ספריית חב"ד ליובאוויטש

(יד)

ויהי כחצות הלילה, שהספק הוא כחצות לכאן ולכאן, אז אני ה' יוצא בתוך מצרים, במיצר שלו, להאיר עיניו [וכו'. וכעין זה שמעתי ביאור אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ראה מקבילות לעיל סימן יג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה הערות וציונים לעיל סימן יג.