פרק שישי

היום הראשון בלנינגרד

ב"ה ר"ח שבט בוקר, שעה 8:30

אתמול היה לנו יום מלא וגדוש, אף אם ההצלחה היתה מוגבלת.

באור ליום ג' נסענו כאמור בתא שינה ברכבת מוסקבה - לנינגרד. ישנו כל הלילה והגענו בשעה 7:30 בבוקר מוכנים לעבודה.

במלון בלנינגרד

הגענו למלון בשעה 8. הכנו את עצמנו במקום החדש. הנץ הוא כאן ב9:40-. התפללנו ותיקין, אכלנו, ובשעה 10:30 הלכנו לספריה.

מהמשרד הראשי הפגישו אותנו עם ספרן הארכיון ואוסף כתבי-היד ד"ר וויקטור לעבידאוו. הוא קיבל אותנו בסבר פנים יפות. הכניס אותנו למחסן כתבי-היד, הראה לנו אחדים מכת"י אוסף פירקוביץ, והסביר לנו שיש כאן 4 מחלקות: 1) פירקוביץ א. 2) פירקוביץ ב. 3) אוסף אנטונין. 4) אוסף כת"י שונים עבריים. באוסף הזה הרביעי יש 213 כת"י.

עברנו (בעזרתו - כיון שכתובים ברוסית וקצת עברית) על כל הקטלוג, ומצאנו בו 3 כת"י השייכים לחב"ד: א) מס. 20, דרושי אדמו"ר האמצעי והצמח צדק שנכתבו בזמנם. 239 דפים. °4. מתחיל והתהלכתי. ב) דרושי הצמח צדק מס. 203. כ200- דף. מתחיל ויבן ה' את הצלע. °8. ג) קונטרס מימיוגרף, מאמר קול דודי רפ"ח, ריגא. מס. 115.

נראה הי' שבתחילה היה יותר אדיב אלינו מאשר בסוף. הוא עמד להראות לנו גם את כל האוסף הזה שנראה בעצמנו, באמצע קיבל טלפון, וכשחזר אמר שנשב והוא יביא לנו את מה שנבקש עפ"י הקטלוג.

בכניסה לספריה

חיפוש "ארכיון שניאורסאהן"

עיקר נושא הדיון בינינו היה "ארכיון שניאורסאהן" הנזכר במאמרה של סטאראקובה1. הוא אמר מיד שהוא יודע מזה מכבר, הוא חיפש ולא מצא כלום. אפשר שסטאראקובה כתבה זאת לפני המלחמה ונאבד.

אמרנו שמאמרה נדפס בשנת 1976. ע"ז ענה שהמאמר בצרפתית הוא תרגום ממאמרה ברוסית שנדפס בשנת 1974; אבל אולי היא רק חשבה כך, כי לא מצאתי.

אח"כ חזרנו לנושא, והוא אמר שיטלפן לסטאראקובה. הוא חזר ואמר שהיא לא מרגישה טוב, והיא לא תוכל לראות אותנו, ואשר היא אמרה שאולי היא ראתה את הארכיון אצל מישהו שחשב למסור זאת לספריה, ולפועל לא התבצעה הנתינה. כ"ז היה נראה לנו כמשחק מילים, כדי לדחות אותנו בקש, ולא היתה לנו לע"ע שום עצה לכך, אך מהתוכן ומטון של הדיבורים היה נראה לנו ברור, שהארכיון נמצא והם מנסים להעלים זאת מאתנו.

דיברנו אתו גם על הארכיון במכון האסיתי. הוא אמר לנו ששם הספרן הוא יקירסון. יש שם אוסף פרידלנד ואוסף חוולסון. אולי יש גם ביכלאך חסידות.

גם דיברנו על הארכיון במוסקבה. הוא אמר שיש שם כת"י אוסף גינזבורג ואוסף מזא"ה [אח"כ שמענו ממקור מוסמך, שבאוסף מזא"ה יש חומר השייך לשניאורסאהן2]. אין להם ספרן קבוע לעברית, רק קונסולטנט בשם מידוועדיאוו, שעובד באוריענטל אינסטיטוט של האקדמיה לסיינס, וכעת עוזר גם בארכיון הנ"ל.

