ספריית חב"ד ליובאוויטש

שו

כאשר האדם הוא מדבר באהבה ויראה הלא השכינה משתוקקת לדברים אלו, כמו האם המשתוקקת שידבר בנה דבר של שכל כדי שתחשב בפני בעלה. כך כשהדיבורים באים למעלה מכח האדם מקושטים בזה הכח נולד התפארות גדול, והמלאכים אומרים מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ולכך עדיף שיאמר תיבה אחת בתפלה באהבה ויראה, כי בזה מעורר שכל המלאכים אומרים שירה להקב"ה, וגם הוא מעורר כל העולמות, כשהוא עובד להקב"ה כל העולמות עובדין אותו ית' <כמ"ש וכל קומה כו' והבן>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קטע מס' מדל"י סד (עז)

מי כעמך גו' – דה"א יז, כא. וכל קומה כו' – פיוט נשמת כל חי.

-----  הערות וציונים  -----

והמלאכים אומרים כו' – להעיר מזח"ב קנה, ב.