פרק שבעים

אריזה, עימות בממשלה והפגנה

אריזת הספרים בספריה

יום ב', ה' אד"ר בוקר, יבלוצ'קובה

בני ביתי הם כעת בדרך לכאן. עומדים להגיע היום בערב בשעה 4:30.

אתמול היו בחלוקת הדולרים, והרבי נתן דולר נוסף להצלחה ודולר נוסף עבור מוסקבה.

לפני שיצאו מהבית דיברתי אתם, והילדים הבטיחו ללמוד כאן טוב. אכי"ר.

*

בינתיים היא מודיעה בסוד שבימים אלו כבר התחילו לארוז את הספרים, כדי להעבירם למשרדי הממשלה בכיכר הישן [סטארא פלוטשאד]. עובדים על כך 20 איש, לארוז לרשום ולהעביר, בראשות מר גריגורוב.

היא כבר ביקשה תשלום עבור עבודתם ואומרת שלפני סוף השבוע צריכה העבודה להיות גמורה.

מדבריה נראה שזוהי לא פנטזיה כי אם בפועל ממש, ושאחרי שזה יועבר למשרדי הממשלה נתחיל לעסוק בקבלת רשיון העברתם לרבי. לו יהי כדבריה.

כאן רואים אנו שבעצם ימי האכזבה, שבסוף השבוע שעבר, השיב הרבי לעשות כדבריה, ובאותה שעה התחילו לארוז את הספרים; אם אמנם סיפורה הולם את המציאות1.

*

בינתיים שאל הרב"ש [קונין] אצל הרבי ביום שישי, כיון שמצב הכספי במוסדותיו בלוסאנג'לס הוא בכי רע, אולי כדאי שיסע לכמה ימים לגיוס כספים, והרבי השיב לו:

אין צורך בנסיעות (ובמילא בזבוז ממון ישראל) והרי מדבר בטלפון וכיו"ב.

וילכו מחיל אל חיל

ביום שישי הכנסנו, הרד"ב [לאזאר] הרי"י [אהרונוב] ואני, דו"ח מהכנס והסמינר, והרבי השיב:

וילכו מיל אל חיל גו' והזמן גרמא. אזכיר על הציון.

הדבר הראשון שעשיתי הוא, הכנת נוסח לנייר מכתבים, עם שמות כל הרבנים חברי ההנהלה וכו'. הרי"י [אהרונוב] שלח את הנוסח להרח"י אייזנבך, שיסדר את הנוסח וימסור זאת להדפסה.

*

את השיעורים בישיבה התחלתי מחדש באופן הרגיל, ובמוצש"ק וביום א' בבוקר ואחה"צ נתתי שיעורים בגפ"ת ובהלכה. לשיעור ההלכה (הלכות ציצית) צירפתי את כתות ב-ד.

יום ד', ח' אד"ר בוקר, מלון מולודוז'ניא

אני נמצא כאן כבר היו השני עם בני ביתי. בימים הקרובים צריכים אנו לעבור לדירה שכורה.

אתמול היום בני ביתי בביה"ס ואני במכון ובישיבה, והייתי עסוק כל היום במתן שיעורים.

בערב הייתי בדירה ושמעתי מהרי"י [אהרונוב] דיווח מהנעשה בענין הספרים:

זה כמה ימים שהיא אומרת שאורזים את הספרים ומביאים אותם אל משרדי הממשלה בכיכר הישן, אמנם אתמול נפל דבר, והיא התחילה לדבר אודות הפגנה שאנחנו צריכים לארגן מול משרדי הממשלה, יחד עם תלמידי הישיבה וכו'.

תניא פירצובה התקשרה אל גריגורוב, שהרי הוא הממונה על האריזה הנ"ל, והוא אמר לה שמקוים שעד העשירי במארט [ה' אד"ש] יוחזרו הספרים.

