פרק שמונים

החתמת ספרי "אוסף ליובאוויטש"

הדיונים שהביאו לנסיעתי השנית

אור ליום ג' ח תמוז תש"ס, שעה 3:30 לפנות בוקר, מלון מינסק במוסקבה

אחרי יום עבודה קשה ומוצלח ישנתי כמה שעות והתעוררתי לפנות בוקר.

בגלל שינוי השעות קשה לי לישון כעת, והתיישבתי לסקור את עבודתי בספריה כאן עם ספרי אוסף שניאורסאהן.

מאז הייתי כאן בתחלת חודש טבת, כשבדקתי לראשונה את הספרים אשר במחלקת הספריה שבאיזור חימקי, התכתבתי בתדירות עם מנהלת מחלקת ספרי המזרח מרת מערא טריפוננקו, אודות המשך הבדיקות.

היא הסכימה שאבוא לעשות רישום מדוייק של כל אוסף פוליאקוב, אשר באיזור חימקי. אמנם זה לא היה נראה לי מעשי משתי סיבות:

א) אחרי הבדיקה הראשונה ברור אצלי שלא כל האוסף הוא מספרי אוסף ליובאוויטש; חלקם אינם מאותו סוג של ספרי קודש שבאוסף ליובאווטש. רישום מדוייק של כל האוסף יקח חודשי עבודה מרובים, אם לא יותר, ולא היתה נראית לי השקעה זו.

ב) עדיין אין שום רמז שהם מתכוננים להחזיר את הספרים, וגם לא היה נראה לי שרישום זה יקדם את החזרת הספרים.

בסוף כתבתי לה שאני מוכן לבוא לשבועיים לבדוק את כל האוסף ולהפריד בין הספרים שיש להם סימנים שהם מאוסף שניאורסאהן ובין שאר הספרים.

בעצם עשו זאת כבר הספרנים בעצמם בשנת תשנ"ב; אלא שאז לא הרשו לי להשתתף בזה, וא"כ יצאה הפרדה זו רק חלקית, וביררו מתוך הספרים שבחימקי רק 2300 ספרים (יחד עם עוד 700 ספרים שביררו מתוך הספרים שבבנין המרכזי). כעת נראה לי שאחרי הבדיקה אוכל לזהות לפחות עוד 1000 ספרים מאוסף שניאורסאהן.

אני רציתי להכין חותמת "אוסף ליובאוויטש" ולהחתים מיד את כל הספרים שאזהה, אמנם המנהלת לא הסכימה לזה, והיו לנו עוד כמה דיונים באופני ההפרדה, שנמשכו חדשים.

בסוף הוסכם שהיא תכין מדבקות, שאותן נדביק על הספרים שאזהה.

לא סמכתי עליה והכנתי בעצמי 3000 מדבקות שעליהן הדפסתי "אוסף ליובאוויטש", ואכן היה זה דבר חשוב ומועיל ביותר, כי היא הכינה מדבקות ריקות, שאותה מסרה לנו להדביק על הספרים שאזהה. הודעתי מיד שיש בתיקי מדבקות מודפסות, ובסוף הסכימה שנדביק אותם על הספרים.

עוד נמשך קצת זמן עד שסידרה לי הספריה ויזה כפולה, שאוכל לצאת ולבוא לרוסיה במשך שנה כל אימת שארצה.

אח"כ חיכיתי עד אחרי ג' תמוז, ויצאתי למוסקבה ביום א' ו תמוז.

הגעתי במטוס ביום ב' בבוקר, סידרתי עם הר"י קוגן שיבוא מישהו לקחת אותי מיד משדה התעופה לספריה בחימקי (ואילו את חפציי יביא לביהכנ"ס של אגו"ח, ובערב אחרי יום העבודה אקח את החפצים מביהכנ"ס למלון).

בדיקת הספרים בחימקי והחתמתם

באתי לספריה. חיכו לי שם הספרן אולעג והספרנית לענא (שסיכמתי עם מערא טריפוננקו שאשלם להם שכר עבודה על הזמן שעוזרים לי במיון הספרים והחתמתם).

עלינו מיד לקומה 10 והתחלנו לעבוד על הספרים.

