פרק שישים ואחד

תעמולת הספרים אחרי המהפכה

חידוש התעמולה בתקשורת

נראה שהמשמרת תומשך לפחות עד ליום ב' הבע"ל, ח' תשרי, כי לאותו יום נקבעה פגישה ודיון בנושא הספרים בגוס-סאוויעט.

גוס-סאוויעט זוהי ועדת-על, שכוללת את גורבאצ'וב את יעלצין ואת ראשי הפדרציות. ביום ראשון של ר"ה קרא גורבאצ'וב את גובינקו לדון בענין הספרים, וגובינקו הציע להעביר את הדיון בענין הספרים לגוס-סאוויעט, וגורבאצ'וב הסכים לזה. דומני שגם יעלצין השתתף באותה ישיבה. הם הודיעו על כך מיד לוירוניקה, והיא באה לספר לנו על כך.

גם בעתונות הודיעו על ההחלטה הזאת, אמנם אח"כ היה לגובינקו ראיון ברדיו והכריז, שלא יסכים להחזיר אף ספר מהאוסף, כל עוד נמצא יהודי אחד ברוסיה, כי האוסף נחוץ ליהודים כאן. הוא גם האשים אתנו בהפחדות וכו'.

לקראת ההודעה התקשרו בראיון חי מ"קול ישראל" להרי"י [אהרונוב], והסביר כי רק גובינקו מתנגד להחזרת הספרים, והוא יחיד בממשלה.

גם בעתונות המקומית היה אודות הספרים בימי ר"ה, בפראוודא היה כתוב נגדינו ובניעזאוויסמאיא היה כתוב בעד. כבר נכתב שם פעם אחת אודותינו בצורה מאד חיובית. גם בטלביזיה היה כמה פעמים באופן חיובי.

הפעילות עם הילדים בראש השנה

בר"ה הייתי בביהכנ"ס שלנו, שם ניהלתי את התפלות קרה"ת וכו'. הרי"י [אהרונוב] תקע בשופר. ר' מאטל שוחט התפלל ערבית ושחרית, והשאר אני.

אמנם עיקר התעסוקה היתה עם הילדים שבאו מבית הספר שלנו לשהות אתנו בר"ה. באו כ20- ילדים. התעסק אתם בעיקר יצחק רויטמן, ואני שוחחתי אתם והסברתי וכו'. אשתי הכינה להם את האוכל.

הלכתי אתם לתשליך, לספריה, והם היו מאד מאד מרוצים.

בלילה הלכנו לישון בדירתינו בטיכווינסקאיא, כ40- דקות הליכה כל דרך, והילדים ישנו על מזרונים בחדרים שבבית הכנסת.

סיכום מצב נושא הספרים

עוד שכחתי לכתוב בענין הספרים, שהר"י [קוגן] הזמין והביאו לביהכנ"ס, 35 ארגזים גדולים, כדי לארוז בהם את הספרים כשיוחזרו לנו. 35 הוא מספר הארגזים שבהם ארזו את הספרים בתחילה [בשנת תרע"ו].

שוב חזרו. הם נפגשו (לא עם לושקוב, כי אם) עם [נתליה] נאוויצקי.

שוחחתי עם וירוניקה, ומתוכן דבריה נראה המצב לערך כך (בדיוק גם היא לא יודעת מה לאמר):

על הדיון בדבר הספרים בגוס-סאוויעט לא מדובר עתה. היא דיברה עם סבאסטיאנוב, שאמר שידבר בזה עם יעלצין, אך עדיין לא שמעה אם הוא כבר דיבר.

אתמול הודיעו ברדיו שיעלצין אמר שלא יחזירו את הספרים, אך היא משערת שהוא לא אמר זאת.

[נתליה] נאוויצקי מכינה עתה נאום שיאמר היום בשעה 9 בערב מר מוזיקאנסקי, שנתמנה עתה לראש הק.ג.ב. של מוסקבה. הוא עומד להכריז היום בטלביזיה שהוחלט ע"י הפדרציה וע"י העירייה כי מחזירים את הספרים לאגו"ח בביהכנ"ס שלהם, והם (החסידים) יחליטו בעצמם אם הם רוצים שישארו הספרים כאן או שיוחזרו לרבי.

זהו מה שסיפרה, וכעת מחכה כאן לשמוע יותר פרטים בטלפון מ[נתליה] נאוויצקי, בשעה 2:15.

