פרק שבעים ושנים

חידוש הפעילות בנושא הספרים

מסיבת עתונאים ותזכיר

יום ג' י"ב אד"ש בוקר, בדירתינו

הרי"י [אהרונוב] חזר אתמול בלילה, וכעת כולנו כאן במוסקבה.

בענין הספרים אין חדש; הר"י [קוגן] ותניא פירצובה הלכו אתמול למסיבת עתונאים שערך מר שכריי (מעוזריו של יעלצין), ראש הג.פ.או. (המחלקה לצדק ויושר, חוק ומשפט).

הם שאלו על הצדק שבאי החזרת הספרים אחרי שהיה פס"ד ברור. הוא השיב שיודע מהנושא, אף שלא מקרוב, וביקש שיגשו אליו אחרי המסיבה. אח"כ ביקש שיביאו אליו מחר (כלומר היום) את הניירות הקשורות לנושא ויבדוק וישתדל לעזור.

הרב"ש [קונין] מכין איזשהו תזכיר בענין הצדק שבאי החזרת הספרים אחרי פסק הדין, וישבתי אתו אתמול אחרי הצהרים בביהכנ"ס שלנו, להתאים את הפרטים שבתזכיר.

חוץ מזה ישבתי אתמול בישיבה ונתתי שיעורים בגפ"ת ובהלכה.

קבוצת הבנות המחנכות מארה"ק

פורים בדירתינו

זה עתה היו כאן הבנות מארה"ק ומהמכון, מלובשות ברוח פורימית באו ברינה ובצהלה למסור משלוח מנות.

נחמד היה לראות קבוצה של 30 בנות הולכות ברחוב במוסקבה בשירה ובזימרה, מתקרבות לביתינו ודירתינו.

זוהי גם דרך נחמדת איך לסיים תקופה של 5 חדשים - עבודה חינוכית מסודרת של 7 בנות שבאו מארה"ק. בתחלה באו לחודשיים - שלוש, אך נשארו כאן 5 חדשים, וחוזרות בעזהי"ת ביום ה' הבע"ל מתוך שמחה וסיפוק מעבודתן החינוכית כאן, בין במכון ובין בבית הספר, שהן היו המורות שלו בחמשת החדשים האחרונים. את ההספק רואים מיד על פני הילדים המרובים - ראו גידולים שגידלנו.

תוכניות חדשות בנושא הספרים

אתמול אחרי הצהרים ישבנו באסיפה ארבעתינו. ישבנו כשלוש שעות, משעה 3:30 עד 6:30.

בשעה הראשונה דיברנו אודות הספרים, וכל הדרכים נראות עתה נעולות.

*

דיברתי כעת עם בני מאיר עם אחותי וגיסי [הרצל]. הם אומרים שהוא מסתדר שם מאד טוב, לומד טוב ומיודד עם חבריו ומאד שבע רצון.

יתן ה' שנרווה נחת מכל ילדינו בגילגוליהם שבאים עקב שליחותינו המיוחדת, ויה"ר שתסתיים סוכ"ס שליחותינו בהחזרת הספרים לרבינו, שיהיה בבריאות השלימה.

אנא ה' רחם נא עלינו.

שושן פורים לפני כניסת השבת, בדירתינו

וירוניקה הודיעה שעדיין היא מחכה למענה, ואז תדע אם לבוא לקחת את המעות הנזכרים.

אם זה לא יתברר תוך שעה, אזי ישאר הדבר לאחר הש"ק.

הבטחות חדשות בנושא הספרים

יום ג', י"ט אד"ש בוקר, בדירתינו

בישבינו אתמול באסיפה נודעו לנו שני פרטים בקשר לספרים:

א) הרב"ש [קונין] קיבל טלפון מבניו, שסיפרו לו בשם הסנטור גור, שהשגריר הרוסי החדש לוואשינגטון צלצל לו לומר שיעלצין עומד להחזיר את הספרים אחרי ה"סיעזד" (כנס המרכז) שיתקיים בשישי לאפריל, ולכן מבקש לא לעשות רעש כעת בקשר לספרים. גור ענה שזאת היא לא הפעם הראשונה שהם משתדלים להרדים את הנושא עד לאיזושהי פגישה או כנס, ואח"כ חוזרים לסדר היום. השגריר אמר שיעלצין עצמו מוכן להבטיח שהפעם באמת יחזירו, וקבעו פגישה ביניהם (השגריר וגור) לדון בפרטים.

