ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלד

הרב המגיד אמר: מרגלא בפומי' פון רבי'ן – הבעש"ט – אהבת ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם291, אַז מען האָט האָלט דעם פאָטער האָט מען האָלט די קינדער292.


-----  הערות  -----

291) פ' ראה יד, א.

292) "היום יום" כד מנחם אב (מאגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' תקנד).