ע"י הרב"ש [קונין] אורגנה פגישה להיום בבוקר עם השגריר האמריקאי מר שטראוס. לכן אני לוקח כעת את בני ביתי אל מארינא רושצא, ומשם אמשיך מיד לשגרירות.

הר"י [קוגן] היה שלשום אצל נתליה, והיא אומרת שאורזים כעת את הספרים כדי להחזירם ישיר לרבי שליט"א, בלי ממוצע של האקדמיה וכו', כי רק בדרך הראשונה הוא הכבוד האמתי לממשלה.

מכל הידיעות האמורות נשאר רק לקוות שהידיעה האחרונה הנ"ל היא זאת שתתבצע בקרוב. אכי"ר.

זאב וואגנר נלקח למאסר

יום ה', ט' אד"ר בוקר, מלון מולודוז'ניא

כל השתדלותינו אתמול בערב לא הועילה והר"ז וואגנר2 עדיין יושב במאסר, בהאשמה של תיגרה עם המפגינים ליד הספריה נגד החזרת הספרים.

לראשונה נודע לי על כך בשעה 5:20 בערב, כאשר אשתו צלצלה אלי למארינא רושצא לספר על כך ולבקש עזרה.

צלצלתי לשגרירות הישראלית ואמרו לי שכולם כבר הלכו הביתה ולא נשארו בשגרירות.

צלצלתי לבית של השגריר (הטלפון שהוא מסר לנו פעם), דיברתי עם כמה אנשים שהבטיחו לעסוק בזה. אמנם אח"כ אמרו לי שיש שנים שיכולים לפעול בנושא הזה, והם לא הצליחו לאתר אותם.

צלצלתי להר"י [קוגן] וסיפרתי לו והוא התקשר מיד לוירוניקה ולהרי"י [אהרונוב], ונסע לכיכר הישן להשתדל בזה במשרדי הממשלה, והיא התחילה לטלפן ממשרדה במונוסוניק.

הרד"ב לאזאר צלצל לשגרירות האמריקאית, אך הם השיבו שכיון שהוא אזרח ישראלי אין הם יכולים לעזור במאומה.

יצאתי מיד עם הרד"ב לאזאר ועם הבחור יוסי ליפש3 ועם הרי"י [אהרונוב] לתחנת המשטרה, נפגשנו עם זאב וואגנר ואמר שהוא רק ניגש לראות את ההפגנה ונוצרה תיגרה.

המשטרה קיבלה אותנו כנציגי השגרירות ודיברו עם הרד"ב לאזאר ואמרו לו שעדיין לא הוחלט אודות כתב אישום ורק מחזיקים אותו עד הבירור בנושא.

אח"כ החליטו להאשימו ואמרו שלמחרת יהיה המשפט ונוכל להכין לו עו"ד.

חזרנו למשרדו של הרד"ב [לאזאר] ומשם צלצלנו לכמה מקומות. גם הודיעו משם הפרטים למשרדו של הרבי.

שוב חזרנו לתחנת המשטרה וראינו שאין לנו מה לעשות עד למחרת, וחזרנו לבתינו. אשתו ושני עוזריו ויוסי ליפש נשארו עדיין שם כשנסענו משם.

וירוניקה אומרת שצריך להרעיש את העולם נגד המעשה הזה, וזה מראה את המזג אויר בקשר להחזרת הספרים, ובמשך היום היא תיראה בעצמה מה שיכולים לעשות בנושא הזה. יתן ה' שתסתיים כל הפרשה לטוב.

*

אתמול בבוקר נסענו לפגישה עם השגריר האמריקאי מר שטראוס. לפועל הוא הסכים לקבל רק את הרב"ש [קונין] ואנחנו נשארנו לחכות.