עבדנו משעה 10 עד 4. עברנו על לערך 2500 ספרים, ומתוכם זיהיתי לפי סימני היכר 263 ספרים, עליהם הדבקנו מדבקות "אוסף ליובאוויטש".

סיכמנו שמחר בבוקר נגיע לשם בשעה 9 בבוקר ונעבוד במשך כל היום על ההמשך.

נראה לי שנסיים את הכל במשך 3 או 4 ימי עבודה. אח"כ נראה אם ירשו לנו לעשות כדבר הזה גם ל1500- הספרים הלא מזוהים הנמצאים בבנין המרכזי של הספריה.

*

אולעג הודיע לי בשמה שמחר ביום ד' לא ניסע לעבוד, כי אם אבוא לדיונים במשרדה ובשגרירות ארה"ב במוסקבה. עדיין איני יודע פרטים. נקוה שיהיו הימים הבאים בהצלחה.

את עבודת השבוע הזה נסיים בעזהי"ת ביום חמישי בערב. בלילה אטוס בעזהי"ת לאלמא אטא, לשהות שם ביום השישי והשבת קודש.

התקוה היא שאתי יגיע לשם גם ארונצ'יק פרוס, וביחד נעמיד את המכון סמיכה שלנו שם על תילו. הוא יסדר את החלק הגשמי באש"ל מסודר ואני את סדר הלימודים ונסיעה לשליחות המל"ח.

יום ד' ט תמוז ערב, מלון מינסק

כמו שלשום כך גם אתמול עבדנו כל היום על מיון ספרים, אלא שאתמול השקענו יותר שעות.

בסך הכל עברנו בשני הימים האלו על 6-7 אלף ספרים, ומתוכם זיהינו כ650- ספרים השייכים לאוסף ליובאוויטש.

עוד עלינו לעבור מחר על 1500 ספרים האחרונים בחימקי, ובשבוע הבע"ל נעבור על עוד 1500 ספרים שנמצאים בבנין המרכזי של הספריה.

בס"ה משער אני שנצליח לזהות כ1000- ספרים השייכים לאוסף ליובאוויטש, שזהו בנוסף ל3000- ספרים שהספרנים שלהם כבר זיהו בשנת תשנ"ב, ומונחים מאז בנפרד.

משער אני שיש עוד לערך 3000 ספרים מאוסף ליובאוויטש באוסף פוליאקוב, אלא שאין עליהם סימני היכר ולכן עדיין לא הצלחנו לזהותם.

ספר שזיהינו לפי כתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שעליו, והחתמנו אותו במדבקה "אוסף ליובאוויטש

דיונים בשגרירות האמריקאית

היום הייתי כל היום בדיונים:

לפי התוכנית באתי ב12:00- בצהרים למשרד של מערא טריפוננקו, ובשיחתינו סיכמנו את האמור לעיל.

עבודת הועדה עדיין אינה מוכנה, עד שהספרנים שלהם יבדקו איזה ספרים יש להם מהם כפולים וכו'. כל אלו נראים אצלי גיבובי מילים גרידא בלי תוכן. עדיין לא הצלחתי להבין מהי כוונתם ביצור הועדה, מלבד סיבוך מיותר, להמשיך את הנושא עד בלי די, מתוך תדמית שיוכלו לומר לממשל האמריקאי שהם משתדלים לפתור את הבעיה.

*

משם הלכנו לבנין הספריה, שם סידרה לי כרטיס ביקור, שיקל עלי להכנס לספריה בעת הצורך.

משם נסענו לפגישה מיוחדת בשגרירות האמריקאית, עם סגן השגריר מר ג'ון אורדוויי, ועם עוזרו מר האווארד סולומון.

הפגישה נמשכה כשעתיים, שכללה גם ארוחת צהרים (שהם אכלו בו).

בתחלה סיכמנו את מה שהספקתי במשך שני ביקוריי, כעת ולפני חצי שנה. אח"כ דיברנו על ההמשך.

היא הסבירה את תוכן נושא בדיקת הכפולים ואת עבודת הועדה המיוחדת שתבוא ותאשר שהם באמת כפולים וכו'.

אני טענתי שאין תוכן בדברים האלו, וכי אם ירצו להחזיר יחזירו לנו בינתיים את 4000 הספרים שהם מודים שהם שלנו, והם מונחים בערימות לא רשומות ולא מקוטלגות כי אין להם בהם שום צורך.

