ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלד

יודע מחשבות

ידוע שיש בחי' חכמה לחכימין להכיר כל מה שחבירו חושב במחשבתו, כמו שידוע ומפורסם זה על הבעש"ט ז"ל125.


-----  הערות  -----

125) חנה אריאל (למהרי"א הלוי עפּשטיין מהאָמיל תלמיד רבינו הזקן) מאמר השבת ז, א. וממשיך שם: "כי באמת ענין החכמה הזאת . . שהחכם מקשר א"ע עם נפש החושב [וזה פשוט וידוע שיש בכח החכמה לקשר נפש עם נפש מי שהוא רוצה אפילו שלא בפניו, ונקל זאת בעיני החכמים האמתיים לקשר נפשם עם נפש נמוכה במדרי' מהם כידוע], וע"י התקשרות היטיב בעצמות נפש החושב הוא מתפשט וצופה בצפייתו אל מקום שמתפשטות לשם נפש החושב והולך דרך ההתפשטות ההוא ומרגיש את כל מה שחושב וכו'" (הובא ב"רשימות" חוברת קנא).