פרק חמישים ושבעה

תוכניות ונסיעות חברי המשלחת

דחיית פתרון נושא הספרים

ד' אלול בוקר, ביהכנ"ס אגודת חב"ד

הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] כעת בשדה התעופה בדרכם לנ.י.1 וגם הר"י [קוגן] עם יצחק לוינסון כעת בשדה התעופה, כדי להוציא מהמכס את הבגדים והיין שנשלחו, ואני עם מאיר סטמבלר נמצאים כעת בביהכ"נ.

במשך הלילה נפגשה וירוניקה עם הרי"י [אהרונוב] לזמן ממושך ותוכן הדברים (כפי מה שסיפר לי הרי"י לפני הנסיעה לשדה):

היא דיברה עם איוואנוב (או טשערנאיוב) וסיפר לה שטשערנאיוב דיבר עם גורבאצ'וב בדאצ'ע בקשר לכמה נושאים וגם בקשר לספרים. גורבאצ'וב השיב: יש להשאיר את נושא הספרים להזדמנות אחרת. שאל טשערנאיוב: הרי הלחץ גדול ואי אפשר לדחות, והניירות מוכנים והוא צריך רק לחתום. השיב גורבאצ'וב: היהודים רוצים שישארו הספרים כאן, ואיני יכול להחליט עתה.

וירוניקה היתה מאד שבורה מהטלפון הזה, וישבה לכתוב מכתב לרבי, בו מבקשת ברכה לקבלת הספרים, אחרי שעשינו את כל מה שיכלנו. היא רוצה שגם ילדי מחנות הקיץ שלנו יחתמו על מכתב כזה.

תוכניות הרב"ש והרי"י

אח"כ ביקשה שהרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] יסעו היום לרבי למסור לו את המכתב, וימסרו את המסמכים של חקירות הרלוי"צ. לכן הם כעת בשדה התעופה בדרכם לרבי.

בעוד שבועיים תתקיים בשעטומו"צ חתונתו של בן הרב"ש [קונין], ובעוד חודש יתקיים אצלו הטלטון. לכן הכי מסתבר שהרב"ש ישאר בארה"ב עד אחרי תשרי.

הרי"י [אהרונוב] חושב לקפוץ מארה"ב לארה"ק, וא"כ יהיה בדרך לפחות שבוע.

אני והר"י [קוגן] נשארים כעת כאן. עלינו מוטלת חובת שמירת בית הכנסת.

הפעילות בבית הכנסת

כבר כתבתי שאתמול ראינו את הבית שנתנו להם, אך היא סיפרה, שנתנו להם בינתיים כמה משרדים בבנין קיים, ולשם יוכלו לעבור בינתיים, ואז נוכל להשתמש בכל בנין בית הכנסת.

אני עם מאיר סטמבלר נמצאים בבית הכנסת, להתפלל ולקבל אנשים. באו כמה והנחנו אתם תפילין. בא גם מר אליהו קגן, מנהל הטיאטרון בפנת הרחוב. הוא התפלל כאן בילדותו, לפני שביהכנ"ס נסגר. הנחתי אתו תפילין וקבלתי מספר הטלפון שלו.

בא לכאן הר"ש העבער, בחזרתו מנסיעה למרכזי עזרת אחים ברוסיה. הוא סיפר לי על המצב בעיירות. דיברנו על המצב בלנינגרד (לשם נוסע היום בלילה), ועל הצעת עזרת אחים אלי, שעדיין לא קבלתי בכתב.

הצעת משרה קבועה ברוסיה

ה' אלול, בוקר

אתמול בלילה כתבתי סוכ"ס את מכתב השאלה לכ"ק אדמו"ר שליט"א:

מצו"ב הצעה להתמנות כראב"ד ק"ק לנינגרד. גם הציעו לי מהמוסד עזרת אחים, להתמנות כמפקח כללי על מחלקות הישיבה תומכי תמימים בעיירות רוסיה, להכין סדר הלימוד, לבחון התלמידים ולקבוע מי יתקבל במחלקה המרכזית במוסקבא.

האם רצוי שאחשוב על עבודה קבועה ברוסיה. ובאם כן - האם להתעניין באחת משתי ההצעות הנ"ל, או בשתיהן יחד?

המענה לא אחר לבוא:

העוסק בהספריה שבכאן והשייך לה - והרי זה מכריח המשך וכו'.

אזכיר על הציון.

מסירת תיק החקירות לרבי

במשך הלילה התקבל פאקס מאהרונוב, וגם הרב"ש [קונין] חתם עליו:

זכינו למסור את התיק של ר' לויק נ"ע, בתוך קודש הקדשים ביחידות, אמש לערך 5 דקות. שלמה הזכיר אתכם בתוך יחידות. דיבר באריכות בנושא פדיון שבויים.

