פרק שישים וששה

חששות מתוכן פסק הדין השני

יום ג', ג' טבת בוקר, יבלוצ'קובה

מר פרבר, ממתפללי ביהכנ"ס שלנו יש לו ידיעה בחוק ומשפט, ובחדשיים האחרונים הוא חוקר אתנו את מהלכי משפטי הספרים, הוא מאד מאוכזב מהפסק האחרון - שהספרים יומסרו לספריה היהודית הלאומית במוסקבה שעתידה להתייסד.

ביטול ברית המועצות

יום ג', ג' טבת ערב, יבלוצ'קובה

היום צלצל אלי סגן השגריר האיטלקי מר בענאזו, ואמר שהורו לו מהממשלה ברומה להשיג העתק מפס"ד ביהמש"פ ולברר המצב עתה. צילמתי ושלחתי לו והסברתי לו את המצב. כל זאת כהקדמה לשיחותיו של אנדריוטי עם גורבאצ'וב ויעלצין.

אתמול היתה פגישה היסטורית בין יעלצין ובין מושלי אוקראינה ורוסיה הלבנה, והחליטו ליסד ברית בין המדינות ברוסיה [חבר העמים], וכך התבטלה למעשה ברית המועצות. יש כאן ובעולם חששות ממצב החדש והתוצאות.

הרי"י [אהרונוב] שאל על כך ע"י הרי"ל גרונר, והרבי השיב לו:

מ'דארף קיין זאך נישט משנה זיין, מ'זאל האבן בטחון אין דעם אויבערשטן, מ'זאל מוסיף זיין אין הפצת היהדות [אין צורך לשנות כלום, צריך שיהי' בטחון בהשי"ת, להוסיף בהפצת היהדות].

חגיגת ה' טבת

ועש"ק ויגש בוקר, יבלוצ'קובה

סיימנו אתמול בלילה לחגוג את ה' טבת מתוך תקוה ובטחון שבקרוב יהיה דידן נצח בהחזרת הספרים.

החג התחיל בשיחה מיוחדת של הרבי באור לה' טבת בו דיבר על גאולת הספרים ואמר שעדיין יש קבוצת ספרים וכת"י שמחכים בקרוב לגאולה.

הרבי חילק צדקה שמקרבת את הגאולה. אתמול בצהרים בין השעות 1-2 ישבתי עם אורי עם כל תלמידי הישיבה וסיפרתי להם את סיפור הספריה ונצחון ה' טבת.

הרב"ש [קונין] הגיע לישיבה אחרי שעה 3 ודיבר עוד קצת לפני התלמידים בענין ה' טבת.

בלילה נסעתי עם הרד"ב לאזאר ואשתו למכון חי' מושקא להתוועדות מיוחדת. בתחילה ישבה אתן מרת לאזאר, ואח"כ סיפרתי להן על הספריה ועל נצחון ה' טבת.

יש שם שתי קבוצות: א) הבנות המקומיות שלומדות במכון. ב) הבנות שבאו מארה"ק ללמד בביה"ס ובמכון. בתחילה דיברתי כחצי שעה ברוסית שבה מבינות המקומיות, ואח"כ כחצי שעה בעברית עבור הבנות מארה"ק.

יום א', ח' טבת בוקר, יבלוצ'קובה

אתמול בהתוועדות ש"ק דיבר הרבי שוב על החזרת הספרים:

ואפי' לאחר שפסקו אוה"ע שצריכים להחזיר את הספרים, ועד שהבטיחו שיעשו כן בפועל, מ"מ לע"ע עדיין לא הוחזרו למקומם.

הרבי קישר זאת עם מה שקורה בימים האחרונים כאן במדינה ועם העברת עיר הבירה לעיר אחרת, ואמר גם שיש גוי וכמה יהודים שמונעים את החזרת הספרים, ואוי להם ואבוי להם.

וסיים ביה"ר שיחזרו ל"בית רבינו שבבבל" - "פרצת" גימטרי' 770.

