פרק חמישים ותשעה

הפעילות בביהכ"נ בישיבה ובביה"ס

מסיבת עתונאים

יום ד, ח"י אלול ערב, ביהכנ"ס אגו"ח

זה עתה חזרנו ממסיבת עתונאים שארגן הר"י [קוגן] במלון ארעלנאק, בענין הספרים. לא היו הרבה עתונאים, רק אחדים. כחצי שעה סיפר הר"י [קוגן] את כל פרשת הספרים, אח"כ עוד כחצי שעה שאלות ותשובות. חלק השיב הר"י וחלק [הקשור לתולדות האוסף] השבתי באידיש והר"י תרגם.

לפנ"כ נסעו הר"י [קוגן] והרי"י [אהרונוב] לפגישה עם מר רוצקוי, סגנו של יעלצין. הוא לא היה, אך דיברו עם אשתו, שגם היא מתעסקת במדיניות, ודיברו אתה בענין הספרים.

התחלת הלימודים בישיבה

אני לא הלכתי, כי הייתי עסוק בסידור הישיבה, שלמדו היום לראשונה בביהכנ"ס אגו"ח. הלימודים עצמם התחילו אתמול. הייתי במארינא רושצא, ושם נתתי שיעור כללי, הקדמה כללית ללימוד מסכת בבא בתרא, לשתי הכתות הגבוהות.

*

בבוקר הבאתי לביהכנ"ס אגו"ח סדרת מסמכים בענין הספרים, שאותם לקח הר"י [קוגן] למשרד החוץ של הפדרציה הרוסית. הוא נפגש שם עם סגן השר ושוחח בענין הספרים.

אחה"צ נסענו שלשתינו למשרד התרבות של הפדרציה הרוסית. נפגשנו עם סגן השר ושוחחנו בענין הספרים.

כשחזרנו משם נסעתי שוב למארינא רושצא, ונתתי שיעור בהלכה לכתה ג, ודיברתי אודות הלכות התפלה ותקיעת שופר.

*

היום לפנות בוקר יצאו הבנות באוטובוס לליובאוויטש. גם אשתי והילדים נסעו אתם.

אתמול בלילה, כשחזרנו למלון, נפגשתי עם קבוצה מהבנות, והסברתי להם איך למצוא את כל המקומות בליובאוויטש.

*

בימים האחרונים הרביתי לדבר עם הרד"ב לאזאר ועם אורי קמישוב, אודות הסדרים בישיבה. שיכנעתי אותם לקבל לישיבה גם את הצעירים בני 13-14, היינו שילמדו במשך היום בבית הספר שלנו שבביהכנ"ס הגדול בארכיפוב, ואח"כ יבואו ללמוד בישיבה.

היום בבוקר באו משה פסח [פינקל] ויוחנן [רוזנבלט]1, שניהם מהקבוצה שלמדתי אתם בקייטנה, ודומני שהסתגלו יפה לישיבה.

התוועדות ח"י אלול

יום ב', כ"ו אלול בוקר, מולודוז'ניא

בימים האחרונים הייתי טרוד מדאי ולא הספיק לי הזמן לכתוב. כעת קמתי בבוקר. עוד מעט נוסעים לסליחות בביהכנ"ס אגו"ח, ובינתיים ארשום קצת מחמשת הימים האחרונים.

בח"י אלול בערב הייתי כרגיל בישיבה ונתתי שיעור בשלחן ערוך.

משם נסענו לביהכנ"ס אגו"ח להתועדות ח"י אלול. מלבד הישיבה היו שם הרבה אורחים ואורחות, כמאה לערך. נאמתי לפניהם אודות אהבת ישראל של הבעל שם טוב ושל כ"ק אדמו"ר שליט"א ששולח שלוחים לדאוג לכל יהודי ברוסיה. קורבסקי תרגם.

אח"כ נאמו הר"י [קוגן], ר' מאטל השוחט ליפשיץ. רפופורט.

ביום רביעי בלילה נסע לוינסון לביתו בארה"ק, ואת ניהול האוכל הוחלט למסור לרד"ב לאזאר. ביום ה' בבוקר מסרתי לו את המפתח של המחסן שלנו.

