ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפה-ב

ולפעמים כאשר מקשר מחשבות חבירו למעלה יכול <להשיג מחשבת> [לשנות מחשבות] חבירו באופן שהוא רוצה, <כמו ראיה, כשאדם רואה שחבירו מביט ומשים כל ראייתו לצד אחד גם הוא מתחיל להביט ולהסתכל שם, וכן דיבור וכו'>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י מט (נה)

-----  הערות וציונים  -----