מענה הרבי לחששות

יום ד', י"א טבת בוקר, יבלוצקובה

הרי"ל גרונר הודיע לרבי את חששותינו שהממשלה כאן חזרה בה מההחלטה להחזיר לנו את הספרים. הרבי צחק מאד ואמר:

זהו חידוש שאצלם זה כך? שיתהפכו מהיפך להיפך!?

הרי"ל גרונר שאל: זאת אומרת שיהפכו שוב לטוב? והרבי השיב:

כן, זוהי כוונתי!

אתמול היתה שיחה (דברי כבושים - עשרה בטבת) ובסוף השיחה הזכיר הרבי את הספרים וקישר את י' טבת עם ה' טבת שקשור להחזרת הספרים.

הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] נסעו אתמול אליה והיא עומדת על שלה, שעומדים להחזיר את הספרים, וכי הספריה היהודית לאומית מאושרת במדה מסויימת וזה מספיק.

הספקות והחששות עדיין מנקרות ועדיין לא ברור מה עוד עלינו לעשות. הרי"י [אהרונוב] עדיין לא החליט מתי יחזור (מארה"ק). הוא יכול לחזור היום או מחר, אך עדיין לא ידוע מה עלינו לעשות עוד כאן.

כנס השלוחים והרבנים

יום ה', י"ב טבת בוקר, יבלוצ'קובה

דיברתי אתמול בארוכה עם הרד"ב והרי"י [אהרונוב] בקשר לכנס השלוחים והרבנים, והחלטנו סופית לארגן אותו בשבוע של כ"ב שבט, היינו שביום א' אור לכ"ב שבט יהיה כנס נשים כללי, ביום ב' יתחיל כנס השלוחים, ובנפרד גם כנס השלוחות, וביום ג' כנס הרבנים, שיבואו כמה רבני חב"ד מחו"ל.

תשובות בלתי משביעות רצון

יום ועש"ק, י"ג טבת, בוקר

באמצע הלילה הודיע לי הרי"י [אהרונוב] בטלפון, שאנדריוטי דיבר עם יעלצין, ותשובתו לא השביע רצון. הרי"י [אהרונוב] והרג"מ גרליק אינם יודעים מה בדיוק השיב, אך מה שברור היא שהתשובה אינה משביעה רצון.

אחרי הידיעה הזאת, הודיע לי הרי"י [אהרונוב], אורגנה פגישה בין יעלצין ובין הרי"י [אהרונוב] הרג"מ [גרליק] וכמה אנשי עסקים שיעלצין רוצה להפגש אתם ולדבר אודות "השקעה" ברוסיה. הפגישה סודרה לשעה 1 אחה"צ ובה יוגש מסמך ליעלצין שיחתום על החזרת הספרים לחב"ד, ורק אז ידונו על ההשקעה.

יום א', ט"ו טבת בוקר

בלילה צלצל הרי"י [אהרונוב] מרומא והודיע, שכאשר אנדריוטי תבע מיעלצין בענין הספרים השיב יעלצין, שכאשר יחזור למוסקבה ישתדל ללמוד את הנושא.

אח"כ סיפר על פגישת אנשי העסקים עם יעלצין ביום ו', שגם הוא והרג"מ והר"י חזן נכנסו לפגישה. הם הגישו ליעלצין מכתב שמבקשים שיחזיר את הספרים לרבי כהחלטת בית המשפט. אך הוא לא השיב על כך.

אח"כ היתה שם לרי"י [אהרונוב] שיחה עם שר החוץ קוזרוב, כשיצא מהאולם לטלפון. השיחה מוקלטת:

הרי"י אהרונוב בשיחה עם שר החוץ קוזרוב

רי"י: מה עם הספרים?

קוזרוב: כעת אנחנו מאד טרודים, כשיושקט המצב נעסוק בזה.

רי"י: כל הזמן טרודים, והולך נושא הספרים ונדחה בלי סוף.

