ספריית חב"ד ליובאוויטש

תא-א

ענין השבת הוא שמתגלה השורש, והענפים [יוצאים ו]חושקים אליו [. . .] <פירוש> שיום השבת הוא יום קדוש שמאיר ומתגלה בהירות מקדוש, שהוא הש"י קדוש הקדושים, ומאיר על [כל] הברואים [ועיקר על עמו ישראל כי זה סוד פריסות סוכת שלום . . .]פו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י – יד"א כט, ב (רפמ"ח)

-----  שולי הגליון  -----

פו) ההמשך מכאן ואילך, כפי שהוא במקורו, הובא לקמן סי' תב.

-----  הערות וציונים  -----