ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמה

איה שמחת בית השואבה, אמר רשב"געד כו' לא ראינו שינה בעינינו, ואיך אנחנו ישינים כמה מאות שנים, עורו ישינים כו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אמרו על רשב"ג כו' – סוכה נג, א.

-----  שולי הגליון  -----

עד) בגמרא שם: אמרו על רשב"ג כשהי' שמח שמחת בית השואבה כו' אמר ר' יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת ביה"ש לא ראינו כו'.

-----  הערות וציונים  -----