קוזרוב: אתה יודע את העמדה שלי שצריך להחזיר את הספרים, ומדוע אתה לוחץ עלי?

רי"י: האם אפשר לומר לרבי בשמך הבטחה שהספרים יוחזרו?

קוזרוב: למה אתה דוחק עלי. את עמדתי אתה יודע וכעת הוא לא הזמן לכך.

אח"כ הלכו לרעסעפשן, וניגש אליו יועצו של יעלצין מר פטרוב ושאל, מהי הבעיה (הוא ויעלצין ראו את השיחה הנ"ל עם קוזרוב), והשיב הרי"י [אהרונוב]: החזרת הספרים.

פטרוב: כן שמעתי על הנושא הזה, אך אתם מבינים שא"א לסיים נושא כזה בפעם אחת. סוכ"ס הספריה שמרה את האוסף שנים רבות, וצריך לשלם להם על כך. זהו אוסף שכולם מעוניינים בו.

הרג"מ: האם אפשר לסיים את הנושא תוך חודש.

פטרוב: אצלנו לוקח נושא כזה זמן רב יותר.

הרי"י [אהרונוב]: הרי יש פס"ד ביהמש"פ!?

פטרוב: כמדומני כתוב בפסק שהאוסף צריך להשאר ברוסיה.

הרי"י [אהרונוב] דיווח על כל הנ"ל לרי"ל גרונר, בלי פירושים, והרי"ל גרונר השיב: מכך נראה כי הרשד"ב לוין צודק בהערכת המצב. אח"כ הודיע על כך לכ"ק אדמו"ר שליט"א, וגם סיפר בשמה שמחר נוכל להתחיל לקבל את הספרים, והרבי שאל:

ווי שטימט דאס?

ברכת הרבי לכנס השלוחים והרבנים

יום א', כ"ב טבת בוקר

שלחתי שאלה בקשר לאירגון כנס השלוחים במדינות רוסיה. כבר דנו בזה כמה פעמים עם הרי"י [אהרונוב] והרד"ב. לאחר שהרד"ב חתם שלחתי פאקס ע"י הרי"י [אהרונוב] בארה"ק.

יום ה', כ"ו טבת בוקר

דברתי כעת עם הרי"י [אהרונוב] שסיפר לי שהרד"ב [לאזאר] קיבל מענה בקשר לכנס השלוחים:

והזמן גרמא להצלחה רבה.

שבת של משיח

יום א', ער"ח שבט בוקר

מה אומר ומה אדבר, כל נושא הספרים אינו מוסיף לי נחת. מה שנותן לי את הכח לעמוד בנסיונות הקשים זוהי רק ההצלחה הגדולה שיש לי בעבודתי כאן בישיבה ובמכון ובארגון כנס השלוחים וכו'.

בישיבה לא מניחים אותי פנוי לרגע מאמירת שיעורים, גם ביום שישי ושבת ומוצש"ק.

בליל שבת נאמתי בביהכ"נ אודות משיח. ובסעודה הלכתי לאכול עם הבנות, וגם שם נאמתי בענין משיח, שהרי השבת הזאת הוקצבה ברחבי תבל לדבר אודות המשיח.

גם פה ארגנו הנשים את מוצש"ק להתוועדות בענין משיח. הם ביקשו שאבוא לדבר לפניהם בדירה, אך אני אמרתי שיותר טוב שיהיה בביהכנ"ס שלנו ברוב עם. דברתי עם הרב"ש [קונין] ועם הר"מ אשכנזי (הוא בא לכ"ד טבת להאדיטש, ומחר חוזר לארה"ק) שינאמו לפניהם והר"י [קוגן] יתרגם. כולם הסכימו בשמחה ומיד הכינו מודעות ובאו כ80- נשים ובנות והיה בהצלחה.

אני עצמי טרוד במוצש"ק עם הבחורים בישיבה, ולכן הסתפקתי בסידור כל הנ"ל, ובעצמי התוועדתי אתם בדירתם בליל ש"ק כנ"ל, ובמוצש"ק נתתי שיעורים בישיבה לכתה ב' ולכתה ד'.