פגישות וגישושים בכנס זכויות האדם

יום ה', ד תשרי [תשנ"ב] בוקר, ביהכנ"ס אגו"ח

בעוד קרוב לשעה יש לנו פגישה עם פטרובסקי, סגן שר החוץ. נפגשנו אתו לפני יותר מתשע חדשים, בכ' כסלו. הוא אמר אז: "מדוע הלכתם לגובינקו, אילו הייתם באים מיד אלינו היינו מסדרים מיד".

אתמול אחרי הצהרים הוא הודיע ע"י איוואנוב לווירוניקה, כי הוא רוצה לדבר אתנו, ונסענו אליו מיד - לאולם הישיבות של כנס הועדה למען זכויות האדם.

היינו בגלריה וראינו את פטרובסקי יושב בשלחן היו"ר, אך לא יכלנו לגשת אליו. דברנו רק עם אחד מסגניו.

אח"כ עלה השר בייקער לנאום. כשיצא מהאולם נפנפנו לו לשלום ואף הוא השיב בנפנוף ידים. הוא הביט בנו, ונדמה שאף אמר כמה מילים אודותינו לאשתו. לפחות הוא נזכר על נושא הספרים שאנו עסוקים בו.

בלילה דיברה וירוניקה עם משרד החוץ, והשיבו לה שנקבעה פגישה בינינו ובין פטרובסקי להיום בבוקר בשעה 9:30 באותו בנין.

מסרים סותרים מהחלונות הגבוהים

כעת בקשר להכרזת מוזיקאנסקי בטלביזיה. סוחאנוב ונאוויצקי סיפרו לוירוניקה: יעלצין ביטל את ההכרזה, כי לדעתו צריך להחזיר את הספרים לא לקהלה כי אם לרבי, ודווקא אחרי שיוכנו הניירות אזי יוכרז על כך. לדעתו אין זה שייך לגוס-סאוויעט כי אם הוא וגורבאצ'וב צריכים לחתום על כך. מוזיקאנסקי היה סבור שאעפי"כ כדאי להכריז על כך מיד אתמול, אך בסוף שוכנע, שכדאי לחכות ולא להכריז1.

מאקסוול מאד מיודד עם יאקובלב, ואחרי הפגישה אתו סיפרו למאקסוול. מאקסוול התקשר אליו ואח"כ אמר בשמו, שלפועל גורבאצ'וב נתן הוראה לגובינקו להחזיר את הספרים, אך גובינקו בא מיד בטענות, שלפי החוק החדש אין לו הזכות לתת הוראה כזאת, וחייבים להחליט על כך בגוס-סאוויעט. גורבאצ'וב נכנע.

כעת משתדל יעלצין לבטל את תוכנית הדיון בנושא ע"י הגוס-סאוויעט ורוצה להחליט על כך לבדו - יחד עם גורבאצ'וב. אולם הוסיף סוחאנוב ואמר, שאם יוחלט שמוכרח להיות דיון על כך בגוס-סאוויעט, אזי רוצה יעלצין להציע לפניהם את הנושא ולהמליץ על החזרת האוסף.

ועש"ק [שבת תשובה] צהרים, ביהכנ"ס אגו"ח

אין אומר ואין דברים. קיווינו לשמוע אתמול מהצעד הבא של יעלצין ולא שמענו. היא לא הצליחה ליצור קשר. יצרה קשר עם מוזקאנסקי ואמר שהוא לא יכול לעשות כלום עד שיעלצין יצלצל לו.

היא היתה בביהכנ"ס עד מאוחר בלילה ומאד לא היתה רגועה מהשקט הזה. אני ואהרונוב נשארנו כאן עד שעה 11 בערב וחזרנו לדירה.

בבוקר נסענו לפגישה עם פטרובסקי באולם שבו התקיים הכנס לזכויות האדם. הוא לא קיבל אותנו, אלא אחד מסגניו שהפגישנו עם אחד בשם וולאדימיר באבילקוב.

הוא ממונה על סדר הכנס, ואמר לנו, שאין אנו יכולים להעלות את נושא הספרים בכנס בלי הסכמת נציגי 35 המדינות המשתתפות. לכל היותר יכולים אנו לארגן מסיבת עתונאים בנושא. ובקשר לפטרובסקי השיב, שכעת הוא במשרה בין לאומית - יו"ר הכנס, ואינו יכול לקבלנו עד אשר יחזור למשרתו במשרד החוץ - סגן שר החוץ.

