פרק שבעים ושלושה

חג הפסח בפטרבורג

אני חושב אולי לנסוע בשבוע הבע"ל לפטרבורג להכין שם את הפסח ולנהל את הסדר. אולי נסדר שבני ביתי יחזרו מיד משם לארה"ב אחרי חג הפסח.

ביום ג' בצהרים נסעתי למשרד הרד"ב [לאזאר] לדון אתו בכל האמור, ומשם נסעתי לביהכנ"ס אגו"ח לתת שיעור בהל' פסח למכון. אח"כ באו לשם גם שאר חברי אגו"ח וגם היא וישבנו כמה שעות לשוחח.

בענין הספרים אין חדשות ממשיות. ישראל בא אתה והלך מיד, לדבריהם - לפגישה בענין הספרים עם אלמונים.

הלב והראש אטומים מהמצב הכללי

יום א', ב' ניסן בוקר

היום הי' צריך לשבת להתוועד לכבוד יום ההילולא של אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, אמנם הלב והראש אטומים מהמצב הכללי. יתן ה' שיהיה ממה לשמוח ונוכל להתוועד מתוך שמחה ופתיחת הלב.

אין כל חדש תחת השמש, לא בענין בריאות הרבי ולא בענין הספרים, הכל עומד במצב שזקוק לרחמי שמים.

עריכת הסדרים בעיירות

עיקר ההתעסקות היא עתה בהכנות לחג הפסח, שגם בזה אין כ"כ ממה לשמוח, כי הקופה ריקה.

בקשר לסדרים חושב הרד"ב [לאזאר] לסדר בעיירות, לשלוח לשם את תלמידי הישיבה. בישיבה יש כעת 20 תלמידים, שמחציתם מעולם לא ראו סדר, כי הם התקרבו ליהדות במשך השנה האחרונה. נשתדל לסדר היום זוגות, אולי 10 זוגות ב10- עיירות לסדרים, ואז ישלחו לשם את האוכל המצות ויין.

יום ב', ג' ניסן בוקר

בענינים הכלליים אין כל חדש, אמנם מהתעסקותי הפרטית היה לי אתמול עונג נפשי.

הכנתי לי המינים לסדר לדוגמה, שערכתי אתמול אחרי הצהרים בישיבה כשלוש שעות, וזה היה רק הקדמה, כי את הסדר עצמו אערוך אי"ה היום אחרי הצהרים, שיקח כנראה עוד כשלוש שעות.

ישבו כ15- תלמידים שהתעניינו מאד בכל פרט. הם תלמידי כתות ב-ד, שמתכוננים לנסוע לעיירות לפסח לסדר שם סדרים ציבוריים.

בס"ה מכינים סדרים בכ25- עיירות, תלמידים מארה"ב לא הגיעו ע"מ לארגן זאת, וסומכים רק על השלוחים בעיירות ועל תלמידי הישיבה, שהם עדיין חוששים לסדר סדר בעצמם, שעדיין לא יודעים בדיוק איך לסדרו. וע"ז הם השיעורים והסדר לדוגמה, כדי שילמדו איך מסדרים סדר ויוכלו לערוך סדר בעיירה נידחת לפני מאות אנשים1.

התוכניות בפטרבורג

מפטרבורג טלפן אלי אתמול פעמיים יעקב קרובליאק, לתכנן איך לסדר את שהותי שם, מתן שיעורים בביהכנ"ס, סידור הסדרים ומכירת החמץ.

הם חשבו לא לסדר השנה בביהכנ"ס שום סדר, רק בבתים הפרטיים, אמנם אחרי שחלטתי לבוא הם החליטו לסדר סדר גדול בביהכנ"ס.

הר"י [קוגן] נמצא שם כעת לשחוט עופות לפסח, אך בפסח עצמו חושב לערוך את הסדרים יחד עם הרב"ש [קונין] בבהכנ"ס של אגו"ח במוסקבה.

הרי"י [אהרונוב] חושב לנסוע לארה"ק לארגן שם את כנס י"א ניסן באולם יד אליהו - עם כ10.000- משתתפים, וישאר בפסח בארה"ק.

אני סדרתי שבני ביתי יחזרו מיד מפטרבורג לנ.י. באסרו חג, ואח"כ אחזור בעצמי למוסקבה.

מה יהיה אז? כאשר מצב החזרת הספרים לא מעודד!? זה יודע רק הקב"ה! אנא ה' ברחמיך הרבים רחם עלינו.

סדר לדוגמה

יום ג', ד' ניסן בוקר

אתחיל עם הפרטים שלוקחים את לבי, הכנת התלמידים לקראת עריכת סדרים.

