פרק שישים ושנים

משפט הספרים

התחלת ההפניה לבית המשפט

במוצאי החג נסענו לפגישה, ארבעתינו, וירוניקה וישראל, בביהכנ"ס שלנו.

היא סיפרה בקשר לספרים:

א) הר"י [קוגן] כתב מכתב למועצה העליונה של הפדרציה הרוסית שיחליטו על החזרת הספרים.

ב) סילאיוב העביר את נושא הספרים למועצה העליונה, שבראשה עומד חיסבולאטוב. חיסבולטוב העביר את הנושא לארבע ועדות להחלטה: 1) ועדה משפטית. 2) ועדה לזכויות האדם. 3) ועדה לעניני דת. 4) ועדת התרבות.

ג) וירוניקה ישבה עם הועדה לזכויות האדם, והם הכינו מכתב מאד חזק לטובתינו1. היא הביאה אתה את המכתב (יש בו בעיה אחת, שהיא אמרה והם כתבו שהבעלים מסכימים שיומסר האוסף אל הקהלה החב"דית כאן). המכתב מופנה אל התובע הכללי, והכוונה היא כי הוא יפתור את הבעיה בארביטראז' [בית משפט אזרחי; בוררות].

ד) היא דיברה עם חיסבולטוב, ששלח אותה אל השופט גריבעניקוב. היא קבעה פגישה עם האחרון (בינתיים מצא הר"י [קוגן] מכתב שכתב חיסבולטוב אל גריבעניקוב לפני 7 חדשים, בו דורש שיפתור את נושא החזרת הספרים באופן חיובי2).

בסוף האסיפה היא ביקשה עוד כמה מסמכים שזקוקה להם עבור הפגישה עם גריבעניקוב.

עיקול בית המשפט על האוסף

עש"ק חוהמ"ס, צהרים, ביהכנ"ס שלנו

יושבים אנו כעת ומחכים לוירוניקה, שנמצאת במשרדי מ.וו.ד. [מיליציה] ומשתדלת להשיג אישור להעברת הספרים מהספריה.

מכתב פולוסין, יו"ר הועדה לזכויות האדם שבמועצה העליונה - נגד דיעות גובינקו בענין הספרים

אתמול התקבלה ההחלטה הרשמית של הארביטראז', לחתום את אוסף הספרים וכתה"י ולהעבירם מהספריה למקום בטוח3. עם הניירות האלו הלכו למיליציה (מ.וו.ד.) כדי שהם יבצעו את הנ"ל. אמנם הם טענו שלא מפורש במסמך שעליהם לבצע את זאת. היום בבוקר ממשיכים להשתדל להביא לידי ביצוע הנ"ל.

השוואת הספרים עם הקטלוג שלנו

מוצש"ק, ליל הושענא רבא, יבלוצ'קובה

אחרי הצהרים אתמול, כשגמרתי לכתוב את האמור לעיל, צלצל ר' רפאל והודיע שהיא קיבלה סוכ"ס את האישור לחתום את הספרים, וזקוקה כעת לקטלוגים, כדי למסור להם.

הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] נסעו לצלם את הקטלוג ולמסור לה. אח"כ הודיעה שאבוא ליד הספריה ואביא גם את הקטלוג של כתבי-היד. חיכיתי שם זמן רב ולא באה וחזרתי לביהכנ"ס.

היא באה מיד אחרי שנסעתי, יחד עם שוטרים, ונכנסה לספריה לחתום את הספרים ואת כתבי-היד.

אח"כ ספרה שחתמה חלק, וחלק נוסף עדיין צריך לחתום, ואשר נוצרה ועדה להעברת האוסף, שבה כלולים היא, אני, יקירסון, צ'לנוב ועוד אחד.

דיברתי אתה כעת. קשה לי לומר שאני מבין דבר ברור. אמנם היא אומרת שהועדה האמורה צריכה לרשום את הספרים ולהשוותם לקטלוג שלנו. נתחיל בזה מיד אחרי החג.

היא אומרת שצריך לרשום לא רק את ספרי אוסף ליובאוויטש כי אם גם את שאר הספרים, ויעשו מהם ספריה יהודית במוסקבה4.