פעילות שבת תשובה בביהכנ"ס אגו"ח

יום א', ז' תשרי בוקר, בדירה בטיכווינסקי

במשך היומיים האחרונים הייתי טרוד בעיקר עם קבוצת 10 הילדים מביה"ס שבאו לשבות אתנו בביהכנ"ס שלנו. למדתי אתם ושוחחתי אתם במשך השבת.

אשתי והילדים נשארו בדירה, רק אני ובני מנדי היינו בביהכנ"ס. בליל שבת באו אתי גם שאר הילדים.

הרי"י [אהרונוב] בא לביהכנ"ס, וביחד ישבנו שלשתינו כמה שעות בשיחות על מצב שליחותינו, הספרים וביהכנ"ס. אמנם משהו ממשי בענין הספרים אין עדיין.

נסיון הבנת המצב לאשורו

בענין הגוס-סאוויעט לא ברור עדיין אם הם ידונו בנושא. במשך כמה ימים לא שמענו דבר ברור, וכעת מספרת וירוניקה שנפגשה עם המזכיר ורוצה להפגש עם הנשיאים.

עיקר התעסוקה כעת היא במשרדו של יעלצין, והיינו שסגנו סטאנקעוויטש מכין את הניירות שיעלצין יחתום על העברת הספרים לחב"ד. הקשר למשרדו של יעלצין הוא בעיקר על ידי נתליה נאוויצקי, שהשיגה לנו אז את המשרד, אח"כ את ביהכנ"ס וכעת עוסקת בענין הספרים.

דבר ברור איני יודע, כי כל הידיעות הם ע"י כלי שני2, אך נראה שעיקר הדיון הוא באיזה אופן להכין את הניירות להעברה, אם יהיה על שם קהלת ליובאוויטש במוסקבה או על שם הרבי שהוא עדיין אזרח רוסי, שהוכרח לעזוב את המדינה לפני 64 שנים מחמת הגזירות והמאסרים.

ובאמת שני הדרכים אינם רצויים לכאורה, כי הכי טוב שיוחזר לתנועת חב"ד, אגודת חב"ד, בספריה המרכזית שלה בנ.י.; אמנם בזה מפחדים הם מתקדים, וה' יודע איך יגמר לטובה.

גם לא ברור אם החתימה של יעלצין תספיק או שיזדקק עדיין לחתימה של גורבאצ'וב, ואם יזדקק להסכמת הגוס-סאוויעט, שאז יוכל גובינקו להפריע.

בכל אופן המצב אינו ברור כלל אצל העוסקים בדבר, שהם וירוניקה, הר"י [קוגן] ועוד שתי עיתונאיות שעוזרות לו, שהן תניא [פירצובה] (שכתבה על הנושא בסטאליצי) וריטא (שכתבה על הנושא בניעזאוויסמאיא). ומכ"ש שאצלי, שאני שומע הפרטים מכלי שני, לא ברור לי המצב לאשורו.

הרי"י [אהרונוב] מדווח על ידי הרי"ל גרונר, וגם אצלם המצב לא ברור. אולי במשך היום יתברר קצת.

מה שברור הוא, שבינתיים קיבלו העתק ממסיבת העתונאים שערך גובינקו בנושא במשרד הדתות. העתונאיות הנזכרות מכינות מענה חזק לדבריו. גם היה בעתונות ראיון עם ליחאצ'וב, שדיבר טוב מאד בענין החזרת הספרים. זה היה בעתון איזוועסטיא.

סדר הלימודים בישיבה

אתמול בבוקר עברה הישיבה ללמוד בביהכנ"ס אגו"ח. הם למדו שם משעה אחד עשרה (אחרי ארוחת בוקר) עד שבע בערב (כשחזרו למארינא רושצא לארוחת ערב). וכך יהי' אי"ה הסדר בכל יום.

הר"א קאמישוב נוסע אי"ה היום לארה"ק לחגים. אני התחלתי לאמר השיעורים בגפ"ת גם לכתה ג'.

כבר בתחלת שנת הלימודים היה דיון אם ילמדו התלמידים של כתה ג' פרק השותפין - שאותו לומדים כעת בכל ישיבות חב"ד, או פרק המפקיד. הוחלט שקאמישוב יתן שיעורים בהמפקיד, ואחרי נסיעתו יתחילו ללמוד השותפין, ואני אתן להם שיעורים.

