ספריית חב"ד ליובאוויטש

(שסט)

וכעין זה שמעתי ממנו סוד רומח וכו', וביאור פלוגתא ב"ש וב"ה כלה נאה וחסודה או כלה כמו שהיא [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ראה מקבילות לעיל סימן שסט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה הערות וציונים לעיל סימן שסח.