ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלז

במשנה חציו קשר בסלע וחציו בין קרניו, שלא יכוף השעיר ראשו ולא ידע אם הלבין הלשון ויהיו כל ישראל עצבין. הנה עתה שיש ספק אם הלבין, הנה אנחנו בחשך ועצבות, מי יודע למי חתך הדין ראשו או בניו או פרנסתו, מעכבי פתקין עד אחתימו, יבקשו רחמים, כמה חרב חדה מונחת על צואריהם ואעפ"כ לא ימנעו עצמן מן הרחמים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

במשנה חציו קשר כו' – יומא סז, א. מעכבי פתקין כו' – זח"א רכ, א. זח"ג ר"מ צט, א-ב. חרב חדה כו' – ברכות י, סע"ב.

-----  הערות וציונים  -----