אתמול לפני הצהרים הוא נתן השיעור האחרון בהמפקיד, ואחרי הצהרים נתתי להם שיעור בתחלת השותפין. אח"כ נתתי להם עוד שיעור בהלכות ומנהגי ערב יוהכ"פ. בשניהם חושב אני להמשיך היום בעזהי"ת.

התקשורת נרתמת לנושא החזרת הספרים

אתמול ביום ראשון כל המשרדים סגורים, ומטבע הדברים לא היו חדשות.

היום כנראה צריך להיות דיון בנושא הספרים בגוס-סאוויעט, אך לא ידועים לנו עדיין שום פרטים.

מה שכן היה אתמול הוא כיסוי בטלביזיה המקומית:

בתחילה באו לישיבה והסריטו את התלמידים בתפלת המנחה (גם אני והילדים שלי היינו שם). אח"כ נסעו עם הר"י [קוגן] לבית וירוניקה לראיין אותה ואת המדען איוואנוב. איוואנוב הוא אחד מאלו שגובינקו הסתמך עליו בראיון שלו, שלדעתו לא צריך להחזיר את הספרים, ובראיון אתמול אמר שגובינקו רימה אותו ולא הציג נכון את השאלה, ולדעתו בלי כל ספק צריך להחזיר את הספרים, וגובינקו בהנהגתו אינו ראוי כלל להיות שר התרבות. גם דברי הפרשנות של הכתבים היו מאד חיוביים בטלביזיה. את התוכנית הראו אתמול בלילה.

הדיון בגוס-סאוויעט נדחה

ערב יוהכ"פ בוקר, ביהכנ"ס אגו"ח

עתה מחכים לשמוע את החלטת הגוס-סאוויעט בשעה 10:30, אם מקבלים את בקשתינו להעביר את הדיון בנושא לשיפוט הפדרציה הרוסית, היינו ליעלצין.

לדבריה ביקשו אתמול יעלצין וסגנו סטאנקעוויטש במכתב מיוחד אל הגוס-סאוויעט שיעבירו את הנושא אליהם לשיפוט.

אתמול בבוקר כתב הר"י [קוגן] מכתב בשמינו, בבקשה שהגוס-סאוויעט יחליט לחיוב בנושא החזרת הספרים. אמנם הצורה בה העמידו את השאלה לא עשתה רושם טוב על וירוניקה, וכתבה את זה במכתב מיוחד. הם השיבו לה שא"כ לא ידונו בזה. אח"כ כתבה עוד מכתב בו מבקשת שיעבירו את הנושא לפדרציה הרוסית, וע"ז מחכים למענה.

בשעה שהם השיבו מהגוס-סאוויעט שידונו בזה, אמרו שתהיה החלטה עד שעה 5 בערב. מיד באו לכאן וירוניקה ואהרונוב ואמרו שגם הבחורים יהיו מוכנים אם נצטרך לנסוע לקרמלין להביע הזדהות לפני הגוס-סאוויעט. טנק המבצעים חיכה כאן כל היום, שיוכל לקחת אותנו לשם. אך כאמור לעיל נדחה הדיון, והבחורים חזרו בערב עם הטנק למארינא רושצא.

במשך היום למדו כאן. נתתי להם שיעור בגמ' פ"ק דב"ב, ובהלכות יוהכ"פ ועיוהכ"פ. גם באו 4 ילדים מביה"ס ולמדתי אתם. בכל השיעורים ישבו גם הילדים שלי והקשיבו.

הכנת הכפרות של בני: שניאור זלמן, מאיר ומנחם מענדל

גם בבוקר הייתי בביה"ס, ודיברתי לפני הילדים אודות יוהכ"פ, ומשם נסעתי עם הילדים שלי לביהכנ"ס אגו"ח.

זה עתה קיימנו מצוות כפרות ואנחנו נלך לחיים טובים ארוכים ולשלום. הר"י [קוגן] שחט ואנחנו קיימנו מצוות כיסוי הדם בעפר.

המצב הפוליטי במדינה מתחלף כל שעה

יום ה', בשם השם, בוקר, טיכווינסקאיא

אתמול בלילה היתה לשלשתינו אספה, שבה דיווח הרי"י [אהרונוב] על הדיווח ששמע מוירוניקה, שכל שעה מתחלף כאן המצב הפוליטי:

ראש ממשלת הפדרציה הרוסית, מר סילאיוב, נהיה כעין ראש ממשלה זמני לברית המועצות.

