ספריית חב"ד ליובאוויטש

קה

יש ב' סוגי רשעי ישראל, א' בהסתר וא' בפהרסיא. וההפרש ביניהם, <דפי' הבעש"ט ע"פ> [דשמעתי ממורי פסוק תהלים סימן ל"ז] ראיתי רשע עריץ וגו' ויעבור והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא [וגו'], <והק'> [ואמר] למה יבקשהו לרשע שכבר איננו, וביאר, כי אחריו יקום רשע יותר גרוע ממנו, לכך יבקשהו לראשון [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י בא לט, ג (קמו, א)

ראיתי גו' ולא נמצא וגו' – תהלים לז, לה-לו.

-----  הערות וציונים  -----