אח"כ דיברנו בדבר הספרים הנדפסים של הספריה הזאת. הוא אמר לנו שהם בבנין נפרד, הוא יקח אותנו לשם ויפגיש אותנו עם הספרן לספרים העבריים, וכך עשה, אחרי שטלפן לו ודיבר אתו בזה.

באנו לבנין עזוב, רחוק כעשרה בלוקים, שם הפגישנו עם הספרן יורי פאוולאוויטש ווארטאנאוו. הוא לקח אותנו מיד למחסן הספרים בקומה השלישית, חדר גדול מלא ארונות עד הגג הגבוה. בס"ה יש כאן כ40.000- ספרים, חציים בלה"ק וחציים באידיש. הוא אומר שזהו האוסף העברי הכי הגדול בברית המועצות. יש כאן גם אינקונבל אחד.

חפשנו ספרים עם רשימת השם מדליה ולא מצאנו. שאלנו אותו אם הוא זוכר שם כזה וענה בשלילה. ירדנו לקומה השניה לקטלוג, רשמתי את מספרי ספרי החסידות (כ10- ספרים), ועלינו חזרה למעלה לבדוק אם לפחות בהם נמצא הזכרת השם מדליה, וגם בזה לא מצאנו.

אח"כ נפגשנו עם אחד ממכרי3, ודברנו בארוכה בכל הנ"ל. גם הוא קיבל רושם מהספרן הקודם בארכיון בשם ווילסקער, שנסע אליו במיוחד לדבר בזה, שמנסים להעלים מאתנו את קיום ארכיון שניאורסאהן.

דברנו בארוכה על מסמכי המאסרים של רבותינו, ואמר ששל חאוואנסקי4, הגנרל גוברנטור בוויטעבסק בתקופת אדמו"ר האמצעי, נמצא או בוויטעבסק, ויותר מסתבר שבמינסק. כך נראה לו מתוך ספר אחד.

הוא עזר בקשר לגישה לארכיון ההסטורי כאן, שר' ניסן מתכונן ללכת לשם היום. הוא אמר שזוהי השתתפותו כתשורה לסבא שלו5.

גם נודע לנו על בית הכנסת באסטראכאן, שיש שם גניזה של ספרים וכת"י, אך כנראה אינם שייכים לנו.

חזרנו למלון עייפים מהיום הארוך, בשעה 9 לערך. התפללנו ערבית ואכלנו. ר' ניסן ניסה לטלפן לסטאראקובה, ואמרה שקשה לה להפגש מחמת מצב בריאותה, ונתנה את שם הממונה בארכיון ההיסטורי.

שלמה צלצל לנ.י. ויודל אמר שצריכים להשתדל בדבר הארכיון ההיסטורי ובמכון האסיתי.


1)) בחורף תשמ"ו כתב לי ידידינו ר' פ. פענטאן מהאוניברסיטה בליאון צרפת, שראה במאמרה של מרת קלאודיא ב. סטאראקובה (תרגום ממאמרה ברוסית, ונדפס בכתב עת צרפתי-יהודי, בשנת 1975) בו מתארת אוספים שונים בספריית סלטיקוב-שצדרין בלנינגרד, וכותבת בין השאר, שיש בו גם אוסף חשוב של ארכיון משפחת שניאורסאהן.

2)) כנראה הכוונה לאוסף כת"י שניאורסאהן, שנודע לנו עליו אח"כ, ובעיקר במסע השני, כפי שיסופר להלן.

3)) הכוונה למר הענדל שי' דייטש הנ"ל, אך מיראת הצנזורה לא הזכרתי שמו ביומן, פן יאשימוהו בשיתוף פעולה אתנו, נגד האינטרסים של הספריה שלהם.

4)) הארכיון של חאוואנסקי, שבו בודאי נמצא תיק המאסר וגאולה של אדמו"ר האמצעי. ראה לעיל במבוא. ובמבוא לס' "מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי" עמ' 26-30.

5)) ר' יוסף קוגל, מגדולי חסידי אדמו"ר מוהר"ש נ"ע. אודות משפחה זו ראה "תולדות אברהם חיים" עמ' כח.