סידור הלימודים בבית הספר

כשהייתי בביהכנ"ס במארינא רושצא (ביום ה' י"ט אלול) דברתי בארוכה עם קורבסקי אודות סידור הלימודים בבית הספר.

הוא ביקש שאשתי תי' תלמד ילדים כל בוקר שעה לימודי קודש. גם בניי שי' יכולים להיות עוזרים למורים לימודי קודש (קריאה תפלה ועברית), ואח"כ יסעו משם לביהכנ"ס של אגו"ח בצהרים2.

דובר גם אודות תלמידי הישיבה המבוגרים שילַמדו בבוקר בביה"ס לימודי קודש. דיברתי בזה עם אורי קמישוב, והוא הסכים רק לתלמידים המבוגרים בנימין [פיליצ'קין] שלמה [וואראוויטש] וחיים [מוכער]. דיברתי עם בנימין ושלמה והסכימו, אך חיים מעדיף יותר לתת שיעור בישיבה בשיחות קודש באידיש, כי יש לו גישה טובה יותר למבוגרים.

בנושאים האלה הרביתי לדון בימים הבאים, וגם אודות בית הספר של יום ראשון, שלדעתי צריך לסדרו בבית הכנסת שלנו, ששם תלמד הישיבה בחדשים הבאים, ותלמידי הישיבה יהיו המורים, היינו שימסרו סדר אחד בשבוע ללַמד. דיברתי בזה כמה פעמים עם אורי, ואף שבתחילה לא נחה דעתו מזה נראה שמסכים.

שבת מוצלחת בביהכנ"ס אגו"ח

בערב לקחנו מהמחסן במארינא רושצא לבית הכנסת של אגו"ח, הרבה כלים, צלחות וכוסות חדשים. טבלנו אותם והבאנו אותם באוטובוס לביהכנ"ס שלנו.

בדרך ירדתי והלכתי למלון אינטוריסט לפגישה עם מר שלמה בקיש, מנכ"ל משרד הדתות. שוחחנו, אתו ועם אשתו, על פעילות חב"ד ברוסיה. הוא היה אמור לנסוע ממוסקבה ללנינגרד ביום א' בבוקר, אמנם החלטנו שיאחר את הנסיעה לערב, וביום א' בבוקר נבקר בביהכ"נ במארינא רושצא, כדלקמן.

ביום שישי בערב נסעתי אליו שוב, ולקחתי אותם3 לביהכנ"ס שלנו לתפלה ולסעודה.

ביום ו' בבוקר חזרו כ50- מדריכים לנ.י. ליוויתי אותם בצאתם ממלון מולודוז'ניא. אח"כ נסעתי (עם האשה וילדים) לביהכ"נ לתפלה ולשיחות הנ"ל עם קורבסקי ועוד.

גם שוחחתי עם מיכאל [לעווידנסקי] ועם שלמה [וואראוויטש] שנביא כמה ילדים מהקייטנה לביהכנ"ס שלנו ונתוועד אתם במשך השבת.

אשתי אפתה ובישלה במשך כל היום לשבת. הר"י [קוגן] הביא עוד כמה מטות ממארינא רושצא. גם אני והמשפחה ישנו בחדרים שבביהכנ"ס שלנו. השבת היתה מאד יפה והיה לנו הרבה סיפוק.

*

ביום ו' אחרי הצהרים הלכתי למשרד שלנו הישן לקחת משם כמה ספרים; אמנם כשהגעתי לשם ראיתי שהמנעול שונה וחפצינו הוכנסו לתיבות, כלומר שהם לקחו את החדר לעצמם. לקחתי את הנהג לאניע, וביחד החזרנו את חפצינו4 לביהכנ"ס שלנו.

*

זה שני שבועות שהר"י רויטמן מתעסק בסידור החותמת הרשמית של אגו"ח ופתיחת חשבון בנק [זאת היתה הוראת הרבי מיד בבואינו לפני 9 חדשים, אך אז לא הצליחו לעשות חותמת, וגם כשעשו אח"כ חותמת לא הצליחו לעשותה רשמית. בשבועות האחרונים שוחחתי בזה עם יצחק רויטמן ועם קורבסקי והתחילו להתעסק בזה].

