ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלט-א

רבש"ע אתה אמרת ליונה אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד ואני לא אחוס על ננוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה, למה לא תחוס ותרחם עלינו שיש בנו דעת כאדם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אתה חסת גו' ואני גו' – יונה ד, י-יא.

-----  הערות וציונים  -----