ב) תניא פירצובה נפגשה עם עוזרו של שכריי (מעוזריו של יעלצין) שאמר לה, שכעת לדעתו הדרך היחידה לקבל את אישור החזרת הספרים היא להעלות את הנושא לדיון ב"סיעזד" הנ"ל, והדרך היחידה שהוא יכול להכניס עצמו לנושא הוא ע"י שהשגריר האמריקאי שטראוס, או אחד מעוזריו, יפגש עם שכריי ויבקש ממנו להעלות את הנושא הזה, בין שאר הנושאים הקשורים ליחסי ארה"ב - רוסיה.

מוירוניקה לא שמעו בימים האחרונים אודות הספרים, כי היא נסעה ביום שישי לפטרבורג, ואמורה לחזור היום.

יום ד', כ' אד"ש בוקר, בדירתינו

הר"נ גורארי' הודיע שאנשיו דיברו עם סגן נשיא ארה"ב (גור) שאמר שבקרוב יתקבלו אצלנו הספרים.

תניא פירצובה סיפרה, שנודע לה שיש תעסוקה בספריה לצילומי הספרים, אף שלא ידוע לה פרטים.

אתמול חזרה וירוניקה מפטרבורג ונפגשה עם הרי"י [אהרונוב], ודנו בדרכים להביא לסיום פרשת החזרת הספרים.

תוכניות לחג הפסח

יום ועש"ק פרה בוקר, בדירתינו

עדיין נבוך אני בתוכניותי לפסח. הדירה שאנו דרים בה כעת היא עד לשבוע לפני חה"פ. אם נישאר כאן לפסח צריכים להתחיל כעת לחפש דירה אחרת לשכור, וכן צריך להתחיל להשיג כלים לפסח וכו'.

בעצם אין לנו כאן תוכניות מיוחדות לסדרים, כי בבתי הכנסת שלנו ינהלו את הסדרים הרב"ש [קונין] והרד"ב [לאזאר], ואולי גם דניאל אדרי ויוסף יצחק גרוזמן, ומה התכלית להשאר כאן עם המשפחה?

גם מצב החינוכי של הילדים הוא לא כ"כ גרוע, אבל בהחלט אינו משביע רצון.

מכל הסיבות הנ"ל נראה לי יותר שבני ביתי יחזרו לבית, ואני אבוא לשם לחג הפסח. ועדיין אין לי החלטה, אך כך נוטה דעתינו, ויה"ר שאכוון אל האמת.

יום ב', כ"ה אד"ש בוקר

משלחתינו ישבה אתמול בערב כמה שעות בביהכ"נ של אגו"ח ודנו בהענינים העומדים על הפרק.

בענין הספרים סיפר הרב"ש [קונין] שכעת ההרגשה אצל הסנטורים שצריך להפעיל לחץ על מנהל הספריה פיליפוב, שירצה להחזיר את הספרים, והם עצמם כתבו לו מכתבים בנידון.

מאתה לא שמעו משהו ממשי בענין הספרים, אך היא אומרת שמתקדם יפה.

מצב הבריאות של הרבי

יום ה', כ"ח אד"ש בוקר

יום תענית הוא היום בכל העולם, לתפלת רפו"ש וקרובה של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

דיברתי קודם עם הר"י וילהלם ואמר שהרופאים אומרים שיש התקדמות, אבל אטית ביותר. עדיין אינו מדבר כלל, אלא שבקריאה הוא מראה יותר עירנות.

יתן ה' שהדמעות והתפלות של יום ראשון והצום ותפלה של היום יבקיעו רקיעים ויביאו במהרה רפואה שלימה.