פגישה עם המנהל החדש

יום ה' [ד' שבט] ערב

זה עתה חזרתי מפגישה עם המיועד להיות מנהל חדש לספריה מר פיליפוב1.

נפגשנו במשרדו של מר ז'יטינוב (סגנו של בורבוליס), וירוניקה, ישראל, הר"י [קוגן], אני ופילפוב. ישבנו כארבע וחצי שעות, בתחילה יחד עם ז'יטינוב ואח"כ בלעדו. ארשום בקצרה את תוכן הדיבורים (פיליפוב מדבר אנגלית רהוטה):

ז'יטינוב: אני שמח לקבל את פניכם, וכעת יוכלו להתדבר ביניהם על מסירת האוסף.

אני: הדבר הראשון שצריך להעשות לדעתי הוא שאפגש עם הספרנים ונדון בזיהוי האוסף באופן שאוכיח שכל האוסף הרשום ע"ש פוליאקוב הוא אוסף שניאורסאהן.

פילפוב: אתה צודק, אבל אתה מבין שעדיין לא נכנסתי לעבודה וכשאבוא לעבודה יהיו לי הרבה דאגות, רק כעבור חודש אוכל לבקש דיווח מהספרנים היהודים, ואז אוכל לסדר פגישה שכזאת.

אני: אנחנו מאוכזבים כבר מהדחיות במשך 14 חדשים, אפשר לסדר מיד שאפגש עם הספרנים וזה יתן תקוה שלא דוחים אותנו בקש.

פיליפוב: יש עוד נושא שרצוני לדון בו והוא, שלפני שאני יכול למסור את האוסף, צריכים אתם להכין את הספריה והארונות בבנין שלכם, כדי שנוכל להיות בטוחים שאנו מוסרים את הספרים למקום בטוח.

וירוניקה: זוהי בעיה שלנו ולא שלכם.

פיליפוב: אבל אם לא אבטיח זאת, תהיה התנגדות חזקה מבחוץ ולא אוכל למסור לכם את הספרים.

אני: תהיה סמוך ובטוח שאני דואג לטובת שמירת הספרים לא פחות מאתך. תבין שכשאתה מתחיל לתת תנאים לדחות את ההחזרה יש בזה מספיק סיבה שאהיה מזועזע מהמצב שממשיכים לדחות אותנו כמו עד עתה.

פיליפוב: אני מבין אותך. יש לי עוד נושא שרוצה לדבר אודותיו: סוכ"ס הספריה שמרה את האוסף בכל השנים הקשות ומגיע להם תודה. בלעדי שמירת הספרים מי יודע מה היה קורא לאוסף.

אני: אם האוסף היה מוחזר מיד הוא היה נשמר טוב בספריה שלנו.

פיליפוב: בכל אופן מגיע להם תודה! בוא נעשה פשרה, ותעשו לנו על חשבונכם צילומים מהספרים עבורינו.

אני: זהו תנאי?

פיליפוב: למה לקרוא לזה תנאי?

אני: אז מה פירוש פשרה? בית המשפט פסק שהספרים יוחזרו. אינני יכול להסכים לביטוי "פשרה" שאתה מגדיר. זה ברור שאנחנו מצידנו מעונינים בטובת הספרים היהודיים שבספרייתכם, לא פחות מהספרנים שלכם; אמנם כעת איני מוכן לדבר על שום תנאים ופשרות.

פיליפוב: זהו לא בשבילי, אבל יש לי צוות עובדים בספריה, והם לא ירשו לי - אם אומר להם סתם ככה שצריך להחזיר את הספרים כיון שכך פסק בית המשפט.

אני: גם לי יש צוות עובדים, וכשאני רוצה שיתנגדו הם מתנגדים אך כשאני רוצה להחזיר הם לא יתנגדו. כשהיה המשפט באו העובדים של הספריה להפגנה ומחאה - רק כיון שמנהל הספריה רמז להם לעשות כך.