אמנם כל זאת יקח זמן אין סוף. שאלתי אם אפשר לצרף לעבודה את תלמידי הישיבה והשיבה: רק המומחים שנבחרו.

מכל הדברים האלו עדיין לא מובן לי ברור, אם כבר הוחלט להחזיר את הספרים, או שזהו רק כדי לשמור אותם מאנשי הספריה5. נקוה שזהו כפירוש הראשון, ושזה יהיה בקרוב.

מעילת הספריה בספרי קודש

הושענא רבא ערב, בית הכנסת

זה עתה חזרנו מהספריה, לשם באנו כחמשים איש לריקודים ושירה. היתה שם טלביזיה לקחת ראיון עם הר"י [קוגן] ולהבדיל עם וואליק.

ר"י הראה ספר שו"ת מהרי"ק שנמצא זרוק. וואליק התרעם מאד ושאל ממי קיבלו זאת. ר"י לא השיב. כעת הם נותנים ראיון לספרן שמצא את הספר זרוק לפני 3 שנים במחסני חימקי. הם באו לביהכנ"ס לקחת את עדותו בצורה לא מזהה.

מסיבת סוכות לילדים

היום היתה פה בביהכנ"ס חגיגת סוכות לילדים. באו המון ילדים, אולי אלף, עם הוריהם. ברכנו אתם על האתרוג. קורבסקי סיפר להם על החג, הרב"ש [קונין] - דברי ברכה, אני סיפרתי שאתמול בשיחה הורה הרבי לפתוח עוד ישיבות תו"ת וכו' בכל העולם ובפרט ברוסיה, ולאור זאת מכריזים עתה על פתיחת ביה"ס ליום ראשון, כאן בביהכנ"ס הזה. הר"י [קוגן] סיפר על שמח"ת.

נואם לפני הילדים במסיבת סוכות. זאב קורבסקי מתרגם. לצידנו עומד הרב"ש קונין

שרנו אתם. היתה הגרלה וחלוקת פרסים ומזונות בסוכה. הילדים והוריהם נראו מאושרים. נראה שרבים מהם יירשמו לביה"ס הנ"ל.

נושא הספרים נמסר לבית המשפט

מוצאי שמח"ת, יבלוצ'קובה

במשך החג היו כמה התפתחויות, ואסכם בקצרה את מאורעות הימים האחרונים בענין הספרים:

כבר לפני החג התקבל המסמך מאת הארביטראז', כי צריך להסגיר את הספרים שחב"ד טוענת עליהם בעלות. וירוניקה היתה עם המסמך אצל המיליציה, אך המסמך היה חסר פקודה מפורטת. אח"כ נוספה למסמך הוספה בכת"י - פקודה מפורטת.

מנשר שהדפיסו אנשי הספריה בשמחת תורה - בו מתריעים נגד אפשרות החזרת הספרים

מיד עם קבלת הפקודה הגישו מהספריה ערעור על הפקודה, והיום התקבל מסמך נוסף שבו הוחלט לשמוע את שני הצדדים בארביטראז' ביום חמישי [כ"ה תשרי]. הוזמנו לשם שני הצדדים עם כל המסמכים.

וירוניקה מסתכלת על כל המשפט הזה בארביטראז' באופן חיובי ביותר, כי כל הנושא הזה הגיע לארביטראז' ע"י חיסבולטוב, בצירוף מכתבי ועדות השרים שממליצים להחזיר לנו את הספרים מיד. גם מלבד זאת נראה ברור מתוך

דברי ראש השופטים בארביטראז', כי הוא חושב להורות להחזיר לנו מיד את הספרים.

*

בערב החג הראו בטלביזיה את הראיון עם אחד מעובדי הספריה (בצורה שלא יוכלו לזהות את העד, לא ע"י מראה הפנים ולא ע"י הקול), שסיפר שמצא לפני שלוש שנים קטע ספרי יהדות עתיקים בפח אשפה של הספריה.

