ספריית חב"ד ליובאוויטש

(שכד)

ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו ואל השמים ואין אורם ראיתי ההרים והנה רועשים וכל הגבעות התקלקלו ראיתי והנה אין האדם. פי' לא יחרדו כמו מלאכים יחפזון כשתוקעין בשופר גם בעולם העליון.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ראה מקבילות לעיל סימן שכב.

-----  הערות וציונים  -----