ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלח

כתיב כי ימוך אחיך ומטה ידו [עמך] והחזקת בו. קחה בידינו כי מטה, אף אם היינו חוטאים הלא מצאנו כי אתה דן את האדם באשר הוא שם, ועתה אני שב ומתודה, אם און פעלתי לא אוסיף.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כי ימוך גו' – בהר כה, לה. דן את האדם כו' – ר"ה טז, ב. אם עול גו' – איוב לד, לב.

-----  הערות וציונים  -----