המשפט

יום ה', כה תשרי צהרים, בית המשפט של הארביטראז'

זה עתה הסתיימה הישיבה בהצלחה גדולה. ישבו שלושה שופטים. מצדינו דיברה וירוניקה ומצד הספריה השיב עו"ד יהודי.

את הדיבורים ברוסית לא הבנתי כ"כ, אך היה ברור מעל כל ספק שכל מלה שהיא אומרת מתקבל ומובן. יותר היה נראה שהיא מדברת ללבבות בצורה משכנעת ומכריעה.

התשובות של עו"ד הספריה לא עשו כל רושם. היה נראה שהוא עצמו מתבלבל ומסמיק. השופטים שאלו שאלות אצל שניהם והיה נראה שהתשובות שלה, ורק שלה, מתקבלים אצלם.

בסוף ביקשה רשות להוסיף עוד כמה דברים. היא סיפרה על המאסר וההאשמות נגד הרלוי"צ אבי כ"ק אדמו"ר שליט"א, ועל טיהור שמו, כי המשפט היה מעוות, וביקשה מכולם לקום לזכרו.

אח"כ הבהירה שאחרי נסיעת הרבי הקודם מרוסיה היה הוא ראש החסידים ברוסיה, ואחרי שאסרוהו ושלחוהו לגלות ונפטר, החובה המוסרית להחזיר סוכ"ס את הספרים לבנו כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מצפים לפסק הדין

מוצש"ק בראשית, יבלוצ'קובה

את פסק הדין של בית המשפט עדיין לא קיבלנו, אך השופטים הודיעו שביום שלישי (ביום שני יש להם חג) יתנו את פסק הדין להחזיר את הספרים לקהלת חב"ד במוסקבה.

ביום שישי הביאו לבית המשפט עוד שני מסמכים:

א) מכתב מהעירייה, בחתימת סבסטיאנוב, המספר על פעולותיה של חב"ד, על החזרת ביהכנ"ס לחב"ד, והמלצה להחזיר הספרים לחב"ד - לבית הכנסת הנ"ל.

ב) חו"ד חוקית של העו"ד קבלקין להחזרת הספרים. את החו"ד כתב ע"פ בקשת ביהמש"פ של הארביטראז'.

השבת נכנסה ובביהמ"ש נשארה תניא [פירצובה] (העתונאית שכתבה מאמרים חזקים להחזרת הספרים, ולאחרונה עובדת אתנו בכל יום. אינה יהודיה). בלילה באה והודיעה בשם השופט שפסק הדין כבר מוכן. הפס"'ד יותן לנו ביום שלישי בצהרים, וביום רביעי נוכל להתחיל לקחת את הספרים.

בשעה שחזרה תניא מבית המשפט הביאה אתה שני מסמכים שהספריה מסרה לבית המשפט:

א) מסמך נוסף מתוך הארכיון, והוא סקירה שכתבה הספריה בשנת 1925 מדוע לא צריך להחזיר את הספרים לרבי.

ב) סקירה שכתבה הספריה לפני זמן קצר, בו מספרים שלפי הסימנים שקיבלו ממני הם הצליחו לזהות כ3000- ספרים באוסף הזה עם סימני אוסף שניאורסאהן, ובהמשכו מבארים מדוע לדעתם לא כדאי להחזיר את האוסף6.

יום ג', אדר"ח מ"ח בוקר, יבלוצ'קובה

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] דיברו עם הרי"ל גרונר וסיפר שביום א' בדולרים עבר מר זלמן שובל, כעת - שגריר בוואשינגטון, הוא איחל לרבי מז"ט על פסק הדין להחזרת הספרים, והרבי ענה: כשאראה במזומן אאמין.

אתמול בצהרים צלצלו אלי מערוץ 2 (טלביזיה ישראלית) לשאול אודות החלטת החזרת הספרים. השבתי בעברית. אח"כ ביקשו מישהו שישיב ברוסית (עבור התוכנית הרוסית שלהם). קראתי לזאב קורבסקי והוא השיב ברוסית.

