פרק חמישים ושמונה

המהפכה ברוסיה

ב' ט' אלול, אחרי הצהרים

אני יושב רגוע במשרד בית הכנסת וכותב, וזוגתי יושבת גם בבית הכנסת רגועה, אמנם בחוץ שומעים שהמצב הוא רציני ביותר.

כבר בבוקר דיברתי עם הרי"י [אהרונוב] שסיפר לי לראשונה על המהפיכה, שהורידו את גובראצ'וב מהשלטון, השלטון נמצא עתה בידי הק.ג.ב. הצבא והמשטרה1. הם מינו את סגן הנשיא יאנאיוב כנשיא. יותר מזה איננו יודעים מאומה, רק שהמצב הוא רציני ביותר.

באתי בבוקר עם זוגתי לבית הכנסת, התפללתי, ויצאתי לרחוב לראות מה קורה.

ברחוב הראשי גורקי (טווערסקאיא2) עמדו אנשים בכל פנה ושוחחו. בכמה פינות ראיתי ויכוחים, וסקירת הטלביזיה את המצב ברחוב.

הגעתי לכיכר מענעס, התקיימה שם הפגנה, לא כ"כ גדולה, אולי אלף או אלפיים איש. אולי היתה זאת התחלה ואח"כ באו עוד. נאמו שם וצעק ומחו כפים. איני יודע אם בעד או נגד.

נגשנו לכיכר האדומה, אבל משמר עצר את האנשים מלהכנס. אלו שהיו כבר בתוכו יצאו לאט לאט.

חזרנו לבית הכנסת. השוטר הגיע לבית הכנסת ואמר שהכל רגוע ואין מה לדאוג, ובאם יהיו בעיות שיצלצלו לו (זהו השוטר ששומר עבורינו על בית הכנסת). באו עוד כמה בבגדים אזרחים ושאלו אם הכל רגוע.

כעת נכנסים ומספרים שברחוב הראשי עומדים טנקים. יש אומרים ששמעו שחיסלו את גורבאצ'וב. המצב לאשורו אף אחד אינו יודע.

העמדת חופה באמצע המהומה

אמנם מה כל הענין שייך אלינו. אנחנו מתכוננים לסדר היום שתי חופות בבית הכנסת שלנו. אחת מהן היתה אמורה להתקיים היום ע"י שאיעוויטש, ובגלל המצב הכללי הוא לא הופיע, והוחלט לסדר את החופה היום בביהכנ"ס שלנו, וגם חופה נוספת. כל ההכנות כבר סודרו כראוי וכהלכה.

אולי יגיע לכאן עוד מעט הרב"ש [קונין], ואז הוא יסדר את החופה. באם לאו - יפול הדבר עלי, כי הרד"ב לאזאר עדיין לא הגיע.

חלוקת בגדים בקייטנות

כעת כמה מילים על שלושת הימים שעברו. ראשית בשבת עסקתי חזק עם הילדים בקייטנה, כמעט כל השבת נאמתי לפני הילדים ולפני הקבוצה הגדולה - בקשר לחיי הדת אחרי גמר הקייטנה. גם למדתי אתם הלכות (עם הקבוצה הגדולה) ושוחחתי על נושאים רבים.

אמנם המיוחד שהיה בפעם הזאת היא חלוקת הבגדים. בעצם הם היו אמורים להתקבל כאן לפני חודש, אך ההוצאה מהמכס התאחרה עד יום רביעי שעבר, והחלטנו מיד להתחיל את חלוקתם בקייטנות במוסקבה.

ביום חמישי מיינו כמה תיבות, מיינו את בגדי הילדים מבגדי הילדות. ביום שישי לקחתי 4 תיבות גדולות, הכנסתי למכונית ונסעתי לקייטנה.

קראנו את כל הילדים ונאמתי בפניהם, הסברתי שמלבד כל הלכות שבת שלמדנו בשבתות שעברו, נלמד היום הלכות ערב שבת, להתרחץ וללבוש בגדים נקיים, ולכבוד זאת מחלקים את הבגדים.