*

אתמול בלילה, אחרי יום עבודה ארוך של ריצה ממשרד למשרד, חזרו הר"י [קוגן] ולוינסון משדה התעופה עם הבגדים והיין. הר"י אפילו קיבל פטור מתשלומי מכס שהיו אמורים לשלם.

את כל הסחורה הביאו לבית הכנסת, שם כנראה היום ימיינו את הבגדים ויתחילו לשלוח לקייטנות.

הר"י [קוגן] נסע אתמול בלילה ללנינגרד לשחוט עופות, כדי שיהיה אוכל ליהודים. הוא אמור לחזור היום.

ה' אלול ערב, ביהכ"נ אגו"ח

נסעתי לביהכנ"ס והתפללתי וסעדתי. לפתע אני רואה את ר' רפאל, מודיע לי בשם בתו שרוצה שאבוא אליה. נסעתי עם הנהג שלנו. היא סיפרה לי שבהמשך למכתב מענה שכתב גובינקו (שקיבלנו העתק בפאקס מנ.י.) היא דיברה עם איוואנוב, שהתרעם על כך, ואמר שלא היתה לו רשות להשיב. הוא אמר לה שתשיב על מכתבו ותשלח עותק לגורבאצ'וב, ליעלצין, בוש, מייג'ור, אנדריוטי וקול.

הפאקס ששלחתי לה בבוקר לא היה ברור, ולכן נסעתי משם לדירתינו לשלוח פעם נוספת. משם חזרתי שוב לביהכנ"ס.

בביהכנ"ס מיינו את הבגדים, והכנתי שלושה ארגזים גדולים לקחת אתי מחר לקייטנה לחלק לילדים.

*

בהיותי אצל וירוניקה צלצל אלינו אהרונוב וסיפר על היחידות אתמול:

הרב"ש [קונין] מסר את התיק לכ"ק אדמו"ר שליט"א בעת עלותו מתפלת מעריב ליד מפתן ג"ע התחתון. הרבי לא עצר ונכנס לחדרו, כדי שיכנסו אתו גם הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב].

אחרי שרב"ש סיפר על מסירת התיק השיב הרבי שלמותר לבאר את גודל הזכות של פדיון שבויים וכל רגע ורגע שמקדימים.

הרב"ש [קונין] אמר שבקשר לאוסף הספרים כבר מונחים הניירות לחתימה על שלחן גורבאצ'וב, והדבר תלוי רק בברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א. הרב השיב: אתה חושד בי?

אח"כ שאל הרבי מה שלומה של וירוניקה?

הרב"ש [קונין] השיב: יחד עמה נמצאים כעת הר"י [קוגן] ואני.

הרבי שאל: במוסקבה?

הרב"ש [קונין] השיב: היא נוסעת לארה"ק.

הרבי שאל: אבל היא חוזרת?

רב"ש השיב: כן!

הרבי הוסיף ברכה: כעת בחודש אלול המלך בשדה.

הרב"ש [קונין]: בח"י אלול חתונת בני.

הרבי: עד ח"י אלול כבר אפשר לסיים את נושא הספרים. כשתביאו עוד תיק שיבוא כבר המשיח.

הסכם סופי בנושא בית הכנסת

ו' אלול בוקר, ביהכ"נ אגו"ח

צריכה כעת להתקיים כאן אסיפה בין וירוניקה, גאלינה (המנהלת) נתליה (מהמוס-סאוויעט) בענין בית הכנסת.

אתמול בלילה צלצלה אלי וירוניקה להודיע אודות האסיפה וביקשה שגם אני אהיה כאן.

סיפרה שמנסה לסדר שלא נצטרך לשלם עבור בניית-שיפוץ הבית החדש שנמסר להם, כמו שאר הבנינים שהוחזרו לאחרונה, להבדיל, לנוצרים, שלא הוצרכו לשלם.

היא ביקשה אותי להודיע ולהזמין גם את הר"י [קוגן] ואת קורבסקי. הודעתי להם. הר"י כאן, ואילו וירוניקה נתליה וקורבסקי עדיין לא הגיעו. אח"כ הגיעה נתליה עם עוד שנים מהמוס-סאוויעט.

ישבנו לאסיפה עם גאלינה, ומצדינו: ר"י, אני, רפאל וגורוכוב.

האסיפה היתה מאד מוצלחת. והוחלט בה:

1) שנים מחדרי עזרת נשים יפתחו לנו מיד.

2) שלשת החדרים בקומה הראשונה מקבלים מיד.

3) טלפון מקבלים מיד, מספר: 202-7696

4) תשלום החשמל עובר אלינו כשיסודרו המסמכים.

5) בקשר לבניית הבנין החדש עבורם, נדון בזה באסיפה הבאה. לדעתינו איננו צריכים לבנות, כי כל המסודות הרוחניים מקבלים את הבנינים שלהם בלי תשלום.


1)) למסור את מסמכי החקירות לרבי, כפי שיסופר להלן.