ראש העירייה מר פאפוב כתב מכתב ליעלצין שיחזירו את הספרים.

יעלצין עומד לחתום על זה היום ולמסור את ההוראה לסילאיוב, שהוא יודע היטב מנושא הספרים.

בינתיים דנים אודות מעורבותו של גורבאצ'וב במהפיכה, ומי יודע אם לא יתפוצץ משהו היום.

מה שיהיה עם גורבאצ'וב איני יודע, אך בודאי נכתבנו ונחתמנו אתמול לשנה טובה ומתוקה, מתחיל מהחזרת הספרים בהקדם.

איומי מנהל מחלקת כתבי-היד

בינתיים נדפס אתמול בעתונות, כי דיראגין, מנהל מחלקת כתבי-היד בספריה, איים שישרוף את עצמו עם כתבי-היד אם יחליטו להחזירם לחב"ד. זה היה בערב יוהכ"פ אחרי הצהרים. באה משטרה לספריה, אך ההמשך לא ידוע לנו.

כיסוי נרחב בתקשורת

בערב יוהכ"פ התקבל גם העתון ניעזאוויסמאיא, שבו עמוד שלם עם כתבות ומאמרים בענין הספרים, שהכינה תניא פירצובה בעזרת ריטה ועוד.

היו עוד מאמרים וידיעות חיוביות בעתונות.

*

במשך יוהכ"פ היינו כולנו בביהכ"ס ושם ישנו בלילה. התפללתי לפני העמוד מוסף מנחה ונעילה וקרה"ת, וזה היה קשה, אך ר' מאטל שוחט הסכים רק לכל נדרי ערבית ושחרית. אך סוף טוב הכל טוב, שבודאי נחתמנו לשנה טובה ומתוקה.

יום ו' עש"ק האזינו בוקר, ביהכנ"ס אגו"ח

אתמול היו כאן שתי חברות טלביזיה גדולות מברית המועצות. הם הקליטו אותנו מסבירים את עמדתינו בענין הספרים. כשעתיים הייתי טרוד אתם.

בשאר שעות היום נתתי שיעורים לישיבה בפ"ק דב"ב ובהלכות סוכה וד' מינים.

בערב נסעתי עם הרי"י [אהרונוב] לפגישה עם מר קמפלמן ועם ג'רי שוסטאק, בלאבי של המלון פענטא, ששם הם מתאכסנים.

הם כבר קיבלו דיווח כללי מהנעשה בענין הספרים ע"י הר"א שמטוב, והתעניינו בזה כאן אצל אנשי הממשל שנפגשו אתם בימים האחרונים. קמפלמן סיפר (כבר שמענו זה קודם ע"י הרב"ש [קונין]) שהשר בייקער ביקש מאת יעלצין שיעסוק בזה.

הם שמעו מאתנו פרטים על ההתפתחות וקבלו מאתנו סדרת המסמכים שלנו. הבטיחו שיעוררו על הנושא בפגישות שיהיו להם עם אנשי הממשל כאן בימים הקרובים. שניהם נמצאים כאן בכנס למען זכויות האדם, כחלק מהמשלחת האמריקאית. מר קמפלמן הוא ראש המשלחת.

משפחתי חוזרת לנ.י.

בעש"ק הגיע הרב"ש [קונין] והגיע לביהכנ"ס לפני השבת.

בעש"ק שלחתי מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א:

במשך שלושת החדשים האחרונים היו אתי כאן במוסקבה זוגתי מרת מיכליא בת לאה תחי' ושלשת ילדי שניאור זלמן, מאיר ומנחם מענדל שיחיו, בהתאם לעצת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

במשך שני חדשי הקייטנה ניהלה זוגתי את כשרות המטבח במחנה הילדים וילדי הסתגלו יפה למחנה ועזרו בלימוד לשאר הילדים.

בימי השבוע הייתי בעיר לעסוק בענין הספרים ולשבתות הייתי בא למחנה, נואם לומד ומתוועד עם הילדים, וב"ה ראיתי תוצאות טובות.