אני ואשתי מחלקים הבגדים לילדי הקייטנה. בפינה הימנית - לוי העבער המדריך הראשי

אשתי סידרה את הבגדים ועזרה לילדים לבחור. הילדים היו מאושרים ביותר.

כשהתחילו להודות לי, נאמתי בפניהם שוב, שצריך להודות לרבי ולשלוחיו בכל העולם שמוסרים את נפשם לחינוך ילדי ישראל; והתודה מתבטאת בהחלטה לשמור את השבת, כשרות ותורה ומצוות.

ביום ראשון באתי הנה עם אשתי, ונסענו יחד עם 7 תיבות לקייטנה של הבנות.

הסדר היה דומה. אשתי סידרה את הבגדים, אני נאמתי, והסברתי שאנו שלוחי הרבי משתדלים לעזור לילדים - בשמירת הכשרות על ידי הבאת אוכל כשר, בחינוך הילדים - בפתיחת בתי ספר, וכעת רוצים להשאיר לכל אחת בגדי שבת, שיהיו כמזכרת על כל מה שלמדו בקייטנה על השבת ועל שאר עניני תורה ומצוות.

נואם לפני הבנות בקייטנה

הילדות היו מאושרות מאד, ובטוחני שהתוצאות יהיו טובות למשך זמן ארוך.

החתונה וחנוכת בית הכנסת שלנו

יום ב', לילה

זה עתה חזרנו מהחתונה הכפולה, כפולה בשתי זוגות וכפולה בשמחה. זאת הפעם הראשונה שחוגגים ביום חול - חגיגת חתונה בבית הכנסת.

בנאומי באמצע הסעודה הסברתי שזוהי חנוכת הבית של בית הכנסת החדש, וגם של בנין שני בתים בישראל על יסודי התורה והמצוות, מבלי להתחשב עם כל האנדרלמוסיה שמחוץ למבית הכנסת.

נואם בסעודת החתונה

שתי הזוגות הן אחת ממוסקבה (איגור ואסיא גרקובסקי) והשניה מקישינוב (יורא ופאלינא קריימער). באו כ40- אורחים לחתונה וכמה בחורים ששימחו בחתונה.

את הסעודה ארגן הר"י קוגן ועוזריו. אשתי נסעה להכין את הכלה. אני הייתי אמור להיות המסדר קידושין בלית אחר, אך ברגע האחרון הגיע המטוס של הרב"ש קונין, וכבדתי אותו בסידור קידושין.

עריכת החופה. מימין לשמאל: הרי"ל מוצ'קין, אני והרב"ש קונין

המהומות ברחוב

בשעה שאשתי נסעה להכין את הכלה, יצאתי לרחוב הראשי לראות את הטנקים (יותר נכון נגמ"שים) ואת הלך הרוחות.

הרחוב הראשי טווערסקאיא היה הומה אנשים, בכל פינה קבוצות משוחחות, ובכביש עצמו אנשים רבים, אלפים, עולים ויורדים. מכוניות מעטות נעות בין האנשים.

ירדתי לכיוון כיכר מענעס (ליד ככר האדומה) ששם מתקיימות ההפגנות. ככל שהתקרבתי ראיתי מתרבים הטנקים. בכל פינת רחוב כ10- טנקים.

הגעתי לכיכר, בפינה אחת (לצד ככר האדומה) מתקיימת הפגנה של כמה אלפים, לא יותר. לתומי חשבתי שאמצע כאן מאות או לפחות עשרות אלפים, אך לא מצאתים. אולי באו אח"כ.

בפינה השניה של הכיכר, לצד דרום, ראיתי מחזה בלתי רגיל: כמה אוטובוסים עירוניים חוסמים את הדרך בפני הטנקים, ואחריהם עשרות טנקים ומאות חיילים עומדים בשורה וחוסמים את הדרך בפני כאלף איש שסובבים את האוטובוסים.

שמעתי אחד מספר באנגלית לחברו, שהיה כאן בסביבות השעה אחת בצהרים, כאשר לפתע התחילו לנוע שיירה של טנקים. פתאום ראה ששני אוטובוסים עירוניים שעברו שם באותה שעה, משנים כיוון וחוסמים את הדרך בפני השיירה.

