פרק שישים ושלושה

מסיבת עתונאים בבית המשפט

היום בבוקר בשעה 11 עתידה להתקיים מסיבת עתונאים בבית המשפט, וגם אנחנו נהיה שם. קראו לעתונאים וכתבי טלביזיה מברית המועצות ומחו"ל. גריבעניקוב עומד לבאר את צדקת פסה"ד שצריך להחזיר את הספרים ואת אי הצדק שבהתנגדות גובינקו. נקוה שיהיה בהצלחה.

יום ב' אחה"צ, ביהכנ"ס

מסיבת העתונאים התקיימה היום משעה 11:15 עד 12:45, והיא היתה בהצלחה גדולה. באו כתבים רבים מהטלביזיה והעתונות מבריה"מ ומחו"ל.

חצי שעה דיברו השופטים (בתחילה השופט הראשי ואח"כ אחד מהשלושה). אח"כ שעה אחת שאלות ותשובות. ישבה גם מתרגמת רשמית שתרגמה הכל לאנגלית, לפני הקהל שאינו מבין רוסית. בס"ה השתתפו כ30- איש. על רוב השאלות השיב גריבעניקוב בעצמו.

בשעת מסיבת העתונאים רשמתי ראשי פרקים:

גריבעניקוב: ברצוני להקדים כמה נקודות:

1) גובינקו שלח ערעור לבית המשפט, אך לא בצורה המקובלת. הוא שלח מכתב לראש המועצה העליונה, לתובע הראשי ובסוף גם לנו. לא קיבלתי את הערעור שלו, כיון שהוא לא נכתב לפי התקנון. הוא דיבר אתי כמה פעמים בטלפון ואמרתי לו היום בבוקר, שאם הוא יכתוב את הערעור לפי התקנון נוכל לקבלו.

2) הנושא לפני ביהמש"פ הוא החזרת הספריה לחב"ד. השופטים הוכרחו לדון בזהות הבעלים של האוסף, והחליטו אחרי העיון במסמכים, כי הוא שייך לחב"ד.

3) בפרט הזה האחרון אין דעתי האישית מסכימה לדעת שלשת השופטים: כאשר נשאל נציג הספריה לבאר היכן הם המסמכים שהאוסף מועבר לרשות הספריה1, לא הציגו שום מסמך. מכך ניתן להסיק שהאוסף נשאר תמיד ברשות חב"ד, ולא היה צורך לדון בהוכחות לבעלות חב"ד על האוסף. אמנם מובן שאני מסכים להחלטת השופטים כי האוסף הוא בבעלות חב"ד.

4) יש המאשימים, שע"י מתן פסה"ד שהאוסף יוחזר לחב"ד, מביאים אנו לידי כך שהאוסף יועבר למדינה זרה. אמנם לדעתינו מסירת האוסף לחב"ד אינו קשור עם העברתו לארה"ב.

השופט טערנו: נושא הדיון שהובא לפני ביהמש"פ היה "החזרת האוסף לחב"ד". התובע הביא מסמכים רבים המוכיחים את בעלותו על האוסף. ראינו גם שהספרים הם בשפה זרה, ומטרתו היא לצרכי דת. נהגנו לפי הפוטוקול והבאנו לכאן את התובע של בריה"מ. מטעם הספריה לא הובאו שום מסמכים שהיתה כאן הלאמה. החלטנו אם כן שהאוסף שייך לחב"ד. חקרנו את תולדות חב"ד וראינו שאין אצלם בעלות פרטית על האוסף, כי אם ברור שאוסף שניאורסאהן שייך לתנועת חב"ד. גם המסמכים שהביאו לנו מראים דעת הרבי עצמו שהספריה שייכת לתנועת חב"ד2. לא היה לנו שום לחץ ובאנו להחלטה פה אחד שהספריה חייבת לחזור לחב"ד.

שאלה: הרי יש טענה שמכתב חיסבולטוב אליכם הוא כמו הפעלת לחץ.

מענה: את דרישת חב"ד על הספריה הזאת קיבלנו על ידי ראש מועצת השרים ברוסיה מר חיסבולטוב. הוא כותב במכתבו אלינו מפברואר 6, שהוא מבקש לדון בנושא החזרת הספרי לחב"ד כי זה נחוץ ליחסי חוץ. הסיבה שהוא העביר את הנושא הזה אלינו מובנת. גם מובן שזכותו להגיע למסקנא אליה הגיע. במשך 7 חדשים לא עסקנו בנושא הזה, עד אשר דנו בזה והגענו למסקנא שהגענו. לא היה לנו שום לחץ ממנו או מאחרים.

שאלת ה-CNN: הספריה הודיעה שהיא לא תחזיר את הספרים. איזה אמצעים תוכלו לקחת שיבא להחזרת הספרים?

מענה: ביהמש"פ החליט שתוך חודש צריכים להחזיר את הספרים. הם יכולים לבקש הארכה לעוד חודש. אם לא ישתפו פעולה אזי ניתן הוראה לקחת את הספרים בלי רצונם.

הוספת גריבעניקוב: אם הם לא יהיו נשמעים לפסה"ד יש דרכים להביא לשיתוף פעולה מצדם.

שאלה: מה שנמצאו ספרים באשפה האם יש לזה השלכה על המשפט?