וירוניקה: אתה יודע מה, אני בתור מנהלת הספריה היהודית שאליה נמסרים הספרים אחתום חוזה אתך על עשיית צילומים מהספרים.

פיליפוב: טוב מאד, אך יש עוד בעיה, כי תחילה צריך לבדוק כל ספר לפי הקטלוג והסימנים אם הוא מאוסף שניאורסאהן.

וירוניקה: טוב אז אקח את כל אוסף פוליאקוב ואחתום אתך בחוזה שנבדוק יחד עם הספרנים שלכם, ואח"כ נחזיר לכם כל ספר שאינו מאוסף שניאורסאהן.

פיליפוב: אבל אני רוצה שבחוזה יהיה גם שבמשך כל הזמן הזה לא תעשו שום דבר בקשר להחזרת הספרים.

עוד היו דיבורים רבים שלא ראיתי בהם חשיבות, ובאמצע היא הציעה שב"צו" הממשלה לא יהיה כתוב שהוא בתור מנהל הספריה צריך למסור את הספרים לספריה היהודית, כי אם שמלכתחלה יהיה כתוב שאוסף שניאורסאהן שייך לספריה היהודית.

אח"כ יצאה וחזרה עם זי'טינוב והאחרון שאל אצל פיליפוב אם אין לו התנגדות. הוא חכך מה לענות, אך השיב בהסכמה.

בסוף ניגש אלי פיליפוב להפרד ושאל מדוע אני כל כך לא מאמין לו שהוא רוצה להחזיר את הספרים?

אני: כבר 14 חדשים דוחים אותנו באמתלאות שונות, וגם האמתלאות שאמרת היום הם נראים מאותו סוג, ואיני יודע במה להבדיל ביניהם.

הוא מצדו הבטיח שכוונתו טובה, ובזה נפרדנו.

בכל הזמן הזה התאמצתי בכל כחי לא לרמוז את העובדה, שלפי האמת אין רצונינו שישארו הספרים כאן בספריה היהודית, כי אם שניקח אותם למרכז חב"ד בנ.י. אך לעצמי איני יודע אם דברי לא התפרשו כהסכמה רשמית, בפני מנהל הספריה ובפני ממשלת רוסיה, שאנו מבטיחים להשאיר את הספרים כאן, ובפירוש לא רציתי, שדברי יתפרשו כהסכמה.

באמצע הוא יצא מחוץ למשרד, וירוניקה פנתה אלי ואמרה שכל דבריו אלה הם כיון שהוא רוצה תגמול טוב, אם בכסף או בתיקון הספריה שלהם וכיו"ב.

אני: הוא לא יקבל כלום!

וירוניקה: אתה לא מבין אותי!

אני: אני מבין ואינני מסכים לדבריך.

כשחזרתי לדירה מסרתי דיווח קצר להרי"י [אהרונוב], והוספתי מדילי, שאיני רואה שום תקוה שהספרים יוחזרו אלינו בדרך הזאת. לדעתי צריך לבטל את הכל ולהתחיל מחדש את ההשתדלות שיחזירו את הספרים לספריית חב"ד בנ.י. - אך מי יודע, אולי מחשבה זו היא רק תוצאה מהמרה שחורה שלי, וצריך להמשיך בדרך הזאת וסוכ"ס עלה נעלה וירשנו אותה.

כנס השלוחים ויסוד אגודת הרבנים. מימין לשמאל הרבנים:
גורביץ, מושקוביץ, קמינצקי, גיסר, ליווי, לוין, חייקין, אבלסקי, ברכהן, קרסיק


1)) כפי שאפשר לראות מפגישה הזאת ומפגישות הבאות, היה פיליפוב הרבה יותר ממולח וערמומי ממנהל הקודם מר וואליק. המשימה הראשונה שהטילו עליו היתה כנראה לנסות להפיל אותנו בפח, ונראה שלזה הזמינו פגישה מיוחדת אתי.