מעניין שלערך בשעה 12 הייתי במקום הזה ולא ראיתי שום רמז לטנקים. נראה שמיד אחרי שעזבתי את השטח התחילו הטנקים לנוע.

סיימתי את הסיור בכיכר וחזרתי לבית הכנסת לסדר את החתונות. שני הזוגות הגיעו מוכנים. הרב"ש [קונין] הגיע ברגע האחרון ומסרתי לו את סידור הקידושין. אני ואשתי היינו השושבינים והמארגנים.

עידוד מיוחד מהרבי

בסעודה נאם הרב"ש [קונין], אני והר"י קוגן. גם אחד מההורים נשא נאום. הבחורים שימחו בניגונים. הם שרו כמה ניגונים, אך משמעות מיוחדת היתה לניגון "ניע באיוצא ניקאווא טאלקא באגא אדנאווא" [לא מפחדים מאף אחד רק מהשי"ת לבדו]. והמצב רוח היה מרומם.

מה יש לדבר, לפני התחלת החופה התקבלה הידיעה, שהרבי הורה שלא לשנות את התוכניות, וכל אחד יסע למקום שהיה אמור לנסוע. הבשורה הזאת הרימה אצל כולם את המורל.

הרב"ש [קונין] כבר היה אז בשדה התעופה במוסקבה, והרי"י אהרונוב הודיע שהוא יוצא היום בלילה בדרכו מארה"ק למוסקבה, לסיים את השליחות בהצלחה.

הקייטנה חוזרת הביתה

יום ה', יב אלול בוקר, מלון מולודוז'ניא

אתמול בערב חזרנו, יחד כל המשפחה, מהקייטנה, ונמצאים עתה בחדר 535 במלון מולודוז'ניא.

לפי התוכנית היינו אמורים, כל המדריכים של הקייטנה, לנסוע אתמול לליובאוויטש. כבר התדברו עם צוות המסוק (שלקח בשבוע שעבר את ילדי הקייטנה לטיול) שיקח את צוות המדריכים לליובאוויטש - מיד אחרי גמר הקייטנה, אחרי שהאוטובוסים עם הילדים עוזבים את הקייטנה, בשעה 11 בבוקר.

אמנם לפועל חיכינו וחיכינו והמסוק לא הגיע. שני מדריכים לקחו מונית ונסעו לשדה התעופה, שם הודיעו להם כי זה בגלל מזג האויר הגשום, שמדאי מסוכן למסוק לטוס, ועד יום שישי בבוקר לא יוכל המסוק לקחת אותנו.

החלטנו לחזור למוסקבה ומשם יחפשו דרך אחרת לנסוע לליובאוויטש.

בינתיים הולך המצב ונרגע במוסקבה ובכלל בברית המועצות. כבר אתמול בקייטנה שמענו ברדיו (בי.בי.סי.) שהמתקוממים הולכים ומפסידים את תמיכת הצבא וכו'. הטנקים מתחילים לעזוב את מוסקבה. מנהיגי ההתקוממות בורחים. ועוד ידיעות מעין אלו.

כעת מחכים כולם לנאומו של גורבאצ'וב, שבינתיים שוחרר וחזר לקרמלין. אתמול נאם במשך היום יעלצין, שהוא הולך כעת יחד עם גורבאצ'וב.

בדרך חזרה מהקייטנה למוסקבה ראינו לאורך כל הדרך הרבה טנקים ומכוניות צבא, יותר ממאה. כולם בדרכם לצאת מאיזור מוסקבה. רובם חונים וחלקם נוסעים.

הפעילות בענין הספרים

בינתיים, במשך היום הנורא הזה, לא ישבה המשלחת בחיבוק ידים בענין החזרת הספרים3:

הרי"י [אהרונוב] הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] הלכו ביום שלישי בערב ללוביאנקא4 לבקש פגישה עם יו"ר הק.ג.ב. בענין הספרים.