מענה: מה שנמצאו ספרים באשפה זהו וואנדאליזם, אבל ביהמש"פ לא דן בזה, זה איננו בתחום השיפוט של בית המשפט. כבר לפני המשפט החליט ביהמש"פ שצריך לעקל את הספרים ולהניחם במשמרת. אמנם לדאבונינו לא נשמעו לזה בספריה ואמרו שאינם יכולים לאתר את הספרים.

שאלת טלביזיה וועסטי: לדעתינו אפשר לאתר את הספרים תוך יום יומיים שלוש, והם הודיעו בראיון ל"טאס" שזקוקים לתקופה של 10 שנים.

מענה: לא ראיתי את הספרים בספריה, אמנם חושבים אנו שיכולים לאתר את הספרים. זריקת ספרים לאשפה מראה שהספרים אינו נשמרים טוב. אני לא מסכים עם דבריהם שצריך לזה 10 שנים. נכון שאין להם קטלוג, אבל הרי לכל ספר יש מספר קריאה, וא"כ תוך ימים אחדים או שבועות אפשר לאתרם. בעת המשפט שאלתי אודות מצב הספרים ולא קיבלתי מענה רק האשמות שאינני אובייקטיבי.

שאלה: אמרת שמכתבו של חיסבולטוב הוא מכתב עניני רגיל ואין בו לחץ, מה דעתך על מכתבו של גובינקו - שר התרבות?

מענה: רואה אני בזה נסיון ללחוץ על ביהמש"פ. המכתב נכתב למועצה העליונה, לתובע הראשי ורק אח"כ לביהמש"פ. שר התרבות גם טלפן כמה פעמים וניסה לשכנע שאבוא להחלטה אחרת, או לפחות שלא ארשה את הוצאת האוסף מבריה"מ. שר התרבות גם ביקר אצל כמה חברים מהמועצה העליונה וביקשם שיפעילו לחץ על ביהמש"פ.

שאלה: איזה אמצעים בדיוק יוקחו אם הספריה לא תחזיר את הספרים?

מענה: נתינת צו הוצאה לפועל להחזיר את הספרים, ומסירתו ל"מבַצֵע" שיסדר זאת מרצון הנהלת הספריה או בלעדיה.

שאלה: גם המשטרה תתערב בנושא?

מענה: בדרך כלל, אם מפריעים לביצוע צו הוצאה לפועל אזי המשטרה עוזרת להתגבר על כך.

שאלה: האם יש אפשרות שהענין יועבר לבית משפט פלילי?

מענה: הרי מסרנו את החלטתינו לעכל את הספרים.

שאלה: זמן החזרת הספרים יוכל להתארך בגלל טענות שר התרבות?

מענה: החלטת ביהמש"פ באה לפועל ואינה יכולה להשתנות רק בבית המשפט, כלומר ע"י השופט הראשי של הארביטראז'.

שאלה: מתי תתבצע ההחלטה ומי יבצעה?

מענה: איננו יודעים זאת. אנו דנים עם הנהלת הספריה. המנהל הראשי הוא אחראי למצוא איש שיבצע את ההחזרה.

שאלה: האם מובן הדבר שהספריה תשתדל לערפל עובדות?

מענה: שמענו על כך בתוכנית הטלביזיה3 שלך (וועסטי).

שאלה: אנו עומדים בתקופה חדשה בחוקה של בית המשפט. מה תעשו כדי שהספריה תשתף פעולה?

מענה: מדינתינו עוברת לתקופה שההחלטה בין המדינה לאישים פרטיים היא בצורה שוויונית. אתם מבינים את הקשיים שיש בזה. יש דרכים לבצע את החחלטה.

שאלה: (שאלתי ע"י יקירסון שהשתתף גם הוא) בתחילה נאמר שאם גובינקו ימלא המסמכים כראוי יתקבל הערעור שלו, ואח"כ נאמר שהוא לא שותף במשפט ובקשתו לא תאחר את ביצוע פסה"ד.

מענה: כן, גובינקו לא הציג נכון את המסמכים. מיד כשימלא אותם בצורה החוקית נקבל אותם. אמנם קבלת מכתב הערעור שלו אינו דוחה את ביצוע פסה"ד.

שאלה: נאמר קודם שביהמש"פ לא החליט על הוצאת האוסף מבריה"מ. האם זאת אומרת שלא יהיה להם זכות להוציאו?

מענה: אמרתי שהחלטתינו לא קובעת את ההוצאה. אינני יודע את כוונתם של החסידים אם בדעתם להוציאו מחוץ לרוסיה. אם אמנם יחליטו להוציאו אזי יצטרכו לקבל מסמך מיוחד ממשרד המכס ומסמך ממשרד התרבות, כי אין שם חומר הנחוץ למדינה כאן. בכל אופן אין זה קשור לבית המשפט.


1)) כלומר שבשנת תרפ"ד הועבר האוסף לספריה בלי מסמך רשמי.

2)) ראה לעיל פרק ט - אודות הגשת מסמכי משפט הספרים בנ.י. כי הספריה אינה בעלות פרטית כי אם שייכת לתנועת חב"ד.

3)) הכוונה על איום דירייגן שישרוף את עצמו עם הספרים, כמסופר לעיל ביומן י"א תשרי.