ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנז

<מהבעש"ט זלה"ה> [קבלתי ממורי] כי יש עשר ספירות באדם הנקרא עולם קטן, כי המחשבה נקרא אבא ואחר הצמצום להחליט נקרא אימא וכו', עד והאמנה נקרא תרי <סמכי> [ירכי] קשוט, ותענוג בעבודת הש"י נקרא יסוד צדיק ברית המילה וכו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י מצורע פו, א (קדשים שנד, ב)

באדם הנקרא עולם קטן – תנחומא פקודי ג.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' יא ופח ובהערות שם, ולקמן סי' תח.

יסוד צדיק ברית המילה – ראה תקו"ז יז, א.