בחודש האחרון (אמצע אלול עד אמצע תשרי) גרנו במוסקבה, מלבד העסק בענין הספרים נתתי בקביעות שיעורים בישיבה, בגפ"ת והלכה. גם ילדי למדו בישיבה. זוגתי היתה מורה ללימודי קודש בביה"ס שלנו.

הוצאות הנסיעה והדירה ניתנו לנו ע"י "עזרת אחים" - המנהל את המוסדות הנ"ל.

בני ביתי שי' מתכוננים לחזור לנ.י. ביום א' דחוהמ"ס3. מבקשים אנו ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לנסיעה טובה, ואשר בהקדם יחזרו הספרים אתנו לבית חיינו.

דברי הרבי לפני נסיעת הרב"ש

ערב חה"ס אחרי הצהרים, טיכווינסקאיא

הרב"ש [קונין] סיפר שכאשר נסע לכאן עמד ליד כ"ק אדמו"ר שליט"א כשנסע לאוהל. כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר:

לכתחילה אריבער.

הרב"ש [קונין] ביקש ברכה שיחזרו לחגים עם הספרים, וע"ז השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

וואס דארף מען דאס מגביל זיין אין פרטים, זיי האבן זיך דאך אליין אנגעשלאגן [מדוע צריך להגביל זאת בפרטים, הרי הם הציעו את עצמם].

*

וירוניקה סיפרה היום שסילאיוב סיפר לה שדיבר עם גובינקו ואמר לו, שהוא מעביר את נושא הספרים לועדה ממלכתית, ושהוא דיבר עם כולם וכולם סבורים שצריך להחזירם, והוא מוכרח לשמוע בקולם כל עוד הוא שר התרבות.

אתמול בלילה הראו בטלביזיה את הראיון עם הר"י [קוגן], כאשר אני ואהרונוב עומדים לידו.

בתחילה הראו את דבריהם של וואליק ודיראגין, שאיים כי הוא הולך לשרוף את עצמו עם הספרים אם יחליטו להחזירם. אומרים שהר"י [קוגן] השיב מאד טוב.

הימים הראשונים של החג

מפני קדושת החג
א' דחומה"ס צהרים, טיכווינסקי

לבדי יושב אני כעת בדירה, זוגתי והילדים שיחיו נסעו היום בוקר בשעטומו"צ חזרה לבית בנ.י.

נסעתי אתם לשדה התעופה. חזרתי. הלכתי לביהכנ"ס לברכת לולב לתפלה ולסעודה, וכעת חזרתי לדירה לסדר את חפצי, להעבירם לדירתינו ביאבלוצ'קובה. היום בלילה באה זוגתו של הר"י [קוגן] תי' ויגורו בעזהי"ת בדירה זו בטיכווינסקאיא.

במשך ימי החג שהינו בדירה הזאת, שהיא סמוכה לביהכנ"ס במארינא רושצא. שם התפללנו וסעדנו בסוכה אשר בחצר ביהכנ"ס. התפללתי חלק מהתפלות לפני העמוד ואף נאמתי כמה פעמים לפני הקהל.

גם היה כאן ר' דוד פישמן מייוו"א, שבא לתת כאן קורסים בהיסטוריה היהודית באוניברסיטה. שוחחנו בכמה נושאים בביבליוגרפיה ותולדות חב"ד ועל הא ועל דא.

ביום א' של החג הלכתי למלון פענטא, לפגוש את ג'רי שוסטאק. הבאתיו לביהכנ"ס ולסוכה. הצגתיו לפני הקהל ונאם בענין הספרים.

כך עבר עלינו החג.


1)) למעשה כתב מכתב מיוחד בנושא הזה ב4- באוקטובר (כו תשרי תשנ"ב), ותוכנו - סקירה על חסידות חב"ד, והמלצת עיריית מוסקבה אל הממשלה, לתמוך בדרישת חב"ד להחזיר את הספריה הדתית שלהם, ולהניחה בביהכ"נ שהוחזר להם ע"י עיריית מוסקבא, רח' באלשאיא בראנאיא 6.

2)) לפעמים היה נראה לנו שכל הסיפורים שמספרים לנו אין להם כל קשר למציאות; אמנם לא היתה לנו ברירה, והוכרחנו להמשיך לעסוק לפי המסרים שמשדרים לנו.

3)) כדי שיוכלו הבנים להמשיך לימודיהם בישיבה, וזוגתי תוכל להמשיך עבודתה בגן, בזמן התחלת הלימודים אחרי חג הסוכות.