התחלת וסיום סקירת הנהלת ועובדי הספריה

אתמול בערב הגיע הרי"י [אהרונוב] חזרה מנ.י.7

פסק הדין

בדר"ח מ"ח בוקר, ביהכנ"ס אגו"ח

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שנתקבל בשעטומו"צ פסק הדין של בית המשפט להחזיר את הספרי לחב"ד.

הפס"ד משתרע ע"פ שני עמודים, ויש בו קטעים מאד לא ברורים, אך תוכנו הכללי הוא, שטענתם של אנשי הספריה כי היתה כאן הלאמה או רכוש בלי בעלים מופרכת. האוסף נשאר בידי הרבי, ולא בתור רכוש פרטי אלא כרכוש כללי של תנועת חב"ד, ולכן זכותה של קהלת חב"ד ברוסיה לדרוש את האוסף. בהם תלויה נתינת הרשות לעשות תצלומים. במשך חודש אחד צריכים להחזיר את כל האוסף הזה של הספרים וכתבי היד לידי חב"ד.

אעבור עתה למאורעות יום האתמול, שהתחילו בשעה 4 אחה"צ; לפני הצהרים היה סדר רגיל, שלמדתי עם התלמידים בישיבה.

בשעה 4 היתה לנו פגישה עם השופטים לקבל את פסק הדין. הרב"ש [קונין] הזמין לשם גם את אוברי קרלסון מהשגרירות האמריקאית ואת הטלביזיה CNN והם באו בזמן. השופט התנצל שפסה"ד עדיין לא מוכן ונצטרך לחכות עד שעה 5.

הקראת פסק הדין ע"י השופטים

בינתיים בא העו"ד מטעם הספריה והביא אתו ערעור על הפרוצדורה של המשפט. השופטים השיבו לו שאת זה יוכלו לקבל מחר, ובינתיים יוכל לחכות קצת ולקבל את פסה"ד. הוא לא רצה לחכות והלך לו.

ב5:30- יצאו השופטים לאולם והודיעו את פסה"ד. הם קראו אותנו למשרדם ונתנו לנו העתק חתום של פסה"ד.

כתבי CNN הסריטו (במסרטה שלהם ובמסרטה שלנו) איך שאנו עומדים יחד עם שלשת השופטים ומקבלים את פסה"ד.

חברי המשלחת מקבלים את פסק הדין. במרכז - רפאל קוגן

הרי"י [אהרונוב] קיבל בשבת בקבוק משקה קטן מהרבי. אמרנו כולנו לחיים על המשקה הזה.

לקחנו את פסה"ד ונסענו מיד לשלוח פאקס לרבי ע"י הרי"ל גרונר, לוירוניקה בלנינגרד, לעתון כפר חב"ד, לאלגעמיינער זשורנאל, לר"י קרינסקי כדי למסור לעתונות, לר"י פרוס לתרגם לאנגלית ולמסור לראשי הממשל באנגליה איטליה וגרמניה. הרב"ש [קונין] נסע לצלצל לעתונות ועוד, והר"י [קוגן] חזר לביהכנ"ס לפרסם בברית המועצות.

ועש"ק נח בוקר, יבלוצ'קובה

בשני הימים האחרונים לא נעשו פעולות מיוחדות בענין החזרת הספרים, מלבד פרסום פסה"ד בעתונות וטלביזיה, בברית המועצות וברחבי תבל, שזה נעשה במרץ רב ובהצלחה גדולה. סיפרו על כך והראו בטלביזיה כאן שלשום בלילה בשני תחנות. ראיינו אותי גם מהטלביזיה בארה"ק. ובכל העולם מודיעים על כך פעם אחר פעם.

אמירת לחיים - עם קבלת פסק הדין

בערב באה הטלויזיה המקומית (וועסטי) ונתנה לר"י ראיון בענין הספרים. גם הרי"י [אהרונוב] ואני עמדנו אתו בעת הראיון. בשעה 11 בערב הראו את הראיון בטלביזיה וגם את הישיבה וביהכנ"ס.

בשעה 12 בלילה הראו בתחנה נוספת (TSN) את הקראת פסה"ד ע"י השופטים, וסיפרה על כך תניא פירצובה (כלומר שמעו את הקול שלה והראו את הקראת פסה"ד ע"י השופטים).