הוא אמר לרב"ש שבכל הזדמנות מעלים את הנושא הזה עם ממשלת רוסיה, וגם הנשיא בוש בקעמפ דויד העלה את הנושא, וכן הסנטורים בפגישתם עם יעלצין. הרב"ש [קונין] סיפר לו על ההתפתחויות בימים האחרונים והשגריר הבטיח שישתמש עם הידיעות האלו להמשך השיחות לקדם את החזרת הספרים.

אח"כ נסעתי עם אשתי למקום עבודתו של ר' אברהם גנין, שם הפגיש אותנו עם אשה שהשכירה לנו דירה סמוכה לביהכ"נ במארינא רושצא לשני חדשים, 200$ לחודש. נסענו איתה לדירה ומצאה חן בעינינו וקיבלנו מיד את המפתחות.

אח"כ חזרנו לישיבה, ושם נתתי שיעור בהלכה. אח"כ ישבתי עם הרד"ב לאזאר, לשמוע כמה בקשות גיור, עד אשר בשעה 5:20 קיבלתי את הטלפון אודות מעצרו של וואגנר כמסופר לעיל.

יום ה' ערב

הר"ז וואגנער עדיין במאסר. צלצלתי בבוקר לשגרירות ואמרו לי שאשתו היתה אצלם וסיפרה שכבר יש להם עו"ד. המשפט עדיין לא היה.

קצת נראה שהם מחדדים את הנושא כדי ללחוץ עלינו בענין הספרים.

עימות בממשלה בנושא הספרים

בכלל נראים עוד סימנים לשינוי עמדה בקשר לספרים, שהם קבעו ועדה שתדון מחדש בשבוע הבא אם אמנם צריך להחזיר את הספרים. על כך נודע אתמול בלילה לר"י [קוגן], והיום סיפר על כך וואלטער רובי (כתב AP) לרי"י [אהרונוב].

וירוניקה נפגשת כעת בככר הישן עם אנשי הממשל לדון בנושא, ולנו הורתה היום לכתוב מכתב חדש לממשלה, שכיון שכל הדרכים שהם רצו להחזיר על ידם את הספרים (הכוונה לאקדמיה) לא הועילו, על כן דורשים אנו שיחזירו מיד את הספרים לרבי בלי ממוצעים.

יום א', י"ב אד"ר בוקר, בדירתינו החדשה

כבר סיפרתי על הפגישה שהיתה לוירוניקה ביום חמישי בערב.

ביום השישי היתה לה עוד פגישה ארוכה, והפעם היתה לפגישה אופי קרבי ביותר.

לנו לא נודעו הפרטים עד אתמול בלילה, במוצש"ק, כשנסענו לביתה ושם סיפרה לנו את הפרטים. היא סיפרה עם פרטי פרטים, וארשום כאן את סיכום הדברים לפי דבריה:

ביום השישי החליטה הממשלה, בראשות שאכין וזיטינוב, להוציא מיד את הספרים מהספריה. נקראה אסיפה חשאית בין כמה מאנשי הממשל והמיליציה, וירוניקה, נתליה (כנציגת המוס-סאוויעט) וראשי הספריה (היה דיון אם לקרוא גם לפיליפוב, ובסוף קראו גם לו). ביחד הכינו תכנית איך לשלוח פלוגה מיוחדת להוציא מיד את הספרים מהספריה.

בתום האסיפה שלחה נתליה את הנהג שלה לבית הכנסת שלנו, עם מכתב ממנה אל הר"י [קוגן], שיתן לנהג את הארגזים שמוכנים אצלנו, על מנת שיוכלו לארוז בהם את הספרים.

הכל היה מוכן למבצע, והגיע זמן חילוף המשמרות בספריה. המנהל פיליפוב קיבל רשות לצלצל לראש המיליציה שיחכה ולא יעזוב, כי דבר לו אליו. דרך אגב רמז לו שהמדובר הוא גם בקשר להחזרת הספרים.

כעבור 20 דקות הגיעו ידיעות כי מחוץ לספריה מתקיימת הפגנה של כמאה איש, שלא מרשים להוציא את הספרים.

