פרק חמישים וששה

ביהכנ"ס של פוליאקוב עובר לרשותינו

יום ד' כז מנ"א ערב, בביהכ"נ של פוליאקוב

אחרי כל הרעש וההמולה היום, יושבים אנחנו כאן ומחכים לבירור סופי.

היום מלאו 3 חדשים מאז חתימת ההחלטה להחזיר לנו את בית הכנסת. בהחלטה הנ"ל היה כתוב שכעבור 3 חדשים חייבים הם להעביר לנו את הבנין ואשר העירייה חייבת לתת להם בנין אחר.

הם טוענים שעדיין לא קיבלו בנין אחר ולכן אינם חייבים להחזיר לנו את בנין בית הכנסת, אבל וירוניקה טוענת שלא כן הוא, והיום עובר לידינו הבנין.

אתמול בערב הורתה לנו שנבוא היום בבוקר לבית הכנסת עם קהל גדול, והיא תעמוד מהצד, וכשיהיו בעיות היא תשתדל לסדר מיד. וכך היה:

היום בבוקר באנו כולנו, וגם מהקייטנה באו הקבוצות הגדולות. התפללנו אתם ושרנו, סעדו קצת ונאמו לפניהם ואח"כ הלכנו ברגל לבית הכנסת במארינא רושצא לאכול ומשם יקח אותם האוטובוס חזרה לקייטנה.

כשבאו הילדים נעמדו המנהלת ועוזריה ליד הדלת לא להרשות להם להכנס, אך אנשינו נדחקו בכח ונכנסו.

הם גם סגרו בעדינו את דלת אולם בית הכנסת, אך אנשינו נתנו דחיפה ונפרץ ונכנסו כולם. פתחנו את החשמל והתחלנו להתפלל וכו'.

באמצע באו שוטרים, התבוננו ועזבו. הראש שלהם עלה למעלה לישיבה עם מר קוסוב מהמוס-סאוויעט ועם המנהלת ושוחחו. בסוף הלכו כולם, עם הר"י [קוגן] ועם הר"ז קורבסקי לישיבה במוס-סאוויעט. כעבור משך זמן חזרו והודיעו לנו, שהוחלט שם שלעת עתה ישאר הבנין בידיהם, וזכותינו רק לשכור את הבנין.

אמנם בינתיים הגיעה וירוניקה ואמרה שהיא הולכת מיד לסדר זאת. הלכה ועשתה טומל גדול, וחזרה עם החלטה שהבנין עובר אלינו מהיום בלילה. שוב הלכה למיליציה, שבאו לשמור שלא יעשו לנו כל רע בהיותינו כאן.

הילדים מהקייטנה כבר לא כאן, אך ארבעתינו ועוד כמה בחורים ומבוגרים יושבים כאן ומחכים, ואני יושב וכותב.

דיונים באופני החזרת הספרים

בשעה שבאה וירוניקה היא סיפרה בקשר לספרים:

איוואנוב צלצל ושאל מה לענות על ההצעה של אתמול בלילה, שימסרו לנו את הספרים כאן ברוסיה1, ואולי יעלצין יתן לנו אח"כ רשיון להוציא לארה"ב.

היא השיבה שלא מקבלים זאת ורוצים שגורבאצ'וב עצמו יתן רשיון להוציאם, כי בלאו הכי מפחדים שיהיו בעיות במכס, ורק גורבאצ'וב יכול לתת רשיון כזה.

איוואנוב צלצל למכס לברר, ובירר שגם יעלצין יכול לתת רשיון להוציא את הספרים, אך גובינקו יכול להפריע בזה, ורק כאשר גורבאצ'וב יתן רשיון כזה, אזי אף אחד לא יוכל להפריע.

איוואנוב אמר שיודיע הפרטים לטשערנאיוב, וטשערנאיוב ידבר בזה עם גורבאצ'וב אחרי הצהרים. עדיין יושבים ומחכים לתוצאות.

בית הכנסת ליובאוויטש - אגודת חב"ד

בינתיים יושבת וירוניקה ומסבירה הכל למשטרה והמנהלת עומדת בחוץ ומחכה.