משם הם שלחו אותם לבנין סמוך, שם קיבלו אותם שתי נשים, שאמרו שהם כבר יודעים אודות נושא הספרים.

אחרי שיחה של כחצי שעה אמרו להם לחכות. חיכו כחצי שעה, ואז הכניסום לחדר של איש נוסף, שאמר להם שהדבר קשור לגובינקו. לכל היותר יכולים הם לכתוב מכתב בקשה רשמי, לבקש פגישה בנושא הזה עם יו"ר הק.ג.ב. (ממארגני ההתקוממות, ודא"ג כעת מודיעים ברדיו שעצרו אותו).

בבוקרו של יום הרביעי התחילו השמועות כי יעלצין מתחזק, ואז החליטו ללכת לבקש פגישה אתו, שהרי הוא הבטיח לנו להחזיר את הספרים מיד כשיוכל (בכ' כסלו).

הבית הלבן שלו היה מסובב באלפי אנשים ושוטרים (בלילה הקודמת היתה שם הפגנה, והטנקים רצו לפזר, והרגו אחדים), אך מ"מ מצאו דרך להכנס, עד שהגיעו לאחד מעוזריו של יעלצין (זה שהיה אתנו בפגישת כ' כסלו). הוא שמע את הפרטים ולקח אותם לחדרו של יעלצין.

אמנם באותה שעה התחילו הענינים לזוז לכיוון תבוסת המתקוממים, יעלצין נכנס לישיבת חירום, ולא יכל לקבל את המשלחת. הוחלט אם כן, שהיום ינסו לארגן פגישה.

היום האחרון בקייטנה

כעת כמה מילים על היום האחרון בקייטנה:

ביום שני לא רצינו לחזור לקייטנה, כי חיכינו לשמוע מהרבי אודות ההייחסות למצב ברוסיה. אח"כ נשארנו לחתונה.

ביום ג' בוקר נסענו לקייטנה. אחרי הצהריים אספו את כל ילדי הקייטנה, נתנו לכל אחד נייר, שיכול לכתוב מכתב לרבי שליט"א. לפני כן הסביר המדריך הראשי לוי העבער, איך שכל אחד יכול לבקש ברכה וכו', ואני סיפרתי על כל מה שחב"ד פועלת ורוצה לפעול ברוסיה, כולל החזרת הספרים.

בערב ארגנו חגיגת סיום, חגיגת ברית מילה ופדיון הבן ובר מצוה, לכל הילדים שעברו את הנ"ל במשך המחזור השני של הקייטנה. לי ניתנה ההזדמנות לבאר לפניהם את תוכן הבר מצוה, כלומר שעד כעת היתה תקופת החינוך בקייטנה, וכעת הם אנשים העומדים ברשות עצמם, ואחראים לקיום התורה ומצוות.

החגיגה נמשכה עד קרוב לחצות. בבוקר התפללו וסעדו ויצאו לדרך חזרה למוסקבה ולביתם.

ביקור המשלחת בבית הלבן

יום ו', יג אלול בוקר, מלון מולודוז'ניא

אתמול בבוקר, מיד אחרי כתיבת היומן, צלצלו אלי שאבוא לדירה, כי נוסעים לבית הלבן (של יעלצין).

הגענו לשם. כל הכניסות לבנין ממולאים פחי ברזל ואבנים וקרשים - כדי לעצור את תנועת הטנקים בעת הסתערות הצבא על הבנין הזה, וכך אמנם נעצרה ההסתערות.

[בכל זאת נדרסו שלושה אנשים למוות ע"י הטנקים. אך עיקר משבר ההסתערות היה כאשר הרבה טנקים שינו כיוון והתחילו לפתע לגונן על הבית הלבן. החיל הראשון ששבר את המשמעת ושינה כיוון הוא כעת "הירו", ואתמול עשו ממנו טראסק גדול].

בכל זאת הגענו לשם והרשו לנו להכנס לאולם שבו נאמו, וישב גם יעלצין. הוא מיד הבחין בנו, והתבונן בנו זמן מה.

