ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמו

נאמר במנחת עני אשה ריח ניחוח, אין בנו לא תורה ולא צדקה ולא גמילות חסדים, אלא בידים ריקניות כעני בפתח דופק, הלא בצערינו השכינה מצטערת, אר"מ בזמן שאדם מצטער שכינה מה הלשון אומרת קלני מראשי [כו'] אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים ק"ו על דמם של צדיקים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

נאמר במנחת עני כו' – ויקרא ב, א-ב ורש"י שם. מנחות קי, א. אר"מ בזמן כו' – סנהדרין מו, א.

-----  הערות וציונים  -----