הערעור של גובינקו

א', ה' מ"ח בוקר, יבלוצ'קובה

כרגיל הלכתי ביום ו' בבוקר לביהכנ"ס, התפללתי ומסרתי שיעור בגמ'.

בשעה 12 בצהרים באו לקחת תמונות מהמשלחת עבור כתבה בעתון.

אח"כ חיכינו לתניא ולוירוניקה שיחזרו מביהמ"ש, שם נפגשו עם השופט הראשי גריבעניקוב.

תניא הלכה לפגישה בשעה 11. היא ראיינה אותו בקשר לסדר בית המשפט ארביטראז', שעד עתה היתה להם רק סמכות של בוררות וכעת קיבלו סמכות של בית משפט עליון. חלק מהראיון שלה הראו בטלביזיה TSN בשעה 11 בלילה.

לא דובר כלל על הספרים, והקשר לספרים הוא רק בזה, כי גובינקו מנסה עתה לערער את סמכות ביהמש"פ הזה, והיא השתדלה לתת לו תדמית טובה בטלביזיה.

בשעה 12 נפגשה וירוניקה עם השופט הראשי, שמסר לה העתק מכתב ערעור שכתב גובינקו, מכתב בן 7 עמודים עם טענות משפטיות נגד פסה"ד בענין הספרים. המכתב לא נכתב כמכתב חוקי כי אם בצורת מכתב, והוא נכתב לשלושה נמענים: ראש המועצה העליונה, התובע הראשי והשופט הראשי.

גריבעניקוב אמר לה שהוא איננו מתכונן להשיב על מכתבו, כי הוא לא נכתב בצורת מסמך חוקי ולא נכתב בצורה מכובדת, כי אם בצורה תעמולתית נגד פסה"ד בענין הספרים.

זה מכריח אותו להתגונן, ולכן מסכים הוא שהיא תארגן מסיבת עתונאים במשרדו ביום ד' בבוקר בשעה 11, שאז יוכיח את צדקת פסה"ד ואת כוונותיו הלא טהורות של גובינקו.

יחד עם זאת הוא הכין עצמו למענה על טענות גובינקו במכתב, שאותו ישיב לגובינקו כאשר יתקבל מאתו מסמך חוקי.

הוא גם סיפר שגובינקו שלח אליו עו"ד; אלא שזה לא היה לפי התקנון, ולכן החזירו כלעומת שבא.

הוא הוסיף ואמר, שכל הסיפור הזה של מכתב גובינקו אינו צריך להפריע בעד החזרת הספרים, וביום ב', אחרי מסיבת העתונאים, בדעתו לשלוח אותה עם הוראה לארגן את החזרת הספרים, ואם לא יסכימו להחזיר מרצון אזי יכתוב צו הוצאה לפועל.

ביום השישי דיברנו עם אוברי קרלסון, והוא סיפר כי מהשגרירות שואלים כעת אודות הספרים בכל הזדמנות.

וירוניקה סיפרה שהודיעו לה מביהמש"פ, שטלפנו להם ממשרד החוץ של ברית המועצות8 להתעניין בהתקדמות החזרת הספרים, כי בפגישות עם האמריקאים, כשדנים אודות תמיכה במזון וכו' דורשים את החזרת הספרים.

*

אחרי הפגישה אתה בערב ש"ק אחרי הצהרים, נסענו עם הנהג שלה לביהמש"פ, לקבל העתק ממכתבו של גובינקו. חזרנו לביהכנ"ס וצילמנו העתק נוסף וחזרנו (אני והרי"י [אהרונוב]) לדירתינו.

הרב"ש [קונין] סידר שיתרגמו את המכתב לאנגלית. תניא פירצובה הביאה לנו את התרגום ואף שלחה העתק למזכירות ע"י פאקס.

בבוקר הלכנו לביהכנ"ס. מלבד שיעור שנתתי אחרי הצהרים לילדים, היתה לנו ישיבה לדון בדבר המכתב. הוחלט בינינו שלא כדאי שאנחנו נפרסם אותו, אין אנו צריכים להיות השופר של גובינקו במלחמתו נגד החזרת הספרים.

