ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלג

ע"כ פותחין עם תינוק ספר ויקרא, כי כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה, נמצא ועתה ישראל כולם ממלכת כהנים, כהני היכא אינון.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

פותחין עם תינוק כו' – תנחומא צו יד. ויק"ר ז, ג. כל העוסק כו' – מנחות קי, א.

-----  הערות וציונים  -----