אור ליום ו' ער"ח אלול, ביהכנ"ס ליובאוויטש

לפי השתלשלות ההתפתחויות, דומני שאפשר לקרוא לבית הכנסת הזה בשם ליובאוויטש. השלט "בית הכנסת ליובאוויטש" כבר מוכן לתליה. המזוזה כבר קבועה בפתח. מאז נכנסנו לבית הכנסת כבר עברו 36 שעות; את המשרדים עדיין לא קיבלנו, אך בית הכנסת הוא בידינו.

במשך היום עמד התמים מאיר סטמבלר2 וחילק דפים לאנשים, בהם מודיעים על החזרת בית הכנסת לחב"ד ועל התפלות בשבת קודש. עשרות אנשים נכנסו הניחו תפילין וכו'.

קייטנת הבנות באה לביקור. נאמתי לפניהן ברוסית ואח"כ דיברו הר"י [קוגן], וירוניקה ועוד, והיה בהצלחה רבה.

בלילה ישנו כאן הר"י [קוגן] ויצחק רויטמן, ובבוקר באנו והתפללנו ביחד, אף שלא היה מנין.

אחרי הצהרים באה לכאן וירוניקה. בא לכאן גם נציג מאנשי הפאמיאט3, והתווכח אתה מאד חזק, אבל דומה שבסופו של דבר שיכנעה אותו, ואפילו אמר שיעזור בזה ובענין הספרים.

תעמולה ברוסיה בענין הספרים

בערב סידר הר"י רויטמן שהר"י [קוגן] ידבר ברדיו אודות בית הכנסת, וביום א' הזמינוהו לדבר ברדיו בענין הספרים.

כעת כולם כאן. גם היא וישראל יושבים ומחכים לרי"י [אהרונוב] שיבוא ותספר על המצב בענין הספרים. הרי"י בא וזה תוכן דבריה:

טשערנאיוב דיבר עם גורבאצ'וב והכין ומסר לו את ניירות החזרת הספרים לחתימה. גורבאצ'וב אמר שישאיר את הניירות אצלו לחתימה מחר. היא עדיין לא שמעה מאיוואנוב את התשובה הסופית, ואולי היום בלילה תשמע.

אח"כ סיפרה על הפגישה היום עם איש הפאמיאט:

אחרי כל השיחה בענין בית הכנסת הוא אמר שרוצה לדבר עם ראשי חב"ד על בעיות כלליות, שלאחרונה מוכרים מרוסיה הרבה מחפצי ערך שברוסיה, כגון גובינקו שיש לו קשר עם רבנים ומוציא חפצי ערך מרוסיה.

חששתי בתחילה שזוהי פרובוקציה, אבל אח"כ ראיתי שהוא מדבר אמת. שאלתי מה הוא יודע על הספרים שלנו, ולא ידע רק זאת, אשר הרבנים דורשים ספרים יקרי ערך.

סיפרתי לו על הספרים שאנו לוחמים לקבלם, ואולי נלך ונעבוד יחד לקבלת הספרים. הוא אמר שאפשר לעשות מחאה בענין הספרים ביחד בכיכר מענעס. עניתי שככר מענעס הוא אתר פוליטי ולנו אין קשר לפוליטיקה.

הוא סיפר שלפי מה ששמע, יוציאו את החברה מבית הכנסת ביום שני או שלישי. עניתי שכעת דנים בעיקר בענין הספרים, ועיקר הבעיה היא גובינקו. הוא ביקש יומיים לעיין בנושא, ואין מופרך אצלו שנעבוד יחד אתם להחזרת הספרים.

לפני שנפרדו אמר: אולי אינכם זקוקים לעזרתינו, אך אנו מוכנים לעזור לכם ולשמור עליכם ולפרסם אודות עניניכם בעתונות.

אחרי ככלות הכל היא מציעה לעשות מחאה גדולה בפרסומת בענין הספרים, כהכנה לבואו של גורבאצ'וב למוסקבה (כעת הוא בחופשה בקרים), לחתום איזה חוזה עם יעלצין. כל זאת באם עד אז לא יחזירו את הספרים.

