, שבו כ65- עמודים4; חלקם מסרו לנו את המקור וחלקם - רק תצלום (לדברי לאניע, כיון שהמקור מיושן ועומד להתפורר).

הוא גם הסביר לנו את תוכן המסמכים של החקירה ודרישה שהרלוי"צ חתם עליהם. אח"כ הראה את הפסק שניתן - לשלוח אותו לגלות - מבלי משפט.

כמו כן הסביר לנו את הבקשה של הרלוי"צ, ששלח מהגלות אל "בארי" יו"ר הק.ג.ב., שהמשפט לא נוהל כראוי ומבקש לפטרו מהעונש. אמנם הבקשה מעולם לא נמסרה אל "בארי", אלא אחד משלשת השופטים הנ"ל קבע בעצמו לא להיענות לבקשה.

בסוף הראה לנו את הדיון המחודש לפני שנתיים, שבו פסקו שהרלוי"צ נ"ע נקי מהאשמות שטפלו עליו, וגם את תצלום הפסק הזה צירף לתיק.

קיבלנו את התיק, לקחנו שלשתינו מטוס, וחזרנו מיד למוסקבה.


1)) ותוכנו:

הקהלה היהודית של פטרבורג יש לה מסורת יהודית חזקה, ובהתאם לשינויים הטובים שנעשו במדינה הזאת בשנים האחרונות, רואים אנו שהחיים היהודים גדלים, יש לנו ישיבה ובית ספר יהודי, תמיד יש לנו הרצאות. יותר ויותר יהודים מעוניינים בשמירת כשרות וטהרת המשפחה וכו'. כעת אנו רואים שיש צורך בכחות נוספים כדי להתעסק בשאלות הדתיות של יהודי לנינגרד. לכן פונים אליכם בבקשה, אשר אחד הרבנים של אגו"ח, הרב שלום בער לוין, יקבל על עצמו את המנוי להיות אב"ד, ובזה יעזור לביסוס והרחבת חיי הדת בקהלתינו.

2)) בתחילה פנינו לר"י בלינוב שיקבל עליו את רבנות לנינגרד, כמסופר לעיל ביומן כא סיון. אחרי שהוא דחה את ההצעה, פנו אלי בבקשה זאת.

בתחילה היה נראה שהרבי רוצה שנסתדר בקביעות בעבודת ארגון חב"ד ברוסיה, לכן חשבתי שאולי כדאי לקבל את ההצעה הזאת.

בינתיים ביקשה הנהלת עזרת אחים, למנות אותי למפקח חינוכי על כל הישיבות שלהם ברוסיה.

לכן שאלתי אצל הרבי אם לקבל אחת משתי ההצעות הנזכרות.

על המענה יסופר להלן ביומן ה' אלול.

3)) באותה שעה התחילה ההשתדלות לקבל חזרה את בית הכנסת הזה. אמנם נמשך עוד משך זמן ארוך עד שקיבלו את רשות ההשתמשות בחדרים אחדים שבו, ובשלהי קיץ תשנ"ז קיבלה אגודת חב"ד במדינות חבר העמים (בהשתדלות הרי"י אהרונוב) את הבעלות הבלעדית על בית הכנסת הזה.

4)) כל התיק הזה, וגם המסמכים שנמסרו אח"כ ע"י שמי"ר, תורגמו ונדפסו אח"כ בסדר "תולדות לוי יצחק" (קה"ת תשנ"ה).