שאכין קרא מיד לזיטינוב עם וירוניקה והודיע להם שלאור עובדה זאת כדאי לעכב את הוצאת הספרים מהספריה. הוא אמר שתוך כמה דקות עליו לעלות למטוס לנסוע ליום אחד לפטרבורג, וכיון שכעבור יום יחזרו יעלצין ובורבוליס ממינסק, כדאי לעכב את הביצוע עד אז.

זיטינוב ניסה להתווכח עמו ולאמר לו שחייבים לבצע זאת מיד, אך שאכין אמר שכעת מסוכן הדבר. אחרי כמה דיבורים ביניהם נסע שאכין והאסיפה האמורה נאספה שוב.

בהמשך האסיפה שהתקיימה כמה שעות, לא סיפר זיטינוב אודות החלטת שאכין לעכב את הביצוע, אך חיפש אמתלאות לעיכוב הביצוע.

בינתיים התקיפו את וירוניקה על האקדמיה שיסדה ואשר היא רוצה להעביר אליה את הספרים. ועל זה היא השיבה: אתם יודעים מה, אני מבטלת את תוכנית העברת הספרים לאקדמיה, ויורדת מהנושא.

זיטינוב השיב: אם כן הרי אין שייך יותר כעת ביצוע הוצאת הספרים מהספריה והעברתו לאקדמיה, והרי בספריה לא יכולים להשאר הספרים, על כן חייבים להחזיר את הספרים מיד לרבי.

כאמור לעיל, היא סיפרה לנו פרטים אין ספור ממה שדובר באסיפה הזאת, אך התוכן הסופי הוא שנשארו דברי זיטינוב האחרונים, וכעת מחכים להזדמנות נוספת ומוכנים להכין לחץ נוסף על הממשלה.

*

מחר עומד להגיע לכאן מר בייקער, הוא עומד להפגש עם שר החוץ קוזורוב ועומד לדון גם בענין הספרים.

נראה שכל הסיפור ביום השישי היה כהכנה לפגישה הזאת. יתן ה' שאכן בעת, או לפני הפגישה שלהם, תסתיים לטוב פרשת הספרים.

*

וכעת בקשר לדירתינו. ביום ה' בצהרים העברנו חפצינו מהמלון לדירה החדשה, ובשבת כבר היינו יכולים, לא רק לאכול ביחד כל המשפחה, אלא אף היו לנו אורחים, בלילה - החתן וכלה חיים וטליה [טולוצ'ינסקי] ובצהרים - הילדים מבית הספר שבאים לשבת לבית הכנסת.

הדירה קטנה ויפה וקרובה מאד לבית הכנסת, ומאד נוחה לנו, ומודים אנו לה' שהשגנו אותה כ"כ בקלות. שכרנו אותה בינתיים לשני חדשים. בודאי מקוים אנו שהספרים יוחזרו לפני כן.

הפגנה נגד הספריה

יום ב', י"ג אד"ר בוקר

אתמול היה יום שקט בענין הספרים, ונתתי שיעורים בישיבה כרגיל. אמנם בלילה נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] לפגוש את מר בייקער במלון בהגיעו משדה התעופה.

אחרי שהרב"ש [קונין] אמר לו שכעת הוא הזמן לגמור את הפרשה בהצלחה, ע"י שידרוש זאת השר בייקער, השיב: כן אעשה!

כעת דורשת וירוניקה שניקח את תלמידי הישיבה לארגן הפגנה מול הספריה היום בבוקר, ונראה איך יפול דבר.

יום ג', פורים קטן בוקר

על התוצאות של יום האתמול עדיין לא ידוע, אך בהחלט לא היה זה יום רגיל בענין הספרים.

כבר במוצש"ק דרשה לערוך הפגנה בספריה ביום שני בבוקר, יחד עם תלמידי הישיבה. בשעה 10:30 היינו כולם שם, כ30- איש.