גם את ריז'וב פגשנו באולם, הוא אמר לנו שכעת אחרי מהפכת החירות מתקרב המועד שנוכל לקבל את הספרים. אמנם הוא אמר שכל העסקנים שם לא ישנו שלושה ימים, ועוד מעט יוצאים יעלצין ופמליתו למרפסת וינאמו לפני הקהל, וכעת אין שום אפשרות לדבר עם יעלצין.

בשעה שישבנו באולם הקליטה אותנו הטלביזיה והראתה אותנו על המסך. גם שלשום הראו אותם בטלביזיה כשבאו לבית הלבן (אני הייתי אז בקייטנה).

אח"כ עלו למרפסת. גם אנחנו עלינו למרפסת. למטה בכיכר עמדו מאות אלפי אנשים. נאמו שם יעלצין ואנשיו וגם נציגי הממשלה הצרפתית.

אתם הגיע גם אלי וויזל, ששוחח אתנו שם ואמר שעומד להפגש עם גורבאצ'וב וידבר גם אודות החזרת הספרים.

[אמנם לפועל היינו אצלו אח"כ בשגרירות הצרפתית, ואמר שאין ביכלתו לפגשינו כי הוא מאד טרוד. בלילה (כשאני הייתי בחתונה, שיסופר עליה להלן) היו אצלו שוב, ואמר שנפגש עם גורבאצ'וב, אך לא היתה אפשרות להזכיר את נושא הספרים].

אח"כ נכנסנו למשרדו של סוחאנוב עוזרו של יעלצין (שדיברו אתו שלשום, ואמר שינסה לארגן פגישה אצל יעלצין). במשרדו היה אתו עוד עוזר של יעלצין. ישבנו ושוחחנו כשעה, על הנצחון הכללי של הדמוקרטיה, על הנסים ועל הספרים. למעשה אמר ששלושה ימים לא עצמו עין, וכעת אין אפשרות לפגוש את יעלצין. מחר או מחרתיים ישתדל לארגן פגישה.

החתונה של יעקב ווייסלבאך מקישינוב

אח"כ נסענו לשגרירות הצרפתית כנ"ל ומשם חזרתי למלון, לקחת את המשפחה לבית הכנסת לחתונה של יעקב [ווייסבלאך] מקישינוב.

הוא ראש הקהל בקישינוב, והוא הרוח החיה בכל עבודתינו בקישינוב5. הכלה היא ממכון חי' מושקא. החליטו לארגן להם חתונה יפה, ובאמת היתה כזאת. את החתן שימחו בשמחה רבה הבחורים שבאו להיות מדריכים בקייטנות ברוסיה, ואת הכלה שימחו הבנות שבאו להיות מדריכות בקייטנות של הבנות.

אני ואשתי היינו השושבינים. קראתי את הכתובה ועזרתי באירגון האירוע. הקבלת פנים והחופה התקיימו בביהכנ"ס שלנו, והסעודה במלון קוסמוס - עד שעה 11, ברוב פאר והדר.

החתן בנאומו הכריז שזוהי החתונה הכי יפה שראה בחייו, והיא באמת היתה חתונה שמחה ויפה ביותר.

בשלחן הראשי – מימין לשמאל: ר' אברהם גענין, הרי"ל מאצקין, הר"ז אבלסקי, החתן, ? ואני

*

כשאנחנו נסענו לקוסמוס נסעו שאר חברי המשלחת למסיבת העתונאים של גורבאצ'וב. אמנם הם הגיעו מאוחר מדאי, ולא הצליחו להכנס. משם נסעו לשגרירות הצרפתית ופגשו את וויזל כנ"ל.

בחתונה הראה לי איצ'ע לוינסון את הכפר חב"ד החדש, שיש שם ראיון עם לאזאר על העבודה ברוסיה, עם אהרונוב על חזרתו לרוסיה ועל תיק החקירות של הרלוי"צ, ואתי על היום הראשון במוסקבה אחרי המהפכה, ועל שתי החתונות שסדרנו אז בבית הכנסת שלנו.