פתיחת ביה"ס של יום ראשון

ב', ו' מ"ח בוקר, ביהכנ"ס אגו"ח

אתמול ביום א' המשרדים סגורים, וא"כ לא היתה לנו פעילות מיוחדת בענין הספרים. כמעט כל היום הייתי טרוד בנתינת שיעורים:

אתמול נפתח ביה"ס של יום ראשון בביהכנ"ס שלנו. באו כ40- ילדים. הרד"ב לאזאר אמר בתחילה נאום קצר. אח"כ התפללתי אתם קצת, והסברתי ברוסית. אח"כ הזמנתי את הר"י [קוגן] שינאם בפניהם ואח"כ חילקו אותם לכיתות ולמדו אתם כמה שעות. הלימודים היו באולם ביהכנ"ס והישיבה למדה בינתיים בחדר האוכל. חלק מהם השתתף בנתינת השיעורים.

בתום הלימודים בביה"ס נתתי שיעור בגמ'. אח"כ נסעתי למארינא רושצא ונתתי שיעור לבנות בהל' שבת, וחזרתי לביהכנ"ס שלנו.

היו שם כל חברי המשלחת לדון בכמה דברים, ואח"כ נתתי השיעור בהלכה (הלכות מקוואות).

מסיבת חנוכה ליהודי מוסקבה. משמאל לימין:
קונין, זלצמן, אנאסטאס מיקויאן, פרידמן (פריד), אהרונוב, לאזאר, קוגן ואני


1)) תוכנו: הנני תומך בבקשת קהלה חסידית החזרת הספרים הקדושים שלהם. ומה שאמר גובינקו נגדם לא כדאי להתייחס לזה ברצינות, כי הוא בעל פניות חד סטרי, אפיקורוס, ותמיד הוא נגד הדת. בזמנו התנגד להחזרת מנזר לרוסים, אבל דבריו לא התקבלו.

בעזרת המשרד של גובינקו מוציאים ציורים עתיקים מרוסיה לחוץ למדינה, וכשמדבר על התרבות הלאומית אינו דובר אמת, לדעתינו אין לו קשר לתרבות הלאומית שהוא מדבר אודותה.

2)) המכתב נזכר גם להלן במסיבת העתונאים של ו' מ"ח, שקיבל אותו בשישי בפברואר [כ"ב שבט תנש"א]. אמנם נראה שאז לא הגיע הדבר לידיעתי (ולכן לא נזכר ביומן).

באותו מכתב הוא כותב לו גם, שאם יוחזרו הספרים לבעה"ב האמיתי, ויסתיים המצב הלא צודק, זה יעזור גם לתמיכת היהודים ברוסיה.

3)) את העיקול כתב השופט וו. טערנו, ותוכנו: כיון שנפתח התיק נגד הספריה הוחלט לעקל את 381 כתבי היד הנמצאים במחלקת כתה"י של הספריה, 2.000 ספרים שבמחסן המרכזי, 87 ספרים שבמוזיאון רומיאנצוב, 10.000 ספרים במחסן בחימקי.

4)) למעשה התחיל בזה תהליך חדש, שנמשך עוד שנים.

לא מדובר כאן בהחזרת האוסף לידי הרבי. לא מדובר בהחזרת האוסף לידי קהלת חב"ד במוסקבה, כי אם מדובר במחלקה יהודית של הספריה הצבורית במוסקה, ששם יהיה מונח האוסף הזה.

הקציבו לזה ביתן מיוחד מעבר לרחוב, ושייך לספריה. במשך השנים אפילו השיגו אדריכל בארה"ק שיכין תוכנית שיפוץ הביתן הזה.

לביתן הזה הביאו כמה ספרים, וכשבאו אנשי חב"ד וביקשו להראות להם את האוסף, העבירו ספרים אחדים לביתן הזה, ושם יכלו לראותם.

