ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיט-ב

הצופה העולה על המגדל כשרואה איזה דבר אז תוקע בשופר, ואתה עלית על המגדל של בית הכנסת, האם אתה רואה כל המסטינים הסובבים הכסא שאתה תוקע, כמו שהיו הראשונים רואים לזמר עריצים להכרית החוחים כו'. ע"כ נק' יום תרועה, לשון מוקש אתרעא, כעני בפתח דופק פתחי לי שערי צדק, פתח לנו שערי רחמים כי בידך מפתח שערי רחמים, זה השער לה' צדיקים יבואו בו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

יום תרועה – פנחס כט, א. ל' מיקש אתרעא – זו"ח חקת נב, רע"א. פתחו לי גו' זה השער לה' גו' – תהלים קיח, יט-כ.

-----  הערות וציונים  -----