[דיברתי בעדינות וברמז; אבל אח"כ נשארתי לשוחח לבדי עם סולומון, והסברתי לו שכל הסימנים מוכיחים לדעתי, שהם אינם חולמים עדיין על החזרת הספרים, והסיבה שהם מדברים על בדיקת הכפולים ועל עבודת הועדה וכו', כי כך הם יצליחו להמשיך את הנושא לנצח, בלי תוצאות ממשיות].

ולמרות זאת שיתפתי אתם פעולה בכל השלבים. באתי לכאן לבדוק ולזהות, עזרתי להרכיב את חברי הועדה, אשר מחכה כבר חצי שנה לאישור הסופי של משרד התרבות.

אנשי השגרירות שאלו אותי אם אני מסוגל לתת הסכמה כללית על החלפת ספרים, היינו שהספריה שלנו תתן לספריה שלהם ספר כנגד ספר.

השבתי שכל זמן שאינם דנים כלל וכלל אודות שלבי ההחזרה (כי אם אודות מיון ובדיקת הכפולים), איני מסוגל להתחייב כלום, כי זה רק ישמש עילה וסיבוכים.

אח"כ הצעתי אני: כיון שלדבריהם הם כבר בדקו את הכפולים מתוך שלוש הרשימות ששלחתי, שכללו יותר מ500- ספרים1, ולדבריהם הם מצאו שרובם נמצאים הכפולים שלהם בספריה שלהם, אם כן בואו נתחיל בינתיים את תהליך החזרתם, בתור נסיון, ואחרי שיחזירו אותם נדון על השאר.

אמנם היא ענתה שזה אי אפשר, כי אחרי שיוחזרו מאות הספרים האלו, יהי' רעש גדול, ושוב אי אפשר יהי' לדון אודות החזרת שאר הספרים. לכן חייבים לסיים תחלה את כל התהליך של בדיקות, הבאת ועדה וכו', ורק אח"כ נתחיל לדון אודות החזרת כל הספרים בבת אחת.

בדרך אגב היא אמרה, אשר תהליך ההחזרה לא תלוי בה. היא יכולה רק להכין את התהליך ולהכין את האפשרות להחזרה.

נשאר אם כן, שנמשיך לחשוב בזה ולחפש דרכים להביא להחזרת הספרים.

הנסיעה לאלמא אטא

יום ו' עש"ק, בדירה באלמא אטא

היום לפנות בוקר הגעתי הנה. הרב ישעי' הכהן ובני מאיר באו לשדה התעופה לקבלני.

הלכתי למקוה ולאהל של הרב לוי יצחק, ואח"כ התפללנו.

נחתי קצת וישבתי עם 4 תלמידי המכון לסמיכה, לשוחח אתם על ההצלחה ועל הקשיים והלימודים והנסיעה שלהם המיועדת - בשליחות המל"ח.

השעה היא 7:30 בערב. בעוד קרוב לשעתיים תיכנס השבת.

במוסקבה סיימתי את העבודה בחימקי. לכן החלטתי להשאר כאן עד יום ג' בוקר, וללמוד במשך הזמן הזה עם הבחורים.

ביום ב' בוקר עומד להגיע לכאן גם ארונצ'יק פרוס, וינסה לסדר את האש"ל במכון לסמיכה.

סיום הבדיקות בחימקי

אחזור כעת לאתמול שנסעתי בבוקר לחימקי.

עברנו על 1500 הספרים האחרונים וזיהינו מתוכם 120 ספרים השייכים לאוסף ליובאוויטש.

בסך הכל עברנו שם לערך על 8000 ספרים, וזיהינו מתוכם כ770- ספרים מאוסף ליובאוויטש.

סיום הבדיקות בבנין המרכזי

יום ד' טז תמוז בעב, מלון מינסק מוסקבה

סיימנו היום לבדוק את 1500 הספרים שבבנין המרכזי של הספריה, שעדיין לא זוהו. זיהיתי מתוכם עוד 74 ספרים השייכים לאוסף ליובאוויטש, והדבקנו עליהם מדבקות "אוסף ליובאוויטש".

זהו בנוסף לכ30- ספרים מאוסף זה שזיהיתי לפני חצי שנה, כמסופר לעיל, והעברנו אותם אז לאוסף המיוחד של הספרים המזוהים.