אתמול ערכתי סדר לדוגמה, עם הסברת שאר הפרטים שלא הסברתי ביום ראשון. הסדר נמשך גם אתמול שלוש שעות, וכעת מרגישים רובם שהם כבר מוכנים לערוך סדר. חלקם מעולם לא ראו עדיין סדר, כי התקרבו ליהדות במשך השנה האחרונה, והקשיבו בהתעניינות לשיעורים ורשמו ושאלו, וכעת מוכנים לנסוע לעיירה נידחת לסדר שם סדרים. כשרואים פירות כאלו מקבלים תוספת חיות בהתמסרות לתלמידי הישיבה.

סוכ"ס צריך להביט על הקבוצה הזאת שממנה יתד וממנה פינה לנהל עדות קדושות ברחבי רוסיה, ולזה אנו חותרים. יה"ר שיהיה בהצלחה.

שריפה בביהכנ"ס שלנו

לפני הצהרים ישבנו כמה שעות בביהכנ"ס שלנו, לשם פרצו אלמונים בלילה הקודם, שפכו בנזין והדליקו. כששמעו רעש באו מיד וכיבו את השריפה, ואתמול בוקר קראו לעיתונות והסיפור התפרסם בעולם.

לפי הנראה עשו זאת אלו הלוחמים בנו כדי להפחידינו. זה היה בחדר השינה של הר"י [קוגן], ואולי התכוונו לגרוע יותר (לפועל היה אז הר"י בפטרבורג), אך יותר מסתבר שרצו רק להפחיד.

גם וירוניקה באה מיד, וניסתה לקשר זאת עם נסיונותיה לאחרונה לקבל חזרה את הקומה העליונה של ביהכנ"ס.

בענין הספרים טוענת היא וישראל שמכינים את הספרים ובקרוב יוחזרו, ותקותינו היא שאך הפעם הזה יהיה זה לפועל ולא רק כדורי הרגעה.

הרב"ש [קונין] סיפר כי מנהל ספריית הקונגרס, מר בילינגטון, נמצא כאן כעת, ונפגש עם שר התרבות הרוסי החדש, ודיבר אתו בענין הספרים, ונראו תוצאות טובות.

מתכוננים לנסיעה לפטרבורג

יום ד', ה' ניסן בוקר, בדירתינו במארינא רושצא

זאת היא כנראה הפעם האחרונה שאני כותב בדירתינו זו את היומן, כי היום בלילה עומדים אנו לנסוע לפטרבורג ולהחזיר את הדירה לבעליה.

אתמול הייתי עסוק רוב היום בשיעורים בהלכות פסח וסדר של פסח, בתחלה לבנות במכון (שמקבלים שיעורים בביהכנ"ס אגו"ח) ואח"כ בישיבה.

הסתדרות עניני בפטרבורג

יום ועש"ק מצורע, בדירתינו בפטרבורג

אתמול בבוקר בשעה 6:30 הגענו לפטרבורג. בתחנת הרכבת פגשונו יעקב קרובליאק ודודינו מענדל באלקין.

באנו לדירה ונסעתי עם הילדים לבית הכנסת הגדול.

שם הלכתי עם קרובליאק לראות את המאפיה. הוא פעם עבד שם, והסביר לי את אופן פעולת המכונות. זה רחוק מלהיות מספק.

גם פגשני את הרב הרשמי לויטס, וגם הוא ביקש שאבדוק את המאפיה, כי הם קיבלו 5 טון קמח שמורה ורוצים לאפות כראוי.

אמרתי שארצה שקרובליאק ישגיח, אבל הוספתי, שאת המצות לא אומר שהם כראוי ושלא יאמר זאת בשמי.

בינתיים הלכתי להתפלל, ואחרי המנין אמרתי שיעור בהלכות פסח, למנין הזקנים, שיעור קצר בתור התחלה.

אח"כ קראני לויטס לחדרו ודיבר אתי אודות משרת רב בביהכנ"ס, שכבר כתב לי פעם הזמנה.

אמרתי שאהיה כאן שבוע לפני פסח ושבוע של פסח, ואתן שיעורים ואמכור את החמץ, ובמשך הזמן הזה אראה את האפשרויות ונחליט את מי להביא בתור רב קבוע.

בצהרים נסעתי עם קרובליאק והילדים לביתי, שם עזר מענדל לארגן את הבית. סעדנו ונחנו, ואח"כ נסענו יחד עם קרובליאק לגן הילדים, שהרד"ב לאזאר ביקשני לבקר בו יחד עם אשתי ולראות את המצב מקרוב.