ביום ששי אחה"צ הביא את החותמות המאושרים הרשמיים, וכעת הם מתעסקים בסידור חשבון הבנק [כזכור התעסק בזה הר"י קוגן ביום שישי הראשון לבואינו כאן, ואמרו לו שאי אפשר. נראה מה יהיה כעת].

*

בין מנחה למעריב נאמו מר שלמה בקיש, הר"י [קוגן] ואני. אחרי התפלה היתה סעודה לקהל. באו גם (מלבד הילדים - כנ"ל) כ20- אורחים, והיה מאד נחמד. גם ר' זלמן סטמבלר היה אז במוסקבה והוא בא יחד עם אהרונוב והשתתפו.

בשבת התפללתי לפני העמוד וקראתי בתורה. אחרי התפלה אורגנה סעודה לכולם. אח"כ נתתי שיעור לילדים בפרשת השבוע. אחרי תפלת מנחה לקחתי את הילדים לטיול אצל הבריכה הגדולה5, ושם סיפרתי להם על סליחות (שמתחילים לאמר במוצש"ק) ועל תשליך (שנאמר בר"ה אצל הבריכה).

אחרי מעריב והבדלה חזרנו למלון. אמנם הדרך היתה מסובכת:

ברחוב גורקי חגגו והרחוב היה סגור. הלכנו עם החבילות עד רחוב צ'עחובה, שם לקחנו אוטובוס, עד שהגענו למלון. אמנם במלון, ובכל הרחוב, לא היה חשמל, גם לא מנורות חירום (עמערדזשנסי לייטס). אשתי נשארה במלון עם פנס, ואני עם הילדים נסענו לביהכנ"ס במארינא רושצא לאמירת סליחות.

*

ביום ראשון בבוקר [כב אלול] נסעתי לביהכנ"ס במארינא רושצא, לתפלה ולפגישה עם מר שלמה בקיש, שבא עם אשתו, עם אחד בשם גדליה ועם ר' זלמן סטמבלר ועוד.

על רקע ביהכנ"ס במרינא רושצא
מימין לשמאל: קוראבסקי, אני, סטמבלר, לאזאר, בקיש ואשתו, גדליה, הילד ליובא סלוצקי

עריכת הברית. מימין לשמאל: המוהל, בנימין פיליצ'קין, אני, גדליה, גענין, בקיש

לקחתי אותו להראות עריכת ברית מילה.

הפגשתי אותו עם כמה תלמידים בישיבה לשיחת הכירות, הראיתו לו את המקוה, את חנות הספרים ואת מחסן האוכל. הוא ואשתו היו מלאי השתאות והתפעלות.

במשך כל היום הייתי טרוד בשיחות עם לאזאר, קורבסקי, קמישוב, נודלמן והתלמידים. גם נתתי שיעור לכתה הגבוהה - הקדמה כללית ללימוד יו"ד, ועם הכתה השניה - אודות התרת נדרים בערב ר"ה.

משם נסעתי בערב לדירה, לשיחות עם אהרונוב, ומשם חזרתי למלון.

התחלת הלימודים בבית הספר

יום ד', כה אלול בוקר, מולודוז'ניא

במשך היומיים האחרונים עזרתי באירגון הסדר בישיבה ובבית הספר בתחלת שנת הלימודים.

הישיבה התחילה את לימודיה ביום שני בבוקר בביהכנ"ס אגו"ח. הם היו שם לסליחות חסידות ושחרית. אמנם אירעה תקלה והאוטובוס לא הגיע, וחזרו ללמוד בינתיים במארינא רושצא.

אני ובני ביתי נסענו בבוקר לסליחות, ומשם לטכס התחלת הלימודים בבית הספר שבבית הכנסת הגדול בארכיפוב. נאמו קורבסקי, אני, קוגן, לאזאר, טשערבינסקי וואראוויטש.