סיכום נושא הספרים והמצב הכללי

א', ט"ו אלול בוקר, מולודוז'ניא

המצב הכללי במדינה מתקרב מיום ליום לדימוקרטיה מלאה. אתמול הציע גורבאצ'וב לחסל את המפלגה הקומוניסטית (שהוא עומד בראשה). כמעט כל השרים פוטרו או נמצאים במאסר. עומדים למנות שרים חדשים במקומם. לפי הכח שיעלצין שאב בשבוע האחרון נראה שגם לו תהיה הכרעה בבחירת השרים.

בענין הספרים נראה המצב די מבטיח. אך עדיין לא זזו הענינים. וירוניקה נמצאת עדיין בארה"ק, ומשם עומדת בקשר טלפוני עם טשערנאיוב ועם אנשי יעלצין (סוחאנוב). היא חושבת אולי לחזור בימים הקרובים כדי לעסוק בענין הספרים.

היתה לנו אסיפה ביום ו' בצהרים ונידונו הדרכים להמשך הפעילות בענין הספרים. כתבנו מכתב מיוחד ליעלצין. דובר שצריך ליצור קשר עם האנשים, לברר את המצב המדיני לאשורו, אך בכללות היתה הוראת וירוניקה שלא לעשות דברים חדשים עד שהיא תחזור.

בשבת היו השלושה אצל גלמן6. הוא סיפר שהוא עצמו היה על הרשימה השחורה של הק.ג.ב. בשעת המהפיכה, כיון שהוא נוטה לדמוקרטיה. הוא סיפר על מצב איזון הכחות (כנזכר לעיל), אך לא הגיעו להחלטות מעשיות.

בשבת היינו במלון. בבוקר הלכתי עם האשה והילדים ברגל לבית הכנסת7 לתפלה, ושם נשארנו כל היום.

התקיימו שם שבע-ברכות לחתן וכלה. אחרי התפלה באו גם תלמידי הישיבה. בערב למדתי לפני קבוצה מהם שיעור חומש, ושוחחתי עם אורי ועם כמה מהם.

אסיפת חברי ועד אגו"ח

יום ב', ט"ז אלול צהרים, ביהכנ"ס אגו"ח

הרב"ש [קונין] נסע היום בבוקר חזרה לנ.י. לחתונת בנו שי'. היתה לו בזה הוראה מהרבי.

אתמול הייתי רוב היום בביהכנ"ס ולמדתי עם הילדים שלי. היום בבוקר בא לכאן משה פסח פינקל8. לקחתי אותו למארינא רושצא וסדרתי אותו שילמד שם.

בינתיים עדיין לא סידרו את הישיבה כאן, היום הם עדיין במארינא רושצא. אולי מחר יבואו.

היום קראנו לאספה בבית הכנסת, בין שלשתינו. בשעת האספה רשמתי דיווח:

באסיפה דיווחו הר"י [קוגן] והרי"י [אהרונוב]:

הר"י [קוגן] מסר את המכתב ליעלצין ע"י א' מעוזריו, שימסור לראש הממשלה רוצ'קוב. הוא ביקש פגישה ואמרו לו שישתדלו, אך לא נתנו לו הרבה סיכויים לזה.

מאקסוול אמר לפני השבת שאם תהי' לו פגישה עם יעלצין יבוא מיד ויעסוק גם בענין הספרים, אך בינתיים לא הצליח לסדר פגישה.

אנשי יעלצין הציעו שאולי אפשר לסדר פגישה עם יעלצין ע"י יאקובלב, שהוא מראשי אנשי יעלצין.

הרי"י [אהרונוב] דיבר עם וירוניקה (שהיא עדיין בארה"ק) ואמרה שהיא עוסקת משם בענין הספרים, ודיברה עם טשערנאיוב. אם היא תרגיש שצריך לבוא מיד אזי תבוא. היא אמרה שהיא תתקשר היום בוקר ע"י משרד צאגו"ח ליעלצין טשערנאיוב וסוחאנוב, אך לפועל עדיין לא התקשרה.