הבאת ארון קודש לבית הכנסת

יום א' בדר"ח אלול, מחנה גן ישראל, בוקר

מחכים אנו עתה שתבוא מכונית לקחת אותנו למוסקבה - קבוצת ילדים המוכנים לברית מילה, ומספר מדריכים.

האוטובוס היה אמור להגיע לכאן בשעה 8 בבוקר ועדיין לא בא.

השבת עברה כרגיל, בנאומים לפני המחנה, לפני הקבוצה הגדולה, ולימוד עם בניי. השבת התחלתי לדבר עם הילדים אודות המשך שמירת שבת וכשרות ולימוד התורה אחרי סיום הקייטנה.

*

ביום שישי התעסקנו במוסקבה בהכנת בית הכנסת לשבת, ובעיקר בהבאת ארון קודש מבית הכנסת במארינא רושצא.

יש שם כמה ארונות4. פירקו אחד מהם והביאוהו לבית הכנסת אגודת חב"ד והעמידוהו. גם תלו שלט גדול ברוסית - בית הכנסת ליובאוויטש אגודת חב"ד.

הייתי טרוד בהעמדת ארון הקודש עד 4:30, אח"כ הלכתי לעצור מונית שתקח אותי למחנה, מתוך תקוה שהשבת תעבור בבית הכנסת בהצלחה מופלגה.

אסיפת ועד אגודת חב"ד

יום ב', ב' אלול, צהרים

אתמול אחה"צ היתה לנו אסיפת אגו"ח לדון בענינים העומדים על הפרק:

א) להביא לכאן (לבית הכנסת) את האוכל (שהובא מארה"ק) ולהניח במקום הפנוי שאחורי הבמה. כעת נמצא עדיין אוכל רב במונוסוניק, יצחק לוינסון נסע היום להביא את האוכל משם אל בית הכנסת. גם הוחלט שאחרי שהאוכל יובא לכאן ימצא כאן יצחק חלק מהיום.

ב) דיברו אודות המסמכים של המאסר, שכבר נמסר ב"טאס" שהוחזר התיק, ומשם נדפס בעוד כמה עתונים. קופרמן מ"איי. פי." צלצל בערב ש"ק ושאל פרטים. אהרונוב השיב לו, ונדפס לפי דבריו ב"ג'רוסאלעם פוסט". בהודעה נמסר גם שהמסמכים מוכיחים שהכשילו בכוונה את הרלוי"צ במאסרו. הוחלט א"כ לפרסם על כך גם ב"כפר חב"ד". הצטלמנו בהביטינו על המסמכים, ע"מ לפתח מיד את התמונות ולשלוח ל"כפר חב"ד"5.

ג) הוחלט לצלצל לוירוניקה ולשאול מהנעשה בענין הספרים. הר"י [קוגן] צלצל לה והיא בקשה שנבוא אליה ונסענו מיד.

בבואינו אליה סיפרה שהודיע לה מהפאמיאט שענין בית הכנסת כבר סודר סופית, ולמחרת (כלומר היום) יחתמו על המסמכים, ואשר כבר הקציבו להם (לחברה שנמצאת בבית הכנסת) מקום חדש במקום בית הכנסת.

אח"כ דיברו אודות הספרים, מה אפשר עוד להעשות. היא דחתה את כל ההצעות ואמרה שכעת צריך לחכות בסבלנות להזדמנות המתאימה.

היום בבוקר נסעתי למקוה במארינא רושצא, אח"כ באתי לבית הכנסת שלנו להתפלל, היה מנין לקריאת התורה. אח"כ חזרתי לדירה.

פתאום מצלצלים הר"י [קוגן] ור"י [לוינסון] להודיע כי באו בעלי החברה בבית הכנסת וקיללו וקראו הפתקים. צלצתי מיד לוירוניקה ואמרה שתצלצל לעירייה ואח"כ תבוא בעצמה. גם אני באתי ונמצא כאן כעת.