חשבתי לתומי שתתנהל ההפגנה על מי מנוחות, אך מיד בהתחלה נוצרו דחיפות בין אנשי המיליציה ובין אנשינו, ומהדחיפות עבר לתיגרה המונית.

בסופה של התיגרה קיבל שוטר מכה ונזל ממנו דם, ואנשינו יצאו בשלום.

אנשי הספריה באו בהמוניהם, ואנחנו עזבנו את המקום.

על פי הוראותיה מקדמת דנא נסענו מהספריה למשרדי הממשלה בכיכר הישן, שהינו שם זמן קצר וחזרנו לישיבה.

בישיבה המשיכו הלימודים כרגיל, והספקתי לתת את כל שיעורי הרגילים. גם עם בניי הספקתי ללמוד.

בלילה נסעתי לדירה הקודמת, לקחתי משם מזוזות עבור הדירה החדשה ואת שארית חפצי.

פגישת בייקער יעלצין

יום ד' שושן פורים קטן, בוקר

אתמול במשך היום לא היתה פעילות מיוחדת מצדינו בענין הספרים, רק עברנו על התוצאות של ההפגנה ביום הקודם, שנמסר על כך בהרחבה בעתונות ובטלביזיה, כאן ובארצות אחרות.

בשעות אחרי הצהרים ישב הרב"ש [קונין] בפגישה עם אוברי קרלסון בשגרירות. באמצע ירד אליהם מר קולינס וסיפר אודות הפגישה בין השר בייקער ליעלצין, שבה נוכחו גם השגריר שטראוס, דניס רוס ושר החוץ קוזורוב ומתרגמים.

בייקער שאל אצל יעלצין אודות החזרת הספרים, ויעלצין השיב שהענין מסודר כבר, ובקרוב יחזירו את הספרים לאקדמיה על מנת למוסרה לרבי שליט"א. הוא גם הוסיף ואמר, שאת הצילומים שדובר אודותם כבר עשו.

מר קולינס ביקש אם כן לחכות בסבלנות כמה ימים, ולא להרעיש עולמות, ולתת לתהליך האמור להתבצע.

אני ממשיך כרגיל את שיעורי בישיבה, מתוך תקוה שלא נזדקק יותר להפגנות ולהבטחות, אלא שבקרוב ממש נרקוד יחד עם הספרים ב770-.

ההחלטה בכנסת - לא להחזיר את הספרים

יום ה', ט"ז אד"ר בוקר

לחם חוקינו נשאר מה שהיה במשך 15 החדשים האחרונים - כף הקלע, בעליות וירידות בציפיות לקבלת הספרים.

רק שלשום בערב נמסר לנו שיעלצין הבטיח לבייקער שהספרים יוחזרו בקרוב, וכבר היה אתמול דיון ארוך בכנסת הרוסית, וההחלטה היתה שלא להחזיר4. אחדים אפילו התבטאו שיעלצין חייב להתפטר בגלל רצונו להחזיר.

רוב המשתתפים הצביע על ביטול ההחלטה להחזיר, אמנם במליאה היה רק מספר קטן של נציגי הכנסת (כ150- מתוך כ500-).

אתמול בערב היה ליעלצין ראיון בטלביזיה. שאלו אותו אודות הכנסת שמבטלת את החלטותיו (לא הזכירו בפירוש את הספרים) והוא השיב שהוא ימצא הדרך איך לבצע את תוכניותיו.

נקוה שאכן ימצא את הדרך, אך בינתיים החליטה הכנסת שלא להחזיר, ובינתיים החליט ההרכב החדש של בית המשפט לחזור בו מהפסק-דין הראשון, ופסק שלא צריך להחזיר את הספרים.

והרי עומדים אנו בימי פורים קטן, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. ויה"ר שיהיה בקרוב ממש ובטוב הנראה והנגלה.