פעם אחת ראיתי הצגה זאת ביו"ד שבט תשנ"ז. בפעם השניה, כשהתקיים "מסע התמימים" בשלהי מנ"א תשנ"ז, רצו לעשות הצגה זו פעם נוספת ולא הסכמנו. אזי הרשו לכמה נבחרים להכנס למחסני הספריה ולראות את אלפיים הספרים של האוסף בארונות, ולשאר הקהל הראו כמה ספרים נבחרים באחת האולמות שבתוך הספריה - כדלהלן פרק עט.

5)) כמה רחוקה תוכנית זאת מתוכנית העיקול שהטיל בית המשפט על הספרים, שדובר אודותה שעות אחדות קודם. אלא שכרגיל, מרגע לרגע התהפכו התוכניות, מבלי להבין מה באמת קורה מאחורי הקלעים.

6)) את הבדיקות התחילו בתחלת קיץ תנש"א, כמסופר לעיל ביומן ג' אייר.

הסקירה היא בחתימת: יו"ר הועדה א. פ. וואליק; נ. פ. איגומנובה; וו. י. דירייגין; ש. א. גולדנברג; ט. י. קונדקובה; ט. י. לאפטיבה; ל. מ. דגוביץ; י. וו. מעדוועדיוב.

ותוכנה: אוסף פוליאקוב, הכולל גם את אוסף שניאורסאהן, נבדק על פי הסימנים שנתן לוינסון.

באוסף נמצאים 10750 ספרים. מתוכם נמצאים 2300 ספרים בבנין המרכזי, והם הספרים שנדפסו במאות 1600-1700, ושאר הספרים, שנדפסו מ1700- ואילך, נמצאים בחימקי.

לפי ההוראה להבדיל מתוכם את ספרי שניאורסאהן, ראינו שאוסף פוליאקוב נבנה מ9- ספריות, שרק אחת מהן היא ספריית שניאורסאהן.

בדקנו את ספרי שניאורסאהן על פי 6 הסימנים: 1) אקסליבריס. 2) חתימת הבעלים. 3) כריכה ירוקה חרוטה. 4) גב הכריכה עשוי עור חום-כהה, מחולק ל5- חלקים, למעלה טבעת, ולמטה אותיות י"ש. 5) שלוש סוגי מדבקות, ומספרים בתוך המדבקות. 6) כיתובים על השער בכתב מוכר, כנראה של ראש הספריה. לפי הסימנים האלו נבררו לערך 3000 ספרים.

קטלוג ספריית שניאורסאהן לא ניתן לנו ע"י החסידים לספריה [ראה להלן יומן כ' מ"ח], וכשבדקנו ראינו ששייכותם של ספרים רבים ליהדות לא ברורה.

כדאי להדגיש שרוב הספרים שבאוסף הזה אינם אפילו באוסף גינזבורג או באוספים אחרים שבספריה. רק ב5- ספריות בעולם ישנם הספרים האלו. הספריה חושבת שאסור להחזיר הספרים, כי הם רכוש יקר לאומה. וגם כי זה קשור לאוספים אחרים בספריה, שאם יחזירו אותם זה יפגע בחשיבותה של הספריה. גם אותם הספרים שיש לנו בספריה עוד טופס מספר זה אסור להחזיר, כי עי"ז יהרס האוסף הזה.

הועדה חושבת שצריך להכין תערוכה מיוחדת מהאוסף הזה, ולכן צריך להשיג כספים לשמירתם הטובה במיזוג אויר וכיו"ב, צריך לצלם הכל במיקרופילים ותקליטורים. צריך גם שחוקרים יעבדו על האוסף ויכינו ממנו ספרים להדפסה.

- אמנם ראה להלן ביומן כה שבט וביומן ה' אד"ר, שאז התחילו למיין את הספרים מחדש, ואז העבירו את הספרים המזוהים אל מחסן הספריה הראשי.

7)) שנסע לבר-מצוה של בנו שמואל, שהתקיים בחוה"מ סוכות, באישור מיוחד שקיבל על כך מהרבי.

8)) יסופר להלן ביומן ח' מ"ח, כי התעניינות זו באה על פי הצעת השגריר האמריקאי שטראוס, בעת שנפגשו אתו בשבת.