ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפב

עם הבעש"ט למדה הנשמה עצמה שלו, והיא אמרה לו אשר מה שהגיע למדריגות נעלות כאלו, הוא לא בשביל התורה שלו ולא בשביל התפלה, רק ע"י הדביקות בהאותיות עצמם, כידוע אשר הדביקות בהאותיות של תורה ותפלה חידש הבעש"ט30.


-----  הערות  -----

30) ספר השיחות תרצ"ו ע' 148. וראה לעיל סימן ט.