נואם בטקס התחלת הלימודים בבית הספר. לידי הר"ז קורבסקי - מתרגם

חזרנו לביהכנ"ס אגו"ח. הר"י [קוגן] הביא עופות ששחט בלנינגרד, אשתי הכשירה אותם, ואני נסעתי לישיבה, שם נתתי כרגיל שיעור בהלכות החג.

משם נסעתי לדירה לשיחה עם הרי"י [אהרונוב] בכמה נושאים ולסעודת ערב, ומשם חזרה למלון.

*

אתמול ביום השלישי היה היום הראשון ללימודים בבית הספר. נסענו כולנו לשם. אשתי לימדה שתי כיתות לימודי קודש. בניי לימדו שלשתם, כתה או ילד יחיד, בשעה וחצי הראשונים, ואח"כ התפללו. אני הייתי שם והשגחתי על הסדר.

את שאר שעות היום ביליתי בישיבה, שיעור בגמרא לכתה הגבוהה, שיעור בהלכה לכתה השניה, ושיעור בטעמי המקרא לשניהם יחד, וכמובן שיחות עם לאזאר, קורבסקי ועוד.

יום ד' אחרי הצהרים, ביהכנ"ס של אגו"ח

היה לי יום עמוס עבודה. בבוקר נסעתי עם בני ביתי לבית הספר. אחרי התפלה סיפרתי לילדים אודות תקיעת שופר בראש השנה, והזמנתים לבית הכנסת שלנו לראש השנה.

באמצע נכנסה טלביזיה (צ'אנעל 13) לצלם, וראיינו אותי אודות בית הספר.

אח"כ התפללתי, ולקחתי את בני ביתי יחד עם יוחנן ומשה פסח למארינא רושצא.

כשהגעתי לשם הודיעו לי שקוראים אותי דחוף לביהכנ"ס של אגו"ח. באתי מיד. לאניע הסביר לי שמנסים להגיש את המסמכים לווערחאוונא סאוויעט [מועצה העליונה] עם תלונה, מדוע לא השיבו לנו עד עתה על כל המכתבים שלנו ושל התומכים בנו.

אתמול קיבלנו ידיעות שמייג'ור ביקש אצל יעלצין בענין הספרים, וכי הניירות מוכנים ליעלצין שיחתום עליהם.

הרב"ש [קונין] חשב לבוא הנה מיד בתחלת השבוע, והוא כתב על כך לכ"ק אדמו"ר שליט"א, אמנם כ"ק אדמו"ר שליט"א השיב לו שקדימה שישאר בארה"ב להכין את הטלטון שלו שיתקיים בעשי"ת.

עם תלמידי הישיבה - חורף תשנ"ב. שלט שנת היסוד - תשמ"ט. יושבים משמאל לימין:
מאיר יוסים, קאמישוב (ראש הישיבה), אני, לאזאר (הרב), גרוזמן (משפיע), ליפש (מנהל משק)


1)) גם הוא למד חצי יום בביה"ס וחצי יום בישיבה. אח"כ למד שנה אחת בישיבה שלנו בפטרבורג, אח"כ בא לנ.י. וסידרתיו ללמוד בתפארת בחורים ואח"כ בישיבה באהלי תורה. אח"כ נשלח ללמוד בישיבה שפתחנו ברוסטוב.

2)) בתחלת החורף באה קבוצת בנות מסמינר בכפר חב"ד, ללמד בבית הספר ובמכון חי' מושקא במוסקבה, אמנם בינתיים (מאמצע אלול עד אמצע מ"ח) לא הי' מי שילמד לימודי קודש בבית הספר. אשתי לימדה כמה כתות, ובני עזרו קצת לקבוצות וליחידים, ואני הייתי בא בבוקר לתת שיעור כללי לילדים ותפלה, כפי שיסופר להלן.

3)) מהלך 20 דקות לערך.

4)) מלבד מכונת הוידאו, שהם לקחו לעצמם ולא החזירו לנו.

5)) בריכה ענקית (ליופי ולא לשחיה) בגן הסמוך לבית הכנסת שלנו.