דומיה חרישית

יום ועש"ק תשא, בוקר

על פני המים נראית דומיה חרישית בענין הספרים.

אתמול אחרי הצהרים קראה אותנו לביתה ושם דרשה מאתנו להתעסק במשך שבוע בתורה ותפלה ותו לא, והיא עצמה הלכה לאיזה אסיפות במשרדי הממשלה.

הרי"י [אהרונוב] דיבר אתמול בבוקר עם הר"א שמטוב. הוא שלח לו את הפסק האחרון שלא להחזיר. הרא"ש מסרו לעו"ד דמיטרי, שהוא דיבר עם השופט החדש באריכות.

בסופו של דבר אמר דמיטרי שבסעיף השלישי טמון פתח של גאולה, וישתדל להמשיך לפעול בדרכיו.

מי יתן והיה ויבא הנס מכל מקום; אמנם הרבי אמר לעשות כדבריה, והיא אמרה לעסוק כעת בתורה ותפלה ותו לא.

לפני כניסת השבת

הרב"ש [קונין] דיווח אתמול על האסיפה אתה. הרי"ל גרונר הודיע לרבי כי הרב"ש [קונין] אמר שבקבלת עול לא עושים כלום עפ"י הוראתה. וע"ז השיב הרבי:

אזוי דארף זיין, מ'האט דאך אזוי אפגערעדט.

[כן צריך להיות, הרי כך סוכם].

בינתיים נודע שהשגרירות האמריקאית כאן עומדת בקשר עם משרד החוץ הרוסית בקשר להחזרת הספרים.

יום א', י"ט אד"ר ערב

משהו ממשי בענין הספרים אין עדיין, אך היא אומרת כי אין כ"כ מה לחשוש מהחלטת הכנסת בשבוע שעבר, כי זה היה דיון בלי החלטה רשמית, וגם החלטה רשמית לא מחייבת את הנשיא, ועתה עומדת בקשר עם אנשיו שיתן צו להחזיר את הספרים.

יום ג', כ"א אד"ר ערב

ביומיים האחרונים לא נראית התקדמות ממשית בענין הספרים. היא עדיין מספרת על פגישות עם משרדי הממשלה, אך משהו ממשי אינה מספרת. הרב"ש [קונין] מספר על פגישות בוואשינגטון בין הסנטורים והשגרירות הרוסית, אך גם משם אינו מספר משהו ממשי.


1)) למעשה התחילו אז להעביר את הספרים המזוהים שבמחסן איזור חימקי אל המחסן הראשי של הספריה.

מתוך הספרים שבאיזור חימקי מיינו לערך 2300 ספרים, ומתוך הספרים שבקומה 12 של המחסן הראשי מיינו לערך 700 ספרים, וביחד העבירו את 3000 הספרים אל קומה 11 שבמחסן הראשי. וזהו שדיברו וכתבו אודות 3000 הספרים שזיהו מאוסף שניאורסאהן.

על כל זאת ראה להלן ביומן ה' מנ"א תשנ"ד, וביומן שנת תש"ס.

2)) פעיל מטעם שמי"ר ברוסיה. באותו יום הלך לבקר בספריה, ובכניסה לספריה פגשוהו המפגינים נגד החזרת הספרים, וחשבוהו לאחד מהעוסקים בהחזרת הספרים.

איני יודע מה קרה שם בדיוק, אך בסופו של דבר נלקח למאסר.

3)) שבא למוסקבה בתחילת החורף, לעזור בפעילות במוסקבה ובניהול המשק במארינא רושצא.

4)) אח"כ חתם חיסבולטוב על ההחלטה, ש(אף שלא נזכר בו בפירוש נושא ספרי שניאורסאהן, מכל מקום) נזכר בו, שיש לבטל את החלטת סגן רה"מ שאכין מס' 157 בתאריך 29.1.92 (שנכתב אודותה לעיל ביומן כב שבט).