ספריית חב"ד ליובאוויטש

צג-א

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] כשיש רשעים בעיר או מדינה המתנהגין בשקר ויש ביניהם צדיק המתנהג באמת כאשר עוסק בתורה או בתפלה ומדבק א"ע אל האמת, אז יתפרדו כל פועלי און ושקר [וכו' ודפח"ח]. וז"ש אם תשקור לי [והבן].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י וירא יח, רע"א (סא, ב)

יתפרדו גו' – תהלים צב, י. אם תשקור לי – וירא כא, כג.

-----  הערות וציונים  -----