בס"ה זיהיתי הפעם הזאת כ845- ספרים מאוסף שניאורסאהן, והדבקנו עליהם מדבקות מיוחדות.

מדבקות על כל "אוסף ליובאוויטש"

אח"כ התחלנו להדביק את אותם המדבקות "אוסף ליובאוויטש" - גם על 3000 הספרים שכבר זוהו על ידי ספרני הספריה בשנת תשנ"ב, ומונחים בנפרד בקומה ה11- של הבנין המרכזי.

במשך החצי השני של היום הספיקו להדביק את המדבקות על גבי 825 ספרים, מתוך יותר מ3000-.

[אני הכנתי בנ.י. 3000 מדבקות, ואם כן אצטרך להכין היום לפחות עוד 1000 מדבקות, כדי שיספיק לכל הספרים המזוהים].

יום ה' יז תמוז יהפך לשמחה, בערב, במלון מינסק

בשעטומו"צ סיימנו היום את הזיהויים וההדבקות.

בסך הכל נמצאים כעת בספריה הצבורית 4354 ספרים מזוהים ומודבקים במדבקה "אוסף ליובאוויטש". מתוכם 770 במחלקה בחימקי, והשאר בבנין המרכזי בקומה 11 (74 מהם מונחים עדיין בקומה 12, מזוהים ומודבקים).

*

אחרי הבדיקות ברור לכולנו, אשר לא כל 12 הספרים שבאוסף פוליאקוב הם מאוסף ליובאוויטש.

אמנם לפי רשימת הספרים שבליובאוויטש נראה שהיו בו לפחות 7000 כרכים. נמצא א"כ שיש עוד לערך 2500 ספרים מאוסף ליובאוויטש בתוך האוסף הנקרא ע"ש פוליאקוב.

ספרים אלו אפשר לזהות לפי רשימת הספרים שבקטלוג ליובאוויטש. אמנם זוהי עבודה גדולה מאד, שהרי צריך לבדוק את כל אחד מהספרים שבאוסף פוליאקוב אם הוא נמצא בקטלוג ליובאוויטש. גם יש אי דיוקים ואי בהירות לפעמים בזיהוי הספר לפי שנת ומקום הדפוס. גם יש בזה חילוקי דיעות ביני ובין ספרני ספריית מוסקבה.

לכן דחינו לעת עתה את בירור הנושא הזה, כדי שלא לעכב את סיום תהליך החזרת 4354 הספרים המזוהים בלי חילוקי דיעות בינינו, והם המודבקים במדבקות הנזכרות.

כל זאת הוא מלבד 110 הספרים שנמצאים במוזיי קניגי [מוזיאון הספרים העתיקים].

וגם מלבד 280 כרכי כתבי-יד במחלקת כתבי-היד.

שתי המחלקות האחרונות אינן תחת פיקוחה של מערא טריפוננקו, וא"כ אין אנו דנים בהם עתה.

*

ב"ה הספקתי את כל מה שקיוויתי לו בביקור הזה, ובעזהי"ת חוזר אני מחר לנ.י.

ער

יומן השליחות המיוחדת

ערב

יומן השליחות המיוחדת

עדר

יומן השליחות המיוחדת

בית הכנסת של פוליאקוב

ערה

רחצ

יומן השליחות המיוחדת

דש

יומן השליחות המיוחדת

שדמ

יומן השליחות המיוחדת

תעמולת הספרים אחרי המהפכה

שצג

שצד

יומן השליחות המיוחדת

תעמולת הספרים אחרי המהפכה

שצה

שצו

יומן השליחות המיוחדת

משפט הספרים

שצז

שצח

יומן השליחות המיוחדת

משפט הספרים

שצט

ת

יומן השליחות המיוחדת

משפט הספרים

תא

משפט הספרים

תג

משפט הספרים

תה

משפט הספרים

תז


1)) הם רשימת 100 הספרים שמסרתי לה בז' טבת, כמסופר ביומן שם. ורשימת הספרים שרשמתי אז בחימקי ובבנין המרכזי, שאותם הקלדתי אח"כ, השויתי לקטלוג ליובאוויטש, ושלחתי לה אח"כ בפקס.