השגריר האמריקאי החדש שטראוס היה אתמול אצל גורבאצ'וב. קולינס אמר שטשערנאיוב התחזק מאד לאחרונה. שטראוס נסע כעת מכאן לעשרה ימים.

הרי"י [אהרונוב] אומר שאולי כדאי למצוא את גריגורוב, שיש לו קשר ועובד עבור יעלצין, ולחפש דרך איך למצוא את טשערנאיוב.

הר"י [קוגן] אומר שהוא מסופק בנושא טשערנאיוב, שכמדומה היה לו קשר למהפכה. צריך לפעול רק דרך יעלצין עצמו, שידרוש זאת מגורבאצ'וב, וביחד יחתמו.

*

דיברנו אודות בניית המרתף בבית הכנסת שלנו ואודות סדר הישיבה בביהכנ"ס והחדרים.

אח"כ סיכם הרי"י [אהרונוב]: עד לקבלת ביהכנ"ס היה עיקר העבודה ספרים וכו'. כעת צריך לחלק בינינו את העבודה:

הר"י [קוגן] קיבל על אחריותו את ניהול בית הכנסת.

אני קבלתי על עצמי את ביסוס הפעילות של אגו"ח ויחסי ציבור.

הרי"י [אהרונוב] קיבל על עצמו את היחסים עם פעילות וירוניקה, הבאת אוכל ובגדים מחו"ל, פעילות לוינסון והדפסת שיחת השבוע ברוסית.

הצעת הרי"י [אהרונוב]: צריך להכין סיקור מה שהיה עד עתה עם הסנטורים וראשי המדינות ולמסור הכל ליעלצין. צריך לארגן מסיבת עתונאים.


1)) כלומר, תחלת המהפכה היתה של הקומוניסטים הקיצונים, שהם הורידו את גורבאצ'וב מהשלטון ומינו במקומו את יאנאיוב.

מיד התארגנו שוחרי הדמוקרטיה, ובראשם יעלצין נשיא הפדרציה הרוסית, עצרו את המהפכה הקומוניסטית והחזירו את גורבאצ'וב לקרמלין.

הצבא ניסה להסתער על הבית הלבן, שבו ממשלת הפדרציה הרוסית, והעם עצר בעד ההסתערות.

כל זאת קרה ביומיים הראשונים. אח"כ התברר שגם גורבאצ'וב שיתף פעולה עם המתקוממים הקומוניסטים והורידו אותו מהשלטון. אסרו את המתקוממים הקומוניסטים וערכו משפט נגד גורבאצ'וב. ביטלו את משטר ברית המועצות וממשלת הפדרציה הרוסית עברה לקרמלין.

ביום הראשון של המהפיכה היה נראה שהצבא וק.ג.ב. מתגברים ולכן נסעו לדבר עם יו"ר הק.ג.ב. אודות החזרת הספרים.

למחרת, כשמשטרו של יעלצין התגבר, נסעו לדבר עם אנשיו אודות החזרת הספרים.

זהו תוכן השתלשלות הדברים כפי שזכור לי עתה.

2)) זהו שמו העתיק, ששונה אח"כ ל"גורקי". ובתקופה הזאת החזירו את רוב שמות הרחובות והעיירות אל השם המקורי.

3)) אני הייתי באותו יום בקייטנה, הרב"ש והרי"י כבר חזרו למוסקבה ועסקו בענין הספרים יחד עם הר"י.

4)) הבנין המרכזי של הק.ג.ב. שבמרתפיו נמצא בית הסוהר הידוע לשמצה, שרבים מאנ"ש ישבו בו.

5)) הוא למד בישיבה במוסקבה לפני בואי לישיבה.

6)) הוא גר בלוק אחד מביהכנ"ס החדש שלנו.

7)) מהלך של שעתיים לערך.

8)) אחד מתלמידי הקבוצה שלי בקייטנה. אחרי הקייטנה סידרתיו שילמד חצי יום בבית הספר שלנו וחצי יום בישיבה. כעבור שנתיים בא ללמוד בישיבה בנ.י. וסדרתיו ללמוד בתפארת בחורים במוריסטאון ואח"כ בישיבת אהלי תורה.