ארבעת חברי המשלחת, ולידינו לאניע אודנופוזוב
מעיינים במסמכים - על רקע שלט ביהכ"נ אגו"ח במוסקבה

בינתיים הגיע לכאן האוכל, ומפרקים אותו.

וירוניקה באה ונסעה יחד עם הר"י [קוגן] לתובע הכללי, שהבטיח שאין מה לדאוג והכל יסודר.

שמירת בית הכנסת

ג' אלול, ערב

בלילה ישנתי בבית הכנסת. כל לילה יושנים שם כמה לשמירה.

בבוקר נסעתי עם הר"י [קוגן] ועם לאניע [פאטקין] לראות את הבנין שמציעים לחברה במקום בית הכנסת; בנין גדול שקיים רק השלד וגם זה חרב.

בהחלטה נזכר שאנו צריכים להכין את המקום עבורם; ואם הכוונה היא שאנו צריכים לבנות להם משרדים בשלד הזה, הרי מדובר בהון תועפות ובזמן רב, שא"כ ישארו עד אז בבנין בית הכנסת.

אח"כ חזרתי לבית הכנסת והתפללתי וחזרתי לדירה. סעדתי והלכתי למלון לפרוט דולרים באופן רשמי, כדי לתת צדקה באלול כפי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א6.

אח"כ חזרתי לדירה וסדרתי באופן מסודר את כל חשבונות ההוצאה והכנסה של קופת אגו"ח.

*

דיברתי עם הרד"ב לאזאר, ואמר שדיבר אודותי7 עם הנהלת עזרת אחים רק בטלפון, והיום ידבר אי"ה בפרטיות ויצלצל לי אח"כ.

בחינת ילדי בית הספר בדניפרופטרובסק. לימיני עומדים: הר"ש קמינצקי, הרע"ז שרפשטיין, הרמ"ש אשכנזי


1)) כאן התחיל שלב חדש בסיבוכים ותכסיסים חדשים של הממשלה לעכב את החזרת הספרים, היינו שהם מוכנים להחזיר את הספרים לקהלה ברוסיה, מבלי לתת רשיון להוציא את הספרים מרוסיה, רק כדי לפתוח ספריית חב"ד ברוסיה עם הספרים האלו.

את האפשרות הזאת, שהממשלה תרצה לסבך את הנושא בצורה הזאת, כתב הרבי בתקופת חג השבועות (כמסופר לעיל ביומן י' סיון): "פתיחת ביבליתקה חדשה דחב"ד עתה ברוסיא - יכולה לעורר טענה אצל המנגדים שהוצאת ספרי חב"ד מרוסיא עתה - הרי ההיפך מתאים יותר - לבסס התחלתה ע"י ספרי חב"ד הנמצאים ברוסיא".

באפשרות הזאת, ובאופנים רבים דומים לזה, דנו במשך החדשים הבאים, בכל זמן שגבר הלחץ להחזיר את הספרים, והוכרחו למצוא נימוק לסבך את הנושא, כפי שיסופר להלן בהמשך היומן.

- כדי לנסות לשכנע אותנו להסכים לדבר הזה (שכפי הנראה מעולם לא חשבו ברצינות להחזיר לנו את הספרים אפילו בתנאים אלו), הוסיפו לומר לנו, שאולי אחרי שיוחזרו לנו הספרים נוכל למצוא דרך להוציא את הספרים מרוסיה, בלי רשיון הממשלה.

2)) במשך הקיץ היה בקייטנה לעזור למדריכים, ובימים אלו נשאר במוסקבה לעזור בפעילות בבית הכנסת.

3)) אירגון אנטישמי.

4)) שהביאו לשם בתקופת גזירות סגירת בתי כנסת במוסקבה, ושם הם עומדים במשך שנים רבות.

5)) נדפס ב"כפר חב"ד" גליונות 488 עמ' 41, 489 עמ' 32, 492 עמ' 22 ועוד. אח"כ תורגם כל התיק ונדפס בסדרת "תולדות לוי יצחק".

6)) לעיל ביומן ט"ו סיון.

7)) אודות המשרה שמציעים לי, להיות מפקח על הישיבות של עזרת אחים בברית המועצות, כנזכר לעיל.