ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלב

וכמו שסיפרו על הבעש"ט ז"ל שגם בעת עוצם הפלגת שמחתו [ב]דביקות הי' נופל בפחד אלקי עד שהלבינו פניו עד שתשוב רוחו אליו123.


-----  הערות  -----

123) מאמרי אדמו"ר האמצעי דרושי חתונה ח"א ע' רסו.