דיברנו עם הילדים והתרשמנו מאד לטובה מידיעותיהם. כולם נראים מרוצים. זה מקום שכור בגן העירוני, שעזרת אחים תומכת בו וקרובליאק ממונה עליו.

משם נסעתי לביהכנ"ס ופגשתי את שמעון, ודיברנו על סידור הסדרים בפסח.

התפללנו מנחה ואח"כ נתתי שיעור לפני כ20- בהלכות חג הפסח ואכילת מצות - קרוב לשעה (בסוף באו חברי הנהלת אורט, ועשינו הכירות).

אחרי השיעור המשכתי לדבר עם שמעון ועם דוד על הסדרים בפסח ועל המצות שנאפים פה ושהבאתי מצות (של יד), ושישלחו (מצות דנברג), ואודות היין ואוכל לסעודת הסדר.

הצעתי עצמי לתת את ההוצאות לסעודה כ300-$.

שמעון לקח אותי למקוה נשים שהם בנו, ודיבר על תיקונם.

אחרי כל הנ"ל חזרתי לדירתינו בשעה 11 בלילה. טלפן אלי הרד"ב לאזאר, ושוחחנו על כל פעילות היום, והתייעצנו בענינים העומדים על הפרק, וכך נגמר בהצלחה היום הראשון בפטרבורג, בחצות לילה.

היום האחרון במוסקבה

ביום רביעי הייתי בישיבה. אחרי שסיימתי לקחת את חפצי מהדירה שלנו לדירתינו ביבלוצ'קובה.

באמצע קיבלתי טלפון מרי"י [אהרונוב] שהיא רוצה לדבר בביהכ"נ אגו"ח. באתי לשם והיא אמרה שמצב הספרים מתקדם, ושרצוי שהרב"ש [קונין] יסע לוואשינגטון והרי"י [אהרונוב] לאירופה, לקומם את העולם נגד אי החזרת הספרים והפעולות נגדינו בשריפה וכיו"ב (הר"י [קוגן] היה באותו יום בפטרבורג).

אחרי שהלכה שוחחנו בינינו. לא הובנה אצלינו המוטיבציה וההסברים שלה, אך חזקה ההוראה לשמוע לדבריה, שדוקא עי"ז יבוא הנס.

אח"כ חזרתי לישיבה ונתתי שיעור אחרון בהלכה - לפני חג הפסח. אח"כ נפגשתי עם הרד"ב [לאזאר] בביתו, לשוחח על התוכניות בפטרבורג ועל פרטי מכירת החמץ, שנתן לי נוסח מנ.י. שצריך לשנות בו פרטים שיתאים לכאן.

חזרתי לישיבה, שוחחתי עם ר"ד אדרי על תוכניות הסדרים בעיירות, ויצאנו לדרך לפטרבורג.

פעילותי בפטרבורג

יום ב', י' ניסן בוקר, בדירתינו בפטרבורג

רוב היום אני עסוק כאן בנתינת שיעורים בהלכות פסח: לפני קבלת שבת בביהכנ"ס, לפני מוסף בביהכנ"ס הגדול, ואח"כ בביהכנ"ס הקטן, בהתוועודת שלאחר התפלה דיברתי אודות יציאת מצרים בזמנינו אצל כל אחד, בין מנחה למעריב (מעריב כאן הוא אחרי השעה 10), אתמול בבוקר אחרי התפלה - לפני המתפללים, בין 12-1 לפני קבוצת הורים של ילדי ביה"ס שבאים ללמוד ביום א', משעה 5 עד 8 בערב לפני תלמידי הישיבה. אני מאד שבע רצון מההספק של הלימודים האלה.

שיעורי לימוד בפטרבורג

בביהכנ"ס יש 3 ילדים שבאים לשבת ואוכלים ויושנים אצל דוד קוגן. בשבת באו אלי לאכול ולישון, אעפ"י שאנו רחוקים מביהכנ"ס 40 דקות הליכה. הם בגיל של בניי ונהנו ביחד.

אתמול היה כאן הר"י [קוגן] לשחוט עופות לפסח (גם אני שחטתי שתי עופות כשהוא עומד על גבי, שזה כ20- שנים שלא שחטתי).

הוא אומר שאין חדש מהרב"ש [קונין] מארה"ב ומהרי"י [אהרונוב] מכפ"ח, וממנה אינו שומע כלום בענין הספרים. רק היא מנסה לדחוק את החברה מהקומה העליונה של ביהכנ"ס שלנו, ויש לה בזה קשיים עם הפרוקורטורה.

במשך היום אני גם עוסק במכירת חמץ (קוריץ הדפיס טפסים מיוחדים של הרשאה על שמי), וגם באים לשאול אותי שאלות שונות בהלכה למעשה, ואני מרגיש בכל רגע שבואי לכאן מנוצל כראוי, ויה"ר שיהיה לנו חג פסח כשר ושמח.

ביקורים בחול המועד פסח

ב' דחוה"מ פסח, ערב

את היום ואתמול ניצלנו בעיקר לביקור המקומות החשובים בעיר.

אתמול בצהרים נסענו לפטרופבלסק קרעפעס, היינו בבית האסורים.

אמנם אמרו לנו שם שבזמן אדמו"ר הזקן עדיין לא נבנה בית הסוהר הזה, ובית הסוהר שהיה בזמן אדמו"ר הזקן כבר נהרס, בשעה שנבנה הנוכחי2.

באחד התאים שבבית האסורים בפטרופבלסק

הם הראו לנו את המקום שבו עמד בית הסוהר הראשון, והוא כעת חורשה עם עצי סרק, והוא לא רחוק מהחדש.

אח"כ עברנו בגשר את הנהר והיקפנו את הנהר שמסביב למבצר. עברנו ליד ההירמיטאז' והגענו לארמון אחיו של המלך שבו נמצא כעת המכון האסיתי.

שם פגשתי את שמעון יקירסון, שהראה לנו את יופי הארמון, הראה לנו כמה ספרים עתיקים ואינקונבולים מאוסף המכון, וסיפרתי לו מהענינים העומדים על הפרק בנושא הספרים.

אח"כ חזרנו לדירה, סעדנו ונסענו לביהכ"נ למנחה ולנתינת שיעור לבחורים.

היום האחרון בפטרבורג

אור ליום ב', כ"ד ניסן, ברכבת מפט"ב למוסקבה

השעה היא קרוב לאחד בבוקר, ועוד מעט מתחילה הרכבת לנסוע.

בני ביתי נמצאים כבר בלונדון, בדרכם לנ.י. נסעתי אתם לשדה התעופה אחרי הצהרים, והמטוס המריא בשעה 4, עם תחנת לילה בלונדון. כעת אני מקוה שאמנם נסעו כפי התוכנית והגיעו בשלום לבית משפחת האקנער בלונדון, לנוח בלילה.

מהשדה נסעתי לדירתי, נחתי קצת ונסעתי לביהכנ"ס ללמוד עם התלמידים, כרגיל.

בשעה 8:30 חזרתי לבית עם שמואליק. נתתי לו את הכלים של פסח שלנו (שאין אנו זקוקים להם יותר), והאוכל שנשאר, ובשבילו זהו אוצר גדול. אך בעיקר נתתי לו 20$ בכדי שימשיך בחודש הבע"ל להחזיק את הישיבה וללמוד עם התלמידים, עד שיוחלט על סדר קבוע.

הפעילות בנושא הספרים

דיברתי עם הר"י [קוגן], ואמר שהרב"ש [קונין] חושב לחזור ביומיים הקרובים, באם לא יהיו התפתחויות מיוחדות בוואשינגטון, והרי"י [אהרונוב] חושב אולי לנסוע קודם לאירופה, לנסות להגדיל את לחץ הממשלות על רוסיה, ואח"כ יבוא הנה.

הר"י [קוגן] מספר שבסעודת משיח באו כ500- איש לביהכנ"ס של אגו"ח.

בערב, קרוב לשעה 11, בא הבעה"ב של דירתינו, החזרתי לו את המפתחות, והגעתי לתחנת הרכבת אחרי חצות.

אתי יושב בתא הבחור יצחק קלמן, שנוסע אתי ללמוד בישיבה במוסקבא. הוא בחור נחמד, שסבל הרבה בהיותו במלחמה באפגניסטאן כשנה וחצי, וגר בבית בעיירה נידחת ליד אפגניסטאן. אמו נפטרה לפני כחודשיים. יש לו ראש טוב ורוצה להבין ולומד טוב, ואינו רגוע. הצעתי לו לבוא אתי ללמוד בישיבה במוסקבה.


1)) כך עשיתי גם בשנה הקודמת, כמסופר לעיל פרק לו, ביומן ז' ניסן תנש"א.

2)) המנהלים ענו לי זאת בתשובה לשאלתי: על הקירות תלויות תמונות וסקירות אנשי השם שהיו אסורים במאסר הזה, ומדוע לא מופיעה תמונת וסקירת אדמו"ר הזקן שהיה אסור כאן.

על כך השיבו כאמור בפנים, והראו שכל המאסרים המנויים על הקירות הם מסוף תקופת רבינו הצמח צדק ואילך.