ספריית חב"ד ליובאוויטש

תי

משל שלו – תורה

רבינו הזקן אמר: אַז דער זיידע (הבעש"ט) הי' אומר משל – איז דאָס געווען תורה, און אַז דער רבי261 פלעגט זאָגן תורה – איז דאָס געווען אַ חידה262.


-----  הערות  -----

261) הרב המגיד ממעזריטש.

262) ספר השיחות תרצ"ו ע' 134. וממשיך שם: דבר זה שמע אדמו"ר האמצעי יחד עם הרה"צ הר"א משטראַשעליע, והרבה חשב בזה אדמו"ר האמצעי, כי כבד הי' לו להבין, כי: ידוע ההפרש בין משל לחידה, שמשל הוא ענין זר להשכל אבל עכ"פ המשל בעצמו הוא ג"כ ענין שכלי בסדר מסודר, אבל ענין החידה הוא שאינו שכל מסודר, וא"כ איך הוא כשהבעש"ט הי' אומר משל הוא תורה, ותורה של הרב המגיד אשר הי' ביאור ע"פ סדר עם מאמרי חז"ל הנהו חידה. ונכנס לשאול, ואמר לו ביאור ע"ז. וכשסיפר אדמו"ר האמצעי להצ"צ מזה, אמר לו כי הביאור שאמר לו רבינו הזקן ע"ז, כתבו שלשה חדשים.