ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצח-א

<ופי'> הנה ה' רוכב על ע"ב קל, פי' הנה ה' רוכב על אותו האדם שעשה איזה עבירה והיא עבה וחמורה בעיניו אף שהיא קלה בעצם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סו"ס קד (קטו)

הנה ה' רוכב גו' – ישעי' יט, א.

-----  הערות וציונים  -----