ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמא-ב

ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, בשלו בגדלות, כד"א ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים כו' ואת ערום ועריה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

ידי נשים גו' – איכה ד, י. ואעבור עליך גו' – יחזקאל טז, ח. ואת ערם גו' – יחזקאל טז, ז.

-----  הערות וציונים  -----

בשלו הגדלות כד"א ואעבור גו' – להעיר ממדל"י סי' קכד (קלג) וריב (רכא).