ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצה

שיטת מורנו כ"ק הבעש"ט נ"ע היא תורה אחת בשתי נוסחאות235: א) אלקות הוא הכל, דער אויבערשטער איז אַלץ, ב) הכל הוא אלקות, אַלץ איז דער אויבערשטער236.


-----  הערות  -----

235) ראה גם ספר השיחות תר"ץ ע' 86. וש"נ.

236) רשימת המאסר – לקוטי דיבורים ח"ד תרסא, ב. ספר השיחות תרפ"ז ע' 229. ושם: ועל יסוד זה הולך וסובב כל עניני התורה והמצוה בביאורים והסברים שונים ע"פ דרכי הבנת תורת החסידות בכל חיי האדם על פני האדמה.