ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכט

בסוף הסליחות והתחינות אומרים מי שענה לכל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים הוא יעננו, רחמנא דעני לעניי ענינו כו'. פירוש, אנחנו אין אנו לא צדיקים ולא חסידים ולא ישרים אלא רחמנא דעני לעניי ענינו לתבירי לבא ענינו.


-----  הערות וציונים  -----