ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפח

בשם הבעש"ט זלה"ה, דאם אדם בא לסכנה וצריך לנס אזי יתן ח"י גדולים בשביל נרות לבית הכנסת ויאמר בפה מלא: אני מנדר אותן ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת רבינו מאיר בעל הנס, אלקא דמאיר ענני אלקא דמאיר ענני אלקא דמאיר ענני, ובכן יהי רצון מלפניך ה' או"א [אבותינו] כשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר ועשית לו ניסים ונפלאות כן תעשה עמדי ועם כל ישראל עמך הצריכים לנסים נסתרים ונגלים אכי"ר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

אלקא דמאיר כו' – ע